Kanaliserede budskaber

ved Britt Wackerhausen

24.03.15

Livet imødegår en forandring, denne forandring vil forme sig, så du ikke lægger mærke til det, den vil komme snigende, men snigende med en sådan fart, at dine nærmeste og dem du omgiver dig med, mærker stor forskel.

 

Dit lys har du længe følt som svækket, du har været igennem nogle af livets mest voldsomme følelser, og du har spurgt dig selv, hvordan det kunne være, at disse følelser endnu engang havde brug for at tage plads i din krop.

 

De har været til stede, fordi du har behøvet at tage endeligt afsked med dem, de har endnu ikke helt forladt din krop, og du konfronteres dagligt med deres tilstedeværelse.

 

Du har på forbilledligt vis fået angivet nye måder at arbejde på, disse nye arbejdsenergier giver dig frihed!

Du flyver af sted på nye vinger, og disse vinger vil bære dig langt, langt omkring.

 

Du tror nok en gang, at i dette eller hint felt vil du skulle udfolde dig, men du vil gang på gang blive vist, at der er mere og andet ved livet, end det du med din jordiske forstand kan forestille dig!

 

Du har kæmpet mange kampe med dig selv, du har kæmpet og kæmpet også selv om det så ud, som om du ikke rørte dig ud af flækken!

 

Du har gennem hver eneste kamp – bevist, at du mener det, du beder om, at du er parat til at kæmpe for det, du i dit hjerte føler er rigtigt!

 

Denne evne til forsat at kæmpe også selv om alt står stille, det er den, som driver dig fremad, bare vent og se, din omverden vil også følge trop!

 

Når du på denne måde føler dig fuldstændig alene og skrøbelig, er det svært for andre mennesker at følge dig, det er svært for dem, at give dig lindring.

 

Du skal vide, at denne lindring evigt og altid må komme fra dig selv, og at du, når du fremkalder lindring i dit indre sætter dine omgivelser fri!

 

Fri til at være der for dig, fri til at elske dig, fri til at se dit fulde lys!

 

Kære smukke du, du er på rette vej!!!!!

 

10.04.15

Kære smukke du –i et hvert livsforløb, vil der være problemer, som skal gennemleves.

 

Nogle tager lang tid, andre er korte, som et pust fra vinden, det samme gælder livets glæder!

 

Når de tunge energier føles så tætte og lavthængende, så er det fordi, du finder det svært at slippe.

 

Når vi siger slippe, så er det ikke fordi du fysisk, skal slippe af med noget.

 

At slippe vil sige, at du med dit hjerte siger - ja tak - til det nye, som er på vej!

 

Det er ikke et psykisk ja – det er et ja fra hjertet, dette - ja - er det lidt vanskeligere at sætte ord på.

 

Men vi skal forsøge:

 

Du skal sætte dig roligt ned på din stol, den stol du finder det lettest, at finde ro i, det behøver ikke være en bestemt stol, det skal bare være den stol, som du i dag, eller i morgen, eller en anden dag finder tryghed i.

 

Dernæst skal du tømme dit hoved, fylde din krop med stilhed, lægge mærke til, hvad din krop prøver at fortælle dig, hvor er du aktiv, hvilke dele af kroppen kører på fuld tryk, hvilke dele slapper helt og aldeles af.

 

Lad din opmærksomhed følge de kropsdele, som endnu ikke har fundet ro, følg kropsdelene én ad gangen, lad dig selv mærke, hvorledes vi hjælper denne kropsdel til at slappe af, og bevæg dig til næste kropsdel, dette udøver du gennem alle de kropsdele, som har svært ved at finde ro.

 

Når roen har indfundet sig, finder du frem til de farver, som har indtaget din krop, læg mærke til, at det ikke er de normale healingsfarver!

 

Når du har følt farverne, så lader du dem bevæge sit frit rundt i kroppen, læg mærke til, at de alle har hjemsted i hjertet, når alle farver har været rundt i kroppen og fundet plads i hjertet, tillader du energierne at tage over.

 

Disse energier udfører mirakler, du vil øjeblikkeligt mærke forskellen, din krop kører ikke længere på højtryk, og du har funder frem til den ro i hjertet, som er essentiel for et - ja - givet af hjertet!

 

Du må ikke give op, du er, som du skal være, du er et unikt lysvæsen.

 

13.05.15

Kære du

 

Du oplever livet fra en anden side, end du er vant til, og det bringer dig ud af kurs!

 

Det er med vilje, at du er bragt ud af kurs, for når du går den lige vej, så overser du de små hints, de små stier, som ellers står så lysende frem for dig!

 

Du ser lyset, når du bringes i ubalance, du ser i glimt og du mærker i særdeleshed, at dette er skabt - ikke fordi der skulle ske store katastrofer, men fordi du havde behov for at se livet fra en helt anden vinkel.

 

Der sker ændringer, som kun kan påbegyndes netop fordi du i disse dage har befundet dig i en energi, som ikke er normal for dig, du har været tippet 10 grader, og dette har gjort hele forskellen, disse 10 grader er begyndelsen på, at kunne se livet uden om det normale synsfelt.

 

Du har inden for de seneste få timer fået en indsigt, som ikke havde været mulig uden dette vip i energien.

 

Det er en anderledes sti, du nu bevæger dig ud på, det er en sti, som du længe har drømt om, men som du endnu ikke har forstået og indset betydningen af!

 

Du bevæger dig nu mere end nogensinde ud på lysets vej, og er denne vej først betrådt – er der ingen vej tilbage!