Kanaliserede budskaber

ved Britt Wackerhausen

21.12.12

I dag træder vi ind i en ny æra!

 

 

Vi har længe bevæget os mod dette punkt, og nu er det kommet, strømmen er vendt, vi går nye tider i møde, tider som vil være anderledes end dem, vi indtil nu har bevæget os igennem.

 

 

Det er nu lyset for alvor trænger ind i vore liv, det er nu, at selv de mørkeste sjæle formår at finde lys i deres indre!

 

 

Intetheden er over os, og ud af intetheden springer meningen!

 

 

Meningen med livet, meningen med alle de veje vi har vandret, meningen med alt, hvad vi i tiden forud har gennemlevet!

 

 

Vi kan, hvis vi ser bagud sagtens finde mørke, men samler vi al vor styrke og koncentrerer os om at se fremad, så vil vi formå at se alt, som er virkeligt!

 

Vi har indtil nu ladet vore liv styre af de begrænsninger, vi har sat for os selv, og tiden er inde til at leve livet uden begrænsninger.

 

 

Det vil i fremtiden være lettere end nogensinde at slippe disse begrænsninger, at slippe disse hændelser, som vi har følt os draget mod, også selv om det ikke var glæde de gav os - men mismod!

 

 

Nu – er det NU!

 

Nu er det sande billede, den sande væren, den sande opfattelse mulig.

 

Vi behøver ikke længere beskytte os selv, vi behøver ikke længere leve i afsondrethed.

 

 

Vi kan, når som helst, vælge at leve i lyset – for vi vil med ganske få midler, med ganske lille indsats kunne tage springet..

 

 

Selv om verden ikke ser forandret ud, er energien forandret, og lettere tilgængelig.

 

 

Det vil ikke være en stille overgang, for din overgang kommer pludseligt og uden du forventer det!

 

 

Du behøver ikke ritualer!

 

 

Du behøver ikke specielle øvelser!

 

 

Du skal bare være til stede i nuet!

 

Du har i længere tid øvet dig i stilhed, og du øver dig hver dag på, at lytte til dit indre…

 

 

Det har ikke været forgæves.

 

 

Belønningen vil være til at føle på, du vil kunne mærke forskellen, i dit liv, på din krop, i din væremåde, som der løsnes betydeligt op for.

 

 

Du vil ikke længere være så tilbageholdende, du tør vise dit sande jeg!

 

 

Du tør endda vise dit sande jeg – til dig selv!!!

 

 

Det har været svært, du har vendt hver en krog af dit indre rundt, og det har vist dig sider, som du ikke altid har været stolt af, men uden accepten af, hvem du er, ville det ikke have været muligt for dig at bevæge dig videre.

 

 

Vi omgives af mængder af kærlighed, med åbne hjerter er det muligt at modtage denne kærlighed og give den videre.

 

 

Det er ikke meningen, at kærligheden skal blive ved dig, lade den endelig svæve videre, så den kan mangedobles og gøre gavn hos andre sjæle.

 

 

Lev livet!

 

 

Elsk livet!

 

 

Lad for evigt lyset være din følgesvend!

 

 

Du er højt elsket.

18.11.12

Du er fyldt med sorg i dit indre!

 

Denne sorg er et udtryk for alle de længsler, som ligger hengemt i din krop.

 

I løbet af dit liv, har du utallige gange følt dig tilsidesat og overset, det er på tide at slippe disse blokeringer, det kan du gøre let og uden anstrengelse..

 

 

”Jeg slipper al energi, som ikke længere er gavnlig for min krop og mit sind!”

 

 

Du er i sandhed til daglig utroligt god til at se og fornemme de gode og sande energier, som udfoldes omkring dig, men i ganske få, og meget vigtige forhold – har du svært ved at koncentrere din opfattelsesevne omkring det sande..

 

Du vælger i disse få episoder, at koncentrere din energi omkring det, som giver dig sorg eller omkring det, som slår mægtigt til din følelse af at være forkert.

 

 

Vælger du, at bekræfte din vilje og evne til at slippe energien, som ikke længere er gavnlig for dig, vil du være i stand til at se de fine linjer også i disse sammenhæng, og det vil gøre livet og din livsudfoldelse – meget, meget lettere!

 

 

Du er ikke en gentagelse af dine forældre, men du er en del af det store univers, og som en del af dette univers, har du formået at finpudse detaljerne i dit liv, og denne finpudsning har også inkluderet en del af de værdier, som har været gældende for disse dejlige mennesker.

 

Der er en grund til, at du og de har valgt, at Jeres liv skulle være sammenhængende, de har hver især vist dig – hvilken vej du fandt vigtig at forfølge og hvilken vej du fandt utænkelig at vandre ad.

 

 

Vær blot taknemmelig over deres eksistens, de har udfyldt deres skæbne, og ved hjælp af deres liv/vej, har du været i stand til at finde din vej.

 

 

Du har været i stand til og parat til at vandre mod lyset, at vandre ad stier, som ikke ellers ville have åbenbaret sig for dig!

 

 

Fokuser på det lyse – også når du er klemt!

 

 

Det ved vi godt, at du er usandsynligt god til – allerede!

 

Men der er situationer, hvor du på trods af dit lyse sind og din vilje til altid at finde lyspunkterne, vælger at fokusere på de ganske få negative indslag, som er til stede…

 

 

Slip dem!

 

 

Lad dem fare!

 

 

Lad dit liv være en rejse i ikke at overse de hårde og svære situationer, men en rejse – hvor du ser og registrerer dem, men vælger ikke at lade dem bundfælde/fastsætte sig, så de er retningsgivende for din måde at agere på.

 

 

Lad ikke dit liv indsnævres af frygt for at møde svære situationer!

 

 

Gå en tur i naturen i dag, du vil finde inspiration til dit næste træk på skakbrættet!

 

 

Du føler, at du indimellem er milevidt fra den vej, du ønsker at gå!

 

 

Vid - at du er et enkelt skridt fra vejen….

 

 

Dette skridt er ikke svært at gå, og du har allerede evnen og viljen til at gå det!

 

 

Du er ikke bagefter, du kommer ikke for sent – og ikke alle muligheder afsluttes i 2012!!!!!!!

 

 

Vi elsker dig.

 

Vi omslutter dig med kærlighed.

 

Vi arbejder koncentreret med dine energier.

 

Vi ved - du kan, du vil og du ønsker forandring!

 

 

Lad kærligheden omslutte dig og sætte dig fri!

08.11.12

Kæreste du!

 

Hvordan er det, du går og tænker om dig selv?

Er du ikke dygtig nok?

Er du ikke kompetent nok?

Sætter du ikke alt ind på, at gøre dit bedste!

Mærker du ikke, hvorledes dine medmennesker har det i deres inderste kerne!

Du ser, hvad ingen andre ser!

Der ser deres ensomhed, du ser deres sorger og du ser, hvor sårbare de er!

Du lader dem udfolde deres energier, og du lader dem beholde deres værdighed!

Når du føler, at du ikke helt slår til, så er det fordi, du i tiden mangler energi, du formår ikke at lade dine batterier op!

Til gengæld, er du ved at forstå, at angsten for det nye – ikke skal styre dit liv, og når du på denne måde, ikke længere er underlagt din angst for nyt, så er de næste skridt så meget lettere!

Så meget er forandret i årets løb, så store furer – er anlagt i jordens overflade!

Disse furer – er ikke uoverstigelige, de er bare – hvad de syner, en anden måde at lægge jorden på!

Du skal ikke opfatte dem, som sår, men som nye veje!

De er anlagt for at give dig mulighed for at ændre på din vej.

Når de anlægges med så stort rabalder, er det fordi – de skal skabe ubalance – så du ikke let falder tilbage i de gamle og vante mønstre!

Lad din indre stemme guide dig, lad din indre stemme få meget større magt!

Den har for længe været stille…

Din indre flamme er tændt, den er tændt for at udviske alle de negative tanker, du udsætter dig selv for.

Lad din positive livsopfattelse omfatte dig selv, og din formåen!

Vid – at alle mennesker dagligt tilføres kærlighed, ikke bare den jordiske men også den universelle, som hele dette år er strømmet jorden i møde.

Mange, mange mennesker er i løbet af året startet på noget nyt, de har brudt deres gamle vaner og er gået nye veje, for at opdage, at der ingen grænser er for deres formåen!!!!

Du kan alt!

Din styrke – er den måde, hvorpå du opfatter livet!

Din sårbarhed – er den måde, hvorpå du opfatter livet!

Lad din sårbarhed og din styrke gå hånd i hånd, således kan intet stå i vejen for gennembruddet!

 

Energierne omkring forandres med stor hast, og du vil opfatte mere end normalt..

Du ser en skygge hist, og du mærker et kærtegn her, efterhånden vil de blive stærkere og mere tydelige, og du vil være i stand til at tyde meningen med dem.

Din træthed vil forsvinde i løbet af kort tid, og du vil mærke at en ny vind blæser latter og mildhed i din retning!

Vi elsker dig!

Gem dig ikke væk.

Verden har brug for dig.

14.10.12

Vi elsker dig!

 

Vi elsker dig – ubetinget!

 

Vi elsker dig, for de valg du tager!

 

Vi elsker dig for de valg, du udsætter!

 

Vi elsker dig for de valg, du vælger at forbigå!

 

 

Du kan ikke foretage dig noget, som kan fremkalde vores skuffelse, eller vores vrede!

 

 

Vi er altid med dig – ikke mod dig!

 

 

Her i denne tid, hvor naturen ændres, og mørket komme tidligere og tidligere, er det tiden, at finde din indre ”nisse” frem, det er tiden, hvor du kan sprede glæde og lykke omkring dig.

 

Tiden, hvor du med held kan hjælpe dine nærmeste til at lette på energierne, så de formår at finde lyset, frem for mørket i deres indre.

 

Der er så meget at glæde sig over, der er så mange ting, du kan ændre på, og det med en indsats, som for dig føles lille og ubetydelig men, som for modtagerne vil gøre dem i stand til at ændre deres livsbane!

 

I dit inderste lyser en glød, ikke bare en glød, det er en fakkel, en vejviser – et håb for alle i nød, et håb for dem du omgås.

 

Du spreder – selv i øjeblikke med selvbebrejdelse, et lys omkring dig, som formår at give andre sjæle håb!

 

Håb om - at også de er i stand til at ændre deres livsbane!

 

Håb om - at intet er forgæves, at det altid vil nytte at gøre sit bedste, også selv om det ikke altid føles, som om det slår til…

 

Du har så mange sjæle omkring dig, som indgyder dig håb, og disse sjæle vil følge dig til verdens ende og retur, for de ved – at du er et elskeligt og et godt menneske!

 

Lad glæden tage bolig i din krop, det vil gøre den lettere og mindre smertefuld!

 

Den angst og uro du føler, skjuler din glæde, og den udtrætter din krop, så den ikke formår at komme helt i top – energimæssigt!

 

Fyld hver morgen din krop, med lyset og glæden, tillad din sjæl at hente energi i dybet af dit hjerte, og tillad din sjæl at finde ro, tillad roen at give dig indsigt, for gennem roen er vejen til sandheden!

 

Sandheden har aldrig været skjult – det er blot ikke muligt at se/høre den, når du så effektivt tillader dine tanker at udelukke roen!

 

Du kender vejen, tillad den at træde ind i dit liv og du vil se, hvorledes alting forandres.

01.10.12

Kære du.

 

 

 

Du har tumlet med store spørgsmål, siden vi sidst har kommunikeret på skrift!

 

 

Lad dig ikke slå ud, lad ikke din tvivlrådighed slå din beslutsomhed ud!

 

 

Du mærker tydeligt, hvilken vej du skal gå, og i dit inderste har du aldrig været i tvivl!

 

 

Du er kommet frem til en vej, som vil hjælpe dig i din søgen til dit indre univers, denne vej er åben og indtagelig, og du ser den tydeligt!

 

 

Når du alligevel ikke har forfulgt den så målbevidst, som du selv kunne ønske, så hænger det sammen med al den gamle energi, som har svævet omkring dig, denne energi har fastholdt dig i nogle gamle mønstre, som du nu er klar til at rive dig løs af!

 

 

Lad endelig de nye energier, komme til udtryk, du mærker dem tydeligt, og de er symboliseret ved de mange regnbuer, som i disse dage og uger er så tydelige og klare på himlen i jordens univers!

 

 

De fordrer nye tider!

 

 

De fordrer, at menneskene smider de gamle klæder og lader sig bade nøgne og jomfruelige i dråberne fra altets univers!

 

 

De tillader energier, at hjælpe dig af med de gamle rutiner, som fastholder dig i en form for trældom, som afholder dig fra sand indsigt!

 

 

Energierne svøber sig omkring dig, med en tydelighed – som selv den mest indelukkede og afsondrede, kan mærke fysisk!

 

 

Så der findes ingen undskyldning for, at du undlader, at lade dem virke for dig og din krop og sjæls frelse!

 

 

Mærk - hvorledes dine sjakrer renses et for et, lad også din opmærksomhed fange, hvorledes din sjæl bliver levende og fri, du fanger glimtvis, hvordan dine energier forandres – efterhånden som de renses og bliver lette.

 

 

De frigiver alle sorger og ængstelser og din krop og dit sind ikke bare føles let og frit, men er i sandhed blevet befriet for alt skidt og snavs, som du gennem dette og mange andre liv har samlet omkring dig, som en kappe.

 

 

Ikke en beskyttende kappe, men en kappe, som har afholdt dig fra den universelle glæde og frihed!

 

 

Vejen mod denne frihed kan føles hård, for din krop og dit sind fastholder krampagtigt de mørke energier, og eftersom energierne ”tvinges” til at slippe dig, har du mærket og vil du fortsat mærke smerter, sygdom og angst!

 

 

Bliv ikke nervøs, for det er en naturlig følge af din vej gennem renselsen!

 

 

Lad dig inspirere af naturen, hvorledes den i denne tid smider sin gamle kappe for efter en tid i ro og fuldstændig ”nøgenhed” at indtage sin nye energi med værdighed og fuldstændig tillid til universets kræfter.

 

 

Vi ser, du gror, og vi ser, hvorledes renselsen gør underværker i din krop, dit sind og dit univers!

 

 

Du spreder lysets energi på din vej!

12.07.12

Du er vidensbegærlig, og du introduceres til en mængde nye tilbud i tiden som kommer, du har gang i dine drømme og du mødes med mennesker, som kommer til at betyde en del for dig i fremtiden..

 

Der er nye tilgange til livet, og selv om du har taget de første skridt, vil du i månederne som kommer, komme til at tage skridt, som på nuværende tidspunkt ligger langt fra din hverdag. Den træthed – som du føler så nærværende, er en naturlig følge af de mange nye indtryk, du modtager.

 

Du tænker meget over livet, og du spekulerer på, om der er noget, du har overset, om der er nogle hints, du har misset, eller bare fravalgt på din sti indtil nu….

 

Selvfølgelig er der det, og selvfølgelig findes der udviklingstrin, som derfor endnu ikke er taget, men det er ikke noget problem, for trinene bliver introduceret på et andet tidspunkt, hvis det er essentielt, at du skal vandre ad dem!

 

Energierne som omgiver jorden, er inde i en periode, hvor du mærker dem, som træthed, ømhed, møde med dine fobier og evnen til at glide af, når du udsættes for mønstre, som førhen ville bringe dig ud af balance.

 

Du er ikke helt så vedholdende, som vi kunne ønske, du finder det svært at forfølge de ønsker, du har for dig selv og dit liv, men det skal ikke på længere sigt afholde dig fra at give slip.

 

En af dine opgaver i dette liv, er at give slip på uønskede mønstre, mønstre som holder dig tilbage fra at leve dit liv helt og fuldt!

 

Mønstre – som efterlader dig tømt for energi og glæde!

 

Send en bøn ud i universet, mærk i dit hjerte, hvordan denne bøn, dette ønske bliver til virkelighed, se hvorledes dit ønske opfyldes, mærk fysisk – hvorledes du forandres, når du magter dette – så er forandringen sket!

 

 

Du magter - at give slip!

 

Du magter - at møde livet!

 

Brug cirklens kraft, den er umådelig, og den giver dig styrke!

 

Overraskelsernes tid er ikke forbi, du ser uden at forstå, og du forstår uden at se!

 

Der er så mange ting, så mange sider du endnu ikke overskuer, men pga. energierne, som svæver omkring dig, vil du hjælpes videre.

 

Overgiv dig til dine drømme, tro på informationerne, som strømmer dig i møde af disse veje.

 

Du mærker virkeligheden i drømmene, og du mærker nærværet af mennesker, som vil dig det godt.

 

Ved hjælp af tilstedeværelsen af disse mennesker, vil du kunne øge din energifrekvens, og når denne frekvens øges, vil du kunne se – ikke bare meningen med alle tiltag, men også meningen med den kamp, du i øjeblikket udkæmper!

 

Du er nervøs for, vi bare snakker dig efter munden…

 

Bare lader dig gå i god tro…

 

Dette er ikke tilfældet, og din energi vil hurtigt afspejle dette faktum!

 

Du mærker ofte vores nærvær, og vi omgiver dig med evig kærlighed – vi hjælper dig mod en forståelse, en forståelse, som ikke finder sted i hovedet(med forstanden) men en forståelse, som finder sted i hjertet!

 

Dit hjerte er ved at finde tilbage til det oprindelige, det er ved at åbnes for alvor, og denne åbning – gør det muligt at fatte sammenhængen i tid og sted, sammenhængen med universet, med hvert eneste væsen, som findes på kloden, forståelsen af - at alt udgår fra intet og af intet opstår jorden, livet, den evige organisme på ny!

04.06.12

Kære du!

 

 

Er du forvirret på et højere plan?

 

 

Er du udsat for at blive presset, hårdere end du egentligt har lyst til?

 

 

Forstår du meningen med dette pres?

 

 

Der er, som du ved, en mening med alt, og somme tider er vi nødt til at presse dig hårdere, end du føler, du er i stand til at efterleve!

 

Du er nemlig nødt til at følge det spor, som er lagt til rette for dig, og derfor er du i nuet mødt af nogle hårde krav om forandring, og som vi forudså, finder du dem svære at starte på…

 

Det betyder intet, at du finder det nødvendigt, at tage tilløb, blot du ikke forbliver i tilløbsfasen alt for længe!

 

 

Det er mange og store forandringer, som du i den nærmeste fremtid må imødese, og det er forandringer, som du ganske vist har været klar over - nok skulle til, men samtidig er det forandringer, som du har tøvet med at igangsætte!

 

 

Derfor har vi set os nødsaget til at skubbe lidt til processen!

 

 

Det er en proces, som er nødvendig, og fordi du har udsat den, den ene gang efter den anden, følger nu flere processer lige efter hinanden, for ikke at sige lige oveni eller samtidig med hinanden.

 

Det betyder, at du testes på højeste plan, og du testes på en måde, som kræver noget andet af dig!

 

 

Du testes på din ærlighed!

 

 

Din ærlighed over for dig selv, din ærlighed overfor universet og din ærlighed omkrig dine inderste ønsker!

 

 

Disse ønsker fylder alt i din bevidsthed, og derfor er det på tide, at du ændrer på din levevis, for via en betydelig ændring, vil du komme dine ønskers opfyldelse nærmere…

 

 

Du vil komme dem så meget nærmere, at de går i opfyldelse!

 

 

Det er en stor og betydningsfuld forandring i dit liv, og i livene, som svæver omkring dig, og netop fordi, vi ved, at du formår at tage opgaven seriøst, vil forandringerne indfinde sig, som perler på en snor!

 

 

Du føler, at du har famlet dig frem, har prøvet lidt i øst og lidt i vest, har følt lidt her og lidt der, men du har haft svært ved at se sammenhængen, svært ved at forstå, hvordan dit ”lille” liv, og din ”lille” indsats kan gøre den store forskel i universet!

 

 

DU GØR EN ENORM FORSKEL!!!!!!!

 

 

Vi er alle, en lille del af det store hele, og din indsats vil sprede energier langt, langt omkring, ikke bare i din nærhed, men også til steder, som ikke synligt er forbundne til dig, og dine energier.

 

Du vil med din beslutsomhed, og din brave arbejdsindsats, skabe grobund for forandringer ikke bare hos menneskene på jorden, men også i det ganske univers.

 

 

Vi er alle som én!

 

 

Vi er alle del af den samme organisme, vi har alle del i jordens, universets velbefindende, og når du via dine forandringer, føler dig så meget bedre tilpas, vil også mange andre blive i stand til, at tage deres spæde skridt hen imod et liv, hvor de er ærlige imod dem selv, og deres virkelige ønsker!

 

 

De små frø spredes!

 

De spirer!

 

De vokser!

 

De modnes!

 

Og de spreder frø på ny!

 

 

Du er en del af den uendelige kærlighed!

 

 

Men du er det ikke uden en enorm arbejdsindsats!

 

 

Denne arbejdsindsats starter NU!

 

Lad dig ikke forskrække, lad din fandenivoldskhed tage over, lad intet skræmme dig – for NU er du ikke til at stoppe!

 

 

Hvis du altså – kommer i gang!

 

 

KOM SÅ!

 

DU TØR!

 

DU VIL!

 

DU KAN!

 

 

Vi står dig bi, og omgiver dig med enorme mængder af energi og beslutsomhed!

 

 

Vi elsker dig!

22.04.12

Kære ……. – det er Nu, Nu, Nu!!!!!

 

Det er uhyre vigtigt at du åbner dig op, det er uhyre vigtigt, at du sætter hele dit legeme klar til, at lytte til vores signaler.

 

 

Det er NU, at forandringer sker, men det er altså kun, hvis du formår, at åbne dig op!!!!!

 

 

Du må ikke blive ked af det, for vi ved jo, at du ER i stand til at fuldføre denne åbning!

 

Vi ved, at din vej er gennem åbningen, som foregår gennem fødselskanalen, at du skal åbnes ved at fødes på ny!

 

Det kan du ved at give slip, ved at slippe din angst, ved at slippe din uro, ved at give efter for din nysgerrighed, din evne til at glædes, til at give efter for dine lyster og ved at se lyset!

 

Det er lige ret foran din næse, og for søren ……, vi vil SÅ GERNE dele alle disse informationer med dig.

 

Du ved slet ikke, hvad det er, du går glip af, og du har ingen anelse om, hvad det er, du formår.

 

Du har i hele dit liv, været rigtig god til, at se alle dine begrænsninger, du har i hele dit liv, været rigtig god til at se, hvad du havde svært ved, hvad du var bange for og så videre!!!!

 

Da du for føje år siden begyndte på din udvikling, selv om du var omgivet af stor, stor angst og uro for, at du ikke var i stand til at udleve din drøm, da tog du det første skridt.

 

Du har siden da taget enormt mange skridt, men du har holdt dig selv tilbage i den sidste tid. Du har været bange for ikke at slå til, og derfor har du længe valgt bare at lade stå til, bare at lade verden rulle forbi dig!!

 

Det må du ikke længere!!

 

Det er slut!!!

 

Forstå det NU!!!

 

Brug dine gemte energier, find dem frem fra gemmerne, og prioriter at visualisere!!!

 

Dette - at se tingene udspille sig for dit indre øje - det er begyndelse til ALT!!!!!

 

Når du på denne måde lader dit indre udfolde sig gennem visualisering, så lever du!

 

Når du lever, så bliver du i stand til at HØRE OS, vi er i din nærhed konstant, men du formår med overbevisning at holde os UDE!!!!

 

Ja – jeg ved godt, at du også formår, at høre vore stemmer, men kun når du presses!!!

 

Lad dig selv have den glæde at se og mærke lyset, vi vil så gerne at dit univers udvides!!!

 

Vi vil dig SÅ GERNE!!!

 

Vi ved, at nogle jordiske ting, kan fremme processen, men de er ikke livsnødvendige, og du skal kun indfange dem, hvis du føler, at du ikke kan tage springet uden.

 

DU KAN!

 

Vi ved - DU VIL!

 

Men VED du det også selv????

 

Føl smerten, kærligheden, hungeren i dit indre!

 

Føl - hvordan du lever et liv i ufuldkommenhed, uden denne viden, uden denne energi.

 

Når du helt og fuldt bevidst – inviterer denne styrke indenfor, så vil dit lys stråle med en glans og en styrke, som ingen formår at slukke!!

 

Du har et virke i fremtiden, som ingen kan gøre dig efter!

 

Du har et virke, som ligger og venter på din indvielse!

 

Det er ganske harmløst, det er ganske let!

 

ALT det kræver af dig, det er din ACCEPT!!!

 

Vi ved, du ønsker denne udvikling!

 

Lad din tvivl komme dig selv til gode!

 

Lad dit indre overbevise dig om ægtheden af den følelse, der overmander dig, når du føler, hvordan kærligheden omfavner dig.

 

Du er på rette vej!

 

Vi går den sammen med dig!

 

Vi elsker dig – ubetinget!

 

Vi støtter op omkring dig, og vi mangedobler dine evner!

 

Tag det første skridt – på denne vej – allerede i aften!

 

Vi skal med glæde følge dig på vej!

 

Vi er til stede for dig, vi er et!

 

 

START NU!!!!!

06.04.12

Dit indre er under ommøblering!

 

Du mærker det ved uro, ængstelse og smerter, disse følelser kommer hånd i hånd med glæde, kærlighed og velbefindende, og du mærker, hvorledes de store udslag til tider føles pinefulde og ”uretfærdige”.

 

Du vil forandring, men du har svært ved at fastholde dig selv i nye vaner, energier og mønstre!

 

Disse mønstre, som du føler, er med til at give dig det nye liv, i de nye energier. De er ikke nødvendige, det der er livsnødvendigt, det er fastholdelsen af ønsket om, at befinde dig i energierne, ikke bare ønsket om, at være tilstede i energierne, men også det rent faktisk, at opholde dig i energierne..

 

Hvordan gør jeg det?

 

Spør´ du!

 

Du prioriterer:

 

Dig selv.

 

Din ro.

 

Din natur.

 

Stilhed.

 

Glæde.

 

Imødekommenhed.

 

Åbenhed.

 

Kærlighed.

 

Omsorg for dig selv og andre.

 

Omsorg for naturen og dens væsner.

 

Omsorg for verden og universet.

 

Der findes ingen ende på denne liste, intet er forkert, intet er det eneste rigtige.

 

Du skal bare føle dig godt tilpas, føle kærligheden i og omkring dig!

 

SLIP AKTIVT:

 

Din ængstelse.

 

Din vrede.

 

Dit mindreværd.

 

Din sorg.

 

Denne proces, som allerede er godt i gang i dit indre, vil bringe dig fred og healing.

 

Den vil gøre dig klar til at indtræde i korpset af healende sjæle.

 

Dette korps – har allerede længe healet jorden og dens befolkning, de har sendt mængder af healende kærlighedsenergier mod vores planet.

 

Men netop – fordi – disse energier løfter vores energiniveau, føres de ”dårlige” energier længere frem i lyset, og de mærkes med forstørret kraft, netop fordi de er så ”anderledes” end kærlighedsenergierne.

 

Det er derfor, vi i disse dage føler det ekstra tungt at gå i vore egne sko, at være i vor egen krop, at lytte til vores eget hjerte.

 

Det er en nødvendig proces!

 

Den er tung og næsten ikke til at bære, men den er LIVSNØDVENDIG!

 

Uden denne ændring i energiniveauet ville livet på jorden ikke forandres!

 

Så mange børn, teenagere, voksne og gamle mennesker lever dagligt i energier, som føles alt for tunge at slæbe rundt på, og endnu tungere at leve i.

 

Derfor ses livsudfoldelser, som virker hæmningsløse, onde og hjerteløse, for ikke at sige meningsløse.

 

Dette vil vi se endnu en rum tid på moder jord!

 

Det er ikke let at give slip, og for mennesker – som ikke aktivt forsøger at forandre de energier, som de lever i, er forandringerne i energiniveauet – næsten ikke til at udholde.

 

Derfor ser vi al denne udfoldelse af VREDE, det er i afmagt, at den udfoldes. For de forstår ikke, hvordan de skal kanalisere disse ”følelser” ud, hvis det ikke skal gøres med ødelæggelse, voldshandlinger og overgreb.

 

Når vi møder disse handlinger, skal vi møde dem med omsorg i stedet for had, vi skal møde dem med forståelse i stedet for forkastelse.

 

Vi skal sende dem KÆRLIGHED, for med kærlighed kommer forandringerne!

 

Året i år er specielt!

 

Der findes mange perioder, hvor forandringsenergierne vil spredes med stor hast, dette er specielt, og derfor vil der med jorden ske store forandringer i løbet af dette år.

 

 

Vi er evigt nærværende, og vi støtter dig og leder dig på vej.

 

 

Vi VED, at du er i stand til, at mærke vores nærvær, og vi VED, at du er i stand til, at flytte på de grænser, du har sat for dig selv.

 

 

Du er højt elsket!

17.03.12

Du har båret rundt på en mængde opsparret vrede og angst, du har ikke været i stand til at kanalisere følelserne ud på en sådan måde, at du har været i stand til at opløse dem og vinke dem farvel!

 

Den proces er du i dette øjeblik blevet i stand til at fuldføre, og dette kun fordi du endelig har åbnet din modtagelighed og hørt, hvad vi har at fortælle dig!

 

Du er unik, du er en éner blandt alle de andre énere.

 

Du har din vej at vandre ad, og du forstår med præcision at vælge hvilke stier, småveje, landeveje og motorveje du vælger at benytte, på det seneste har det været stierne, som har været mest benyttede, men fremover vil du være i stand til, at se - ikke bare de motorveje, du vil vælge men også alle de andre former for muligheder, som er tilstede i dit liv.

 

Du modtager vældigt mange informationer i det nye virke, du er på vej i, men du mærker, at det på trods af, at det er ny viden, også er en viden som på en eller anden måde er genkendeligt, dette faktum vil støtte dig i processerne, som vil gøre livet lettere og meget mere forståeligt!

 

Der er så mange muligheder, som du har udelukket på grund af dine lukkede øjne, men vi ser med glæde, at dine øjne endelig er blevet vidt åbne igen.

 

Vi ser genkendelsen i dit indre, vi ser, hvorledes du igen er tiltrukket af lysets vej, og at du ikke længere trækker gardinerne for!

 

Det glæder os usigeligt!

 

Du er på rette vej, der vil være så store forandringer i den næste tid, de næste mange uger, de næste mange, mange år.

 

Du vil ikke længere føle, at du står i stampe, og du vil være i stand til, at føre alle dine nuværende mål ud i livet.

 

Der vil undervejs udvikle sig nye mål, og du og dine evner vil udvikles undervejs sammen med målene, som udvides og forstørres!

 

Lysets indtrængen i dit hjerte, har gjort det muligt at slukke(kvæle) det mørke, som truede med at omdanne dig fra et menneske i udvikling til et menneske, som gik rundt i en søvnlignende tilstand, hvor følelser aldrig rigtigt fik lov til at bundfælde sig, og aldrig rigtigt fik lov til at gøre dig oprigtigt glad.

 

Det er en milepæl, du har passeret.

 

Det er et nyt liv, et nyt emne, en ny måde at anskue livet på, og dette på trods af din vej hidtil.

 

Du har i mange, mange år været aktivt opsøgende, du har ledt med lys og lygte efter veje, som ville føre dig til indsigt, og du er kommet langt, men den sidste lange periode – har du stået i stampe.

 

Du har ikke været i stand til endog at skimte lyset foran dig, det har ikke været dig muligt at se mulighederne, det har ikke været håndgribeligt på en måde, som kunne få dig til at reagere!

 

Du befandt dig i en – følelsestom – luftboble, som du gjorde dit bedste for ikke at prikke hul på, og denne tilstand gjorde dig forvirret, for selvom du følte tomheden, så så du dig ikke i stand til at ændre på forholdene!

 

Du har modtaget nogle kraftfulde hjælpemidler i den senere tid, og heldigvis er dine øjne nu åbne nok til at kunne se informationerne, som på denne måde er blevet åbenbaret for dig.

 

Du modtager dagligt healing og hjælp, og som du ganske rigtigt fornemmer, så arbejde vi aktivt med at ændre på dit DNA, denne forandring i dit DNA vil tilsammen med alle de andre tiltag, gøre alle dine nuværende drømme mulige, og du forstår at modtage dine informationer på de forunderligste måder.

 

Vi elsker – når du midt i en sang – (som du selv synger) pludselig modtager indsigt, vi elsker, at se dit overraskede ansigtsudtryk, elsker det faktum at vi lige der var vidne til, at du tog ét skridt mere.

 

Vi elsker dig HØJT!

 

Vi er dig evigt nær.

15.02.12

Dagene går og du mærker, hvorledes du ikke længere magter at have mistroen som fast følgesvend.

 

Den har sneget sig ind i dit liv igen, og den er vanskelig at komme af med!

 

Du skal bekæmpe den, som du allerede er godt i gang med, du skal bede om hjælp og finde roen i dit indre frem, men det er ikke nok at bede om det, du skal rent faktisk gøre noget ved det…

 

Sæt dig ned, find stilheden og roen, som du er så god til, at råde andre til at gøre!!

 

Du SKAL finde stilheden NU, du kan ikke trække det længere.

 

Grunden til at du endnu ikke har turdet finde ind til stilheden, er den, at du er bange for at finde noget, som du tror, vil kompromittere dig selv.

 

Du tror, at du vil finde noget, som af den ene eller den anden grund vil vise dig i et blegere lys.

 

Du har ikke haft mod til at se i øjnene, at du ”bare” er et menneske, med et menneskes fejl og mangler, men det er jo netop det, livet går ud på, det at kunne forlige sig med de ”fejl” og ”mangler”, som du, som menneske ikke kan undgå at indeholde.

 

Du ER!

 

Du LEVER!

 

Du ELSKER!

 

Du er jo kommet til verden for at forlige dig med disse tilstande, og formå at få det bedste ud af dit liv.

 

Du er kommet til denne verden for at vise andre, at selv om du ikke er perfekt, så formår du alligevel, at kæmpe dig videre til et liv i indsigt, et liv som vidner om din kamp og din formåen, din tro, din overbevisning og din alt overskyggende kærlighed til livet, til jorden og til universet.

 

Intet absolut intet, kan slå dig ud af kurs, når blot du vil vie 5 minutter hver dag, til din indre ro, den ro som for alle mennesker er ”livsvigtig”

 

Når du formår at dyrke disse 5 minutters ro, hver dag, da vil dit liv forandre sig drastisk!

 

Du vil få syn for sagen – inden for ganske kort tid!

 

Du har intet at tabe og alt at vinde!

 

Gå ud i verden og vis, hvad du formår, gå ud i verden og tro på det, du inderst inde aldrig har været i tvivl om!

 

Det lys du spreder, selv uden at have fundet ind til roen, det er uvurderligt, men som indehaver af denne indre ro, så vil dit lys skinne så strålende, at din vej gennem livet udvirker mirakler.

 

Du vil være i stand til at se dybere, til at føle dybere og til at kommunikere på et helt andet plan.

 

Du vil få det liv, som du har bedt om og ønsket, så langt tilbage – at du snart ikke længere husker udgangspunktet for din søgen.

 

Naturens væsner vil åbenbare sig for dig, og sammen vil I arbejde på at heale jorden og dens beboere, intensiteten af din evner vil mangedobles og du vil finde samarbejdspartnere, som du føler dig i symbiose med.

 

Intet absolut intet, vil være skjult for dig, og du vil trods din absolutte viden, elske verden og alt levende.

 

Denne transformation begynder med de 5 daglige minutter!

 

Nu er det NU!

 

Vi elsker dig og støtter dig!

 

Vi ved, at du formår at gøre dette til din virkelighed, TRO på dig selv, tro på det liv du ønsker!

 

 

Vi er dig evigt nær!

05.02.12

Sommeren lader vente på sig!!

 

 

Sommeren spør´ du!

 

 

Ja – sommeren, som skal varme dit indre op!

 

 

Den sommer du længes efter, og som efterlader dig fyldt med energi og glæde, den får dig til, at slippe/glemme sorgen, længslen og det du har mistet!

 

 

Glemme er ikke det rigtige ord, sommeren vil få dig til at nyde livet igen, få dig til at skimte lyset, nej SE lyset, mærke roen, balancen og overbevisningen om, at alt er, som det skal være, og at du er på rette vej.

 

 

Det ved du selvfølgelig godt, men ind i mellem glemmer du følelsen, og du hylder dig selv i sorgens gevandter!

 

 

Du er blevet introduceret til en ny energi, det vil sige…. Du er blevet genintroduceret for denne energi, for du har mødt den før, og du har før følt, hvilke mirakler den kan udvirke.

 

Det er en lise for dig at mærke forandringerne, og de vil indfinde sig hurtigere end du forventer!

 

 

Så mange sjæle forandres for evigt i disse dage, der er store udsving i de energier, som tilflyder jorden.

 

 

Du vil få dine input på nye måde, på måder, som efterlader dig mere sikker på din sag, du vil forstå at modtage informationerne, så du med 100 % sikkerhed, forstår alle indgangsvinkler, du har endnu brug for støtte, du har endnu brug for at bekræfte din tro og din overbevisning for dit eget indre, men den usikkerhed, som du har bevaret en lille kim af i dit indre, den vil for stedse forsvinde!

 

 

Den ensomhed, som svøber sig omkring dig, den vil også med tiden formindskes.

 

 

Du vil lære at åbne dit hjerte, uden at være bange for at miste dig selv, du vil lære at åbne dit hjerte, så universets healingsproces kan virke igennem dig og dit hjerte, det hjerte som allerede nu rummer så megen kærlighed, at det til tider er svært at slippe den fri…

 

 

Lad dig ikke friste til at lukke af for hjertet, blot fordi et åbent hjerte også rummer smerten, det ville sætte en stopper for din udvikling, og du ville svæve gennem livet på stand by.

 

 

Vi elsker dig højt, og vi er evigt nærværende!

13.01.12

Alt forandres, intet er som før.

 

 

Du forandres, du finder nye spændende veje, som du ikke før har prøvet at vandre af!

 

 

Du er bekymret, du føler dig alene og vildledt!

 

Du er sørgmodig, og dit indre fyldes med vemod.

 

 

Overalt på kloden findes mennesker, der som du, for et øjeblik føler sig fortabt, men du og de ved, at intet er forgæves, at intet sker uden der er en grund til det.

 

Du ved, at dette er startskuddet, denne famlen i blinde vil føre dig ad veje, som du ikke, selv i fantasien, har kunnet skimte!

 

 

Der findes så megen lærdom, så meget lys, som skal fordeles, og du er et af de mennesker, som skal fordele det!

 

Nye tider er i anmarch, og mange mennesker vil i denne tid, i disse dage, finde deres indre stemme.

 

De vil høre, hvad deres indre råber til dem, de vil for første gang i deres liv - pludselig føle, at der findes en sandhed, som har været skjult for dem i alle deres år!

 

 

Derfor vil en større og større mængde begynde på deres pilgrimsfærd.

 

En færd som vil føre dem, ad snørklede baner, mod deres indre. De vil følge lyset og de vil finde vejen frem, selv om det i enkelte tilfælde kan virke, som om vejen mod det indre er mørklagt og svær at finde.

 

Selv i disse svære tilfælde vil der være håb forude, men det er også i sidste sekund, at verden vågner op til dåd!

 

 

De store naturkatastrofer, som i øjeblikket omvælter livet for tusindvis af mennesker, vil endnu ikke være færdige med at yde deres til en ny og forandret tid!

 

I årene som kommer, vil menneskene se flere af disse utroligt store udladninger af energi, dette for at der kan skabes et flow, som gennemstrømmer jorden og universet.

 

Dette flow giver livskraft til os alle, og denne livskraft er så kraftfuld, at vi mærker, hvorledes vi forandres indefra, vores molekyler vil ikke længere være de samme, vores tankemåder vil ikke længere være de samme, vi vil ikke længere stiltiende se på, at nogle mennesker udnytter andre, eller at nogle verdensdele ligger under for andres udnyttelse!

 

 

Omvæltninger af utrolig karakter vil forekomme, og menneskene vil finde deres frihed, i de værdier, som gives og mærkes af hjertet!

 

 

Vores klode har i årevis lidt under den udnyttelse, som den har været udsat for, og det er nu begyndelsen til forandring tages.

 

De første spæde skridt tages i øjeblikket i retning af en verden i balance med naturen og vores samlevende/medboende væsner.

 

Vi åbner vore hjerter i hyldest til de for øjet usynlige væsner på denne jord, og åbner vore hjerter, så vi i sandhed kan se, hvad vi omgives af!

 

Vi er ikke alene på denne klode, og det er nu, der åbnes for muligheden af, at vi alle er i stand til at se og kommunikere med alle de levende væsner, som hjælper os med at pleje og hjælpe vores misligholdte Moder Jord!

 

De gaver de i årtusinder har givet os uden at forvente, at vi gjorde gengæld, vil vi fremover kunne være med at mangedoble, hvis vi åbner vore hjerter.

 

Vi vil være i stand til, i samklang med disse væsner, at heale vor jord, vor natur og vore have. De mængder af pattedyr, insekter, fugle, fisk og havdyr, som vi ikke på nuværende føler os i stand til at kommunikere med, vil tillade os at komme nærmere, de vil åbne for deres visdom og deres hemmeligheder, så vi kan ruste os til at indlede kampen mod forurening, og mod et liv levet i ubalance.

 

Vi ser med fortrøstning på menneskenes åbning mod det universelle, og vi ved at vi ikke venter forgæves.

 

 

Der sker store ændringer i årene som kommer, men det er ikke ændringer, som skal imødeses med angst, det er ændringer, som vi skal længes efter og arbejde for at få indført.

 

 

Længe leve - livet!

 

 

Længe leve - kærligheden!

 

 

Længe leve - et univers i balance!