01.02.13

Kanaliserede budskaber

ved Britt Wackerhausen

12.11.13

Blomsterne er visnet, løvet er faldet af træerne og tusmørket har sænket sig!

 

Det samme gælder ikke for dig, i dit indre vågner våren, frø spirer, du føler dig let og glad, og du mærker, hvorledes måneders nervøsitet har lagt sig til ro, det er nu på tide at forfølge/følge de indre impulser nok en gang!

 

Det bliver ikke, som du har forestillet dig, det bliver så meget andet…. Men ikke præcist det, du har i dit hoved!

 

Den frihed, som indfandt sig, den forplanter sig til hele dit legeme, hele dit sind og hele dit univers, du vil endelig med glæde være i stand til at finde den ro, som du ved er essentiel for din sjæls velbefindende!

 

Vi ser, at med friheden er fulgt en stålvilje, en vilje til at ville din krop det bedste, det er godt, og din krop vil hjælpe dig med at prioritere i hvilken rækkefølge din indsats skal udøves!

 

Den glæde, der, som bobler, breder sig, den har en enorm indvirkning på dit og andres velbefindende, det er godt, at du er opmærksom på dens tilstedeværelse!

 

Du har bekymret dig, på et familiemedlems vegne, det er ikke nødvendigt – dette familiemedlem er i gang med at finde sin egen vej i livet, og denne vej, er endnu ikke helt fastlagt, forstået på den måde, at ro må der til for at kunne lytte til de inderste ønsker, og ro kan findes på mange måder!

 

Du mærker, at du er blevet mere ”rund”/mere rummelig i forholdet til enkelte nærtstående, denne rummelighed vil ikke bare udtrykkes inden for familien, den vil brede sig, og det vil være en naturlig del af dit væsen i omgangen med andre mennesker.

 

Du vil møde mennesker, som har brug for denne ubetingende rummelighed/kærlighed, og i mødet med dig, vil de være i stand til at kunne leve livet, med en større tilfredshed med eget liv.

 

Mødet med dig, vil give dem mod på at lette presset, og være mere forstående, når de ser tilbage på deres liv og analyserer, hvorledes de har forvaltet det!

 

Det vil også lærer dem, at se lyset i livet – og ikke fokusere på mørket!

 

Verden er nok en gang i udvikling, ja den har ikke på noget tidspunkt stået stille, du har bare ikke haft det fornødne overskud til at tage det ind/bemærke det – men nu vil du se alle energierne omkring dig, du vil nyde at modtage dem, og du vil kunne hjælpe andre til at modtage de healingsenergier, som konstant sendes imod dem.

 

Dit univers forstørres!

 

Verden er stor og dog lille, universet er uendeligt – du er en del af universet!

 

Vi elsker dig!

 

Lev livet!

06.06.13

Kære du!

 

Din vej tager udgangspunkt i de valg, du tager!

 

Det betyder, at du i øjeblikket har gang i at ændre dit liv.

 

Du har taget stilling til, at der skal ske noget nyt, at du ikke længere vil stå i stampe, og at ansvaret for dig, ligger hos DIG!

 

Hvilken forandring!

 

Tillykke – du har taget et vigtigt skridt!

 

Det at sørge for at skabe rum for stilheden, og rum for at lytte, det er det, der skal til i disse tider, ja til alle tider!

 

At lytte med sjæl og krop, at udvikle dine kreative evner og at turde være til stede i de følelser, som viser sig, det er at vælge at være i livet, i nuet!

 

Det er så vigtigt, at være i nuet, det er så vigtigt, at turde se sig selv i øjnene, for kun ved at kende de dybeste lag i dig selv, kan du slippe dem med en følelse af kærlighed i dit indre, og uden kærlighed til selv de sværeste traumer, er vejen lang!

 

 

Din krop værker, du lægger mærke til alle de signaler den sender dig, og det er mange, for der findes en lang liste af ting, som du indtil nu har udsat eller ladet ugjort!

 

Det er godt, at du tillader dig selv at glædes over de små ting i hverdagen, for denne glæde vil mangedobles efterhånden, som du bliver bedre og bedre til at lytte.

 

 

Al forandring kræver styrke og energi, og i øjeblikket føler du dig tappet – men du skal vide, at du i valget omkring stilheden, vil finde, at stilheden tilfører dig energi – en energi, som du vil mærke, som små sommerfugle i maven, en kildren i dit indre og en frisættelse af alle dine gemte reserver!

 

 

Lad dit væsen heale i stilheden!

 

 

Nye kreative udtryksmuligheder hjælper dig på vej, de ”tvinger” dig til at lytte, og denne frivillige ”tvang” er netop det, du har ventet på i en længere periode.

 

 

Du har længe følt, at netop din kreative side manglede input, og selv om du, i dit stille sind, har klargjort flere projekter, så har du ikke været helhjertet i dine valg, og netop det har bevirket, at du ikke, som forventet, er kommet rigtigt i gang.

 

 

Lad din genfundne ”muse” føre dig ad nye stier, som tillader dig at oplade dine batterier.

 

 

Vi ved, at livet i øjeblikket stille store krav til menneskenes tålmodighed, men giv ikke op, for i kampen genfinder flere sjæle deres indre muse, og med musen ved deres side, kan livet, glæden og kærligheden blot gå fremad.

 

 

Vi elsker Jer!

25.03.13

Der er sket en forandring i din energi, du ser lysere på tilværelsen, og i dit indre bobler en fryd, som du endnu ikke har været helt i stand til at sætte ord og følelser på!

 

Denne indre boblen, det er en ny begyndelse, som vil føre dig vidt omkring, du har længe følt dig bundet og ufri, men med forårets komme springer det nye ud og du vil mærke, hvorledes du sættes fri!

 

Du sættes fri af dine egne forventninger, du sættes fri af andres forventninger og du sættes fri af de snærende bånd, du så længe har følt omkring din udfoldelse.

 

”Visse, vasse” hvad er det nu, vi siger, tænker du, ”jeg har ikke lagt det indre arbejde for dagen, som en forandring som denne fordrer!”

 

Men du skal være klar over, at det ikke kun er det indre arbejde, som du er bevidst omkring, som gøder vandene, det er også, hvordan du ganske stille sætter dig selv fri, via din væremåde.

 

Fri for angst, fri for ensomhed og fri de forventninger, du hidtil har troet, andre mennesker har haft til dig!

 

Du arbejder dig stille og roligt frem, lidt efter lidt opdager du, hvordan du har det bedst, når du følger din egen overbevisning, hvordan det går bedst, når du arbejder efter det, du mærker!

 

Dine følelser er nøglen, for via kontakten til dine følelser, åbnes vejen for kærligheden, og kærligheden er den eneste vej frem!

 

Kærligheden til dig selv – først og fremmest, men i det hele taget kærligheden til alt levende.

 

Som du ved, er vi alle sammen forbundne, og den enes glæde er til alles glæde. Den andens sorg er alles sorg. Når vi derfor møder livet i kærlighed, møder vi alle, vi på den ene eller den anden måde forbindes med, i kærlighed, og denne væren i kærligheden er vejen frem for menneskene og universet!

 

Du har den seneste tid været konfronteret med dine fordomme, og det har været en kost, som har været svær at sluge, men i mødet med fordommene er du vokset, og ud af frøet er der vokset en vidunderlig blomst, som tiltrækker alverdens liv og glæde.

 

Du har med al tydelighed vist omverdenen – ja selvfølgelig – men især DIG SELV, at al modgang er til for at blive overvundet, og at din ukuelige tro på at ”universet af i morgen” vil træde frem på trods af midlertidige svære og mørke tider, er sand!

 

Du har været yderst bevidst omkring det faktum, at det er i dit indre dæmonerne har været skabt, og disse dæmoner har nu trange tider, og vil snarrest forsvinde helt!

 

 

Vi elsker dig!

 

 

Vi viser dig vejen!

 

 

Vi ved, du formår at gå den!

Kære du!

 

 

Du har slappet lidt af i dine indre processer!

 

Du har haft svært ved at finde takten!

 

Du har gennem længere tid forsøgt, at finde meningen med livet, og meningen med dit liv!

 

Du vil først finde frem til løsningen, når du – giver dit indre RO!!!!

 

Du ved det jo godt, når du selv tænker nærmere over din dagligdag, så formulerer du for dig selv:

 

Hvad kom først ægget eller hønen, sagt med andre ord, hvad kommer først, roen eller meditationen, ja - hvad tror du selv?

 

Roen indfinder sig i det øjeblik du giver dig selv ro, i det øjeblik du af et åbent hjerte giver plads til roen i dit indre.

 

 

Det kan være svært at overdøve, den stemme – som kører på overtid, du diskuterer og diskuterer med dig selv.

 

 

Selv når du skal sove, kværner tankerne rundt i dit hoved!

 

 

Tilgiv dig selv for din måde at forvalte dine evner på, for du ved jo godt, at intet er forkert!

 

Når du tilgiver dig selv, får du overskud, og du vil så let som at klør dig selv i nakken, formå at genfinde dit overskud, formå at genfinde din indre ro.

 

 

Med roen – vi siger – STILHEDEN – i dit hoved indfinder sandheden sig, og du vil finde livet så uendeligt let!

 

 

Fordi du af et gavmildt hjerte, giver universel kærlig videre ud i livet, til de som trænger, så vil kærligheden vokse sig stor og stæk i dit indre.

 

 

Kærligheden til dig selv!

 

 

Vi ved, du rummer den, du er bare så vant til at dunke dig selv oven i hovedet, at selv den største ros, kan gendannes som ris, når du genfortæller episoden for dig selv!

 

 

Det er ikke længere nødvendigt!

 

 

Lad dig selv se det lys du udsender!

 

 

Lad dig selv åbne din bevidsthed for den evige sandhed!

 

 

Kun derved – eller rettere – herved formildes din indre ”tante skrap”!

 

Når du ved hjælp af roen, finder ind til din indre ”tante glad” – så er intet umuligt!

 

 

Du trives i dit liv, lad dig selv smage trivslen!

 

Lad dig selv indse, hvor stor gavn du selv og verden, har af det samspil du hver eneste dag er igangsætter af…

 

Elsk dig selv.

 

Tillad dig selv, at elske dig selv, som du elsker dem, du møder på din vej.

 

 

Den vej – som ved hjælp af dig, lyser så blidt og indbydende, at selv den mest hårdføre påbegynder sin vandring mod glæden, lyset og kærligheden!

 

 

Vi ved, at der i dag gik et lys op for dig.

 

 

Vi tror på, at du denne gang formår at beholde gnisten, at der denne gang, er tændt et lys i dit indre, som også du selv formår at se!

 

 

Vi elsker dig ubetinget!

 

Vi omgiver dig med kærlighed!

 

Vi giver dig styrke og beslutsomhed!