Kanaliserede budskaber

ved Britt Wackerhausen

27.12.10

Hvilke tanker gør du dig, om i morgen?

 

Hvorledes ser din indre tilstand ud?

 

 

Vi ser og føler, hvorledes du gør et bravt forsøg på at slippe de triste minder, som har ophobet sig gennem et langt liv.

 

Det kræver sin ”mand” at give slip!

 

 

Vi ved, at du er ”manden” som har modet og evnerne til at slippe de minder, som holder dig tilbage!

 

Det - at du endelig har fået øjnene op for værdien af at slippe med tårer, det gør dig fri!

 

Det er den forløsende faktor, og det mærker du tydeligt, for efter en god gang varme tårer, føles knuden ikke længere så hård og uopløselig!

 

Du har ikke tidligere, været i stand til at slippe på denne forløsende måde, og det giver dig rum til at slippe endnu flere af de minder og nederlag, som har holdt dig tilbage i et jerngreb.

 

Endelig formår du at finde ind til kernen, til KÆRLIGHEDEN!

 

Det at være i stand til at gennemleve følelserne, og give dig selv lov til at mærke dem, virkelig mærke dem, det frigør dig!

 

Det - at du nu er på vejen mod frigørelse, det gør dig stærk.

 

Du har nu muligheden for, ikke bare at føle dig stærk og fyldt med overskud, du har også muligheden for, at bringe disse følelser ind i andre menneskers liv!

 

Det er her forskellen ligger, for selv om du har haft et helhjertet ønske om at hjælpe andre mennesker, så er din kraft nu og fremover i sin udvikling, du gror, din kraft gror, for du har fundet ind til den kerne, som har lyst så kraftigt i disse sidste år, uden at du har været i stand til at bruge hele kraften.

 

Det betyder ikke, at du ikke har haft din kraft, eller at den ingen betydning har haft, det betyder bare, at du nu og i fremtiden, bliver endnu mere kraftfuld, du vil vise dit lys med en endnu større styrke, du vil ikke have problemer med at tro på – og vide at Kristusenergien virker igennem netop dig!

 

Vi er så taknemmelige for din indsats!

 

Vi er så fulde af kærlighed – til netop dig!

 

Vi ser dit potentiale, og vi ved, at du formår at indfri vore forventninger.

 

De bekymringer – som du har omgivet dig med i denne sidste tid, har givet sig udslag rent fysisk, og de smerter – som har været en naturlig følge af dette, vil inden for kort tid forsvinde, for aldrig siden at vende tilbage.

 

Du har trådt endnu et skridt på din lysende vej, og dette skridt har været et af de betydeligste af alle de skridt, du allerede har tilbagelagt!

 

Nu begynder de fysiske forandringer for alvor at tage fat.

 

Netop fordi du i dit indre har smidt det overflødige væk, er du nu i stand til også at smide alt overflødigt væk fra din krop, det være sig både smerter og skjold!

 

Dette skjold har været en nødvendighed, du kunne ikke have overlevet, hvis du ikke havde benyttet dig af et psykisk og fysisk skjold.

 

Det har vist os, at vi havde ret i vores tro på dig.

 

For du har formået at overleve på trods at ydre og indre kaos.

 

Du havde inden dette liv, sat dig store mål, og disse mål har du ingen problemer med at indfri!

 

Vi ved, du har en styrke og en tro, som bær dig fremad.

 

Vi elsker dig.

01.12.10

Hvordan står det til?

 

Du har diverse skavanker, som viser deres ansigt!

 

Du har ondt i både legeme og sjæl!

 

Du ser hvilke forhold/tilstande, som trænger til at blive belyst, men du overkommer ikke altid at gøre noget ved dem!

 

Dit dilemma – er du ikke ene om, du har selskab af utroligt mange søgende individer!

 

Ja – ikke bare de individer, som selv er oplyste om deres søgelyst, er underlagt disse energier, som gør alt så F… synligt!

 

Det bliver så synligt, at du ikke længere formår at skyde det ind under gulvtæppet, du er nødt til at tage det frem, du er nødt til at se på det, vende det og dreje det.

 

Hvor skal jeg åbne for løsningen, hvorfra skal jeg starte?

 

Du er ikke længere bundet af de samme energier, som har holdt disse tilstande så vækgemte, du har fundet lysets kraft!

 

Den kraft, som alle vi mennesker på denne jord, er i stand til at udnytte, vi er fuldt ud i stand til at bruge den aktivt i vort liv og virke, vi har bare indtil nu – ignoreret den!

 

De dårligdomme, som kommer til udtryk både hos dig selv, og hos dine kære, de er af en sådan kaliber, at de nu ikke længere kan ignoreres, du er nødt til at træde frem, du er nødt til at tage skeen i den anden hånd, nødt til at udleve/leve, det du længe har været fuldt bevidst om i dit indre!

 

Du skal ud med din overbevisning!

 

Du skal træde ud af skyggen, og lade dit lys brænde stort og klart!

 

Lade andre se den forvandling, som er i gang hos dig.

 

Lade andre se, hvorledes du forvandles.

 

Hvorledes du forstår at forvalte dine tanker.

 

Forstår at gøre brug af dine forhold/tilstande, forstår at forvandle energien, forstår at selvom det lige i nuet virker som om, du aldrig kommer en meter ud af stedet, så løber du af sted med en fart, så man bliver stakåndet af at se derpå!

 

Du har lyset med dig!

 

Du har lyset i dig!

 

Du er lyset!

 

Se det!

 

Tillad andre at se det!

 

Tillad det at lyse, uden alle de forbehold, som du ellers er så god til at sætte for dig selv!

 

Og dermed for alle de menneske, som du omgiver dig med!

 

Lad energien bruse igennem dig!

 

Lad den slippe fri!

 

Lad den vælte dig selv og alle i dit nærvær med dens kraft, for I kommer på benene med en fornyet hurtighed og en fornyet vilje og styrke, som tillader dig/jer at stå fast – selv i orkan!

 

Du står fast – men du er ikke stivsindet!

 

Du står fast – men du formår at bøje med vinden, uden at skabe revner i dit fundament!

 

Din kraft.

 

Din styrke.

 

Din forvandling – vil gyde håb ind i andre menneskers hjerte – disse mennesker vil, uden helt at vide det, begynde på deres rejse.

 

Den rejse – som bringer dem frem til deres fundament.

 

Det fundament – som du nu endelig har set i dets fulde skønhed og kraft!

 

Vi er så stolte og fyldt med ømhed og kærlighed.

 

Vi kunne ikke have gjort det bedre selv!

 

Du er unik!

 

Du er dig – for fuld styrke!

 

Hvor er det modigt af dig, at gå vejen – hele vejen!

 

Der er nemlig ikke længere nogen retræte, du har set og følt for meget til at vende tilbage, til det liv du før førte!

 

Godt gået!

23.10.10

Omtåget, konfus og uden jordforbindelse, sådan føler du dig!

 

Vi ved, du ser frem til oplysning, viden og fuld indsigt!

 

Men hvorledes forventer du, din oplysning skal komme?

 

 

· Skal du via en klar indsigt en sen nattetime, være klar til at øse af universets uendelige viden?

 

· Skal du læse en enkelt bog - eller måske flere - undervejs mod din indsigt?

 

· Skal du deltage i kurser, vejledninger eller andre seancer?

 

· Skal du foretage én pilgrimsrejse – eller flere?

 

· Eller skal du søge indre ro og klarsyn?

 

 

For os er svaret ganske ligetil!

 

 

Du skal gøre det, som falder dig naturligt, men intet - absolut intet, kan komme, uden du finder roen.

 

Den indre ro, giver dig overskuddet, til at LYTTE – den giver dig evnen til, at genkende den rene klang, som følger med et hvert universelt budskab.

 

Vi holder så meget af jorden og menneskeheden, og denne kærlighed er stærk – den omfatter ikke bare DIG, men også alle dine ”brødre” og ”søstre”.

 

Vi ønsker det bedste for menneskeheden, og derfor er det, at vi gang på gang bærer over med jer!

 

 

Vi tilgiver jeres tvivlende natur, og vi tilgiver jeres manglende næstekærlighed.

 

 

Vi ser, hvorledes I kæmper!

 

Vi ser, at I ønsker forandringen!

 

 

Sommetider er det bare, som om jeres hverdag overrumpler jeres energi, I overrumples med så stor styrke, at I derfor mister jeres overskud!

 

Det overskud, som skulle gøre det muligt for jer, at være i stand til at finde roen og klarheden!

 

I mener, at hverdagen ikke rummer timer eller minutter nok, til at finde denne ro, som er så vigtig/vital for jeres og universets velbefindende!

 

Vi er her denne gang for, at overbevise jer om, at denne indstilling er forkert!

 

 

I mærker, hvorledes overskuddet forsvinder – og derfor konkluderer I, at når det sådan forsvinder, så klarer I ikke engang, at finde den smule energi frem, som det trods alt kræver, at sidde i stilhed, tømme hjernen og lytte til – intet!

 

I skal forbi den uro, som hjernen naturligt forsøger at skabe, for den er ikke vant til ro!

 

Den prøver og prøver, og I er tilbøjelige til at skælde ud på jer selv, når roen ikke indfinder sig øjeblikkeligt!

 

Hvorfor kører hjernen dog på overtid, spør´ I jer selv.

 

 

Lad være!

 

 

Lad være med at skælde ud – hav tålmodighed med jer selv!

 

Prøv igen – og igen – og igen!

 

DET VIL LYKKES!

 

Vi garanterer, at I vil lykkes med jeres foretagende!

 

 

TRO PÅ ET VELLYKKET UDKOMME AF JERES BESLUTSOMME ARBEJDE!

 

 

Se det for dig selv – se dig selv sidde der i ro, og det med en styrke, som ville være en ”hærfører” værdig!

 

 

VI GARANTERER FOR ET FULENDT UDKOMME!

 

 

Når du sidder der og tænker, jeg er kun et menneske, hvad kan jeg gøre for verdens overlevelse?

 

 

DU ER BEGYNDELSEN!

 

 

Du er den ene, som får andre til at følge trop!

 

Når de ser, hvorledes du forandres i din udstråling, vil de følge dit lys.

 

De vil finde deres vej – de vil finde inspirationen, til at lede efter VEJEN!

 

Den VEJ som fører frem til oplysning!

 

 

Du har længe befundet dig på denne oplysningens vej, og dit lys er blevet mere og mere klart – din indstilling er blevet mere og mere menneskekærlig!

 

Blot har du fundet det svært, at gå det sidste lille stykke vej – den vej, som for dig ville være den letteste, for du har allerede længe befundet dig på stien, og det drejer sig bare om, at du genkender den lysende vej!

 

Det vil ikke falde dig svært og mange af de ønsker, du så brændende bærer på, vil opfyldes på denne vej!

 

 

GÅ DEN NU!

 

 

GÅ DEN I FORVISNING OM VORES NÆRVÆR!

 

 

Vi er med dig på hvert et skridt, du foretager.

 

Du kan ikke fejle!

 

 

TRO!

 

 

VI ELSKER DIG!

04.10.10

Kærlighedshæren tager til i styrke!

 

 

Ufatteligt mange mennesker gennemgår i disse dage og uger en forvandling, en forvandling - som ændrer dem fra at være et ganske almindeligt menneske til, at være et fuldgyldigt medlem af den kærligshær, som indtager jorden.

 

Denne kærlighedshær vil hjælpe resten af verdens befolkning til at ændre deres svingninger, de svingninger - som i denne tid ændres for, at vi kan bringe jorden på ret køl igen….

 

Så vi kan mærke hendes følelser, så vi kan mærke hendes velbefindende, og hendes omsorg for menneskeheden.

 

Hun har i ganske mange år lidt under vores velmagtsdage, hun har - som den evigt elskende moder – båret over med vores manglende indsigt, båret over med vores uvidenhed, for hun vidste, at det var en del af vores vej, en del af den vej, som vi var og er nødt til at gå, for at finde ind til vores sjæl, vores hele, vores vej i livet.

 

Finde vores livsgerning og vide, at dette er vejen frem, dette er vejen JEG skal gå, for at fuldbyrde min vej på jordens overflade.

 

Dette er vejen, jeg valgte at forfølge, dette er vejen, som fører jorden og ”jeg” videre, den vej - som åbner vores hjerter, som åbner vore sjæle, som åbner os op for al den viden universet har opmagasineret.

 

Denne viden som er så essentiel for vores videre udvikling, som individ.

 

Denne viden - som fører os ret frem, den fører os direkte til kilden, kilden af evigt overskud, evig kærlighed, evig tro på verden og mennesket af i dag.

 

Vi VED, hvorfor vi er her, vi VED, hvorfor vi møder de mennesker, der krydser vores vej, vi VED, hvilke relationer der hjælper os, og hvorfor!

 

Vores viden er ikke en viden, som kommer fra hjernen, men en viden, som vi føler i hjertet!

 

Denne følen med hjertet, som bliver den nye dags væren…

 

Den er i øjeblikket ved at indfinde sig, og den kan her i opstarten gøre noget så forfærdeligt ondt, at den afholder nogle fra at forfølge vejen!

 

Du troede lige, at du vidste, hvem du var, du troede lige, at du havde styr på din verden..

 

Men tro om igen, du er just begyndt!

 

Den vej du indtil nu har kæmpet dig fremad på, det har været den ”nemmeste” vej for dig indtil nu!

 

Vejen frem vil gebærde sig anderledes…

 

Du vil føle, at du bliver revet i tusinde stykker!

 

Du vil føle, at du ikke længere er sikker på, at du kan udholde smerten!

 

Du vil føle, at du befinder i himmelen, for større undere kan du ikke opleve under solen!

 

Du vil svinge fra den ene yderlighed til den næste, men hæng på…

 

For vejen frem åbner dit hjertechakra, ja ikke bare dit hjertechakra, alle dine chakraer åbnes og renses i en sådan grad, at energien du udsender, er REN og uden antydningen af personlige undertoner!

 

Den energi der kanaliseres ud gennem dig, er ren kærlighed og til verdens bedste.

 

Du er verden!

 

Du er!

 

Din visdom, kan ikke længere tilbageholdes!

 

Du er i samklang med evigheden!

 

Du elsker!

 

Du elskes!

 

Giv los!

29.08.10

Visdom i form af indsigt, medmenneskelighed, oprigtig kærlighed og omsorg for sig selv og andre mennesker tilflyder jorden i disse tider.

 

Det kan være svært, at rumme alle disse energier, og som oftest føler vi en enorm træthed og mangel på overskud!

 

Disse følelser går hånd i hånd med overskud, energiboost og glæde, og de kan skifte næsten fra minut til minut.

 

Hvorfor disse store udsving i vore energiniveauer?

 

Det er fordi vi, som individer skal lære at tackle energiniveauer på helt andre planer end dem vi i mange år har befundet os på, vi bevæger os fra et punkt temmelig lavt på skalaen, til et punkt, som ligger temmelig højt på skalaen, og denne bevægelse foregår over en ”for menneskeheden” meget kort periode!

 

Ikke bare menneskeheden springer i energiniveauet, det sker også for Moder Jord, hendes energi hæves, ikke i samme grad, som det spring menneskeheden foretager, men det er et skift, som giver Moder Jord overskud til at stå igennem forandringerne sammen med os, som vores allestedsnærværende omsorgsfulde Moder.

 

Vi har i mange år været alt for opslugte af materiel rigdom, og vi har ikke ænset at lytte til Moder Jords stemme, om at yde omsorg for den natur vi lever i, samt den jord vi lever på. Vores opvågnen har været på vej i nogle årtier, og med en evig og fremadskridende udvikling har vi bevæget os frem til det punkt, der inden længe bringer størstedelen af menneskeheden ind på den vej, som tipper energien…

 

Den tipper – så vi fremover altid vælger og føler – eller føler og vælger – sagt på en anden måde, vi kommer fremover til at bruge hjerteenergien langt mere aktivt, og fremover vil det ikke være et spørgsmål om, hvad vi tænker om dette eller hint, men et spørgsmål om, hvorledes vi mærker beslutningen i hjertet!

 

 

Vi har en utrolig energikilde lige uden for vores dør, og vi skal huske på, at tanke op i denne energikilde, vi skal nemlig ikke længere ”hive” energien fra andre mennesker, men fylde os op via naturen, sæt dig ganske stille, find roen og stilheden i dit indre, og lyt – og mærk!

 

 

Lyt – først til din egen indre stemme.

 

Lyt dernæst til universets stemme.

 

Lyt så til Moder Jords stemme!!!!

 

 

Mærk din egen indre uudtømmelige hjerteenergi.

 

Mærk den kærlighed, som strømmer os i møde fra universet.

 

Mærk den helt tæt omsluttende kærlighed Moder Jord konstant og evigt har sendt og stadig sender os!!!!

 

 

Gå i samklang med disse energier, og din forvandling vil være langt mindre stressende for din krop og dit sind!

 

 

Den forvandling som hurtigt vil indfinde sig, den er ”ubeskrivelig” – den er så omfattende, at du ikke i din vildeste fantasi kan se det for dit indre øje!

 

Den er så fyldt med kærlighed, at du ikke er til at stoppe, du kommer til at sende disse kærlighedsenergier ud med en sådan kraft, at intet kan holde dig tilbage, og forvandlingens spire skydes ind i alle, du møder på din vej!

 

Den skydes ind med en sådan kraft, at selv det mest tvivlende menneske ikke kan modstå den, det betyder, at du via dine energier breder kærligheden ud i et større og større område, og inden længe er verden forvandlet, ikke bare fordi du udsender disse utrolige kærlighedsenergier, men fordi du er én ud af mange, som man kan kalde en kærlighedshær!

 

 

Kærlighedshær !!!

 

 

Et absurd ord, og alene det, at dette ord er absurd, vil få bogstaverne og tonerne til at klinge så meget mere, det svinger i en tone, som ikke er til at stoppe, når først svingningerne er kommet i gang.

 

Meld dig ind i denne kærlighedshær, begynd din rejse, find din indre stemme, find universets stemme, find Moder Jords stemme!

 

Mærk de forandringer som følger i kølvandet på denne bestemmelse!

 

Vi er med dig på hvert et skridt!

 

Vi omslutter dig med mod og ”mandshjerte”.

 

Vi leder dine skridt.

 

Og … vi elsker dig - evigt!

27.08.10

Overflod på forskellig vis, nogle oplever (over)floden bogstaveligt, det øser ned og hele landområder oversvømmes.

 

Det kan føles underligt og ikke rimeligt at disse tilstande, kommer sådan uventet og konstant, nogle mennesker i verden er på grund af disse regnmængder truet på deres liv og levned, andre lever i områder, hvor regnen nok er et irritationsmoment men ikke i den grad en faktor, som vores liv og levned er afhængigt af.

 

Disse mængder af nedbør, er ikke færdige lige på en studs - men en faktor, som vi på jorden må leve med en tid endnu, endda på en sådan måde, at også vinteren vil give store nedbørsmængder!

 

 

Unge som gamle må lære at leve ud fra de nye ordensregler.

 

De regler - som lærer os, at vi skal omslutte vores nære og fjerne med kærlighed og omsorg, vi skal huske at kere os om andre, som lider nød, denne nød vises hver dag via fjernsyn og nyheder, men det er ikke bare den nød, som finder sted langvejs herfra, vi skal ofre tanker og energi, det er også den nød, enkelte mennesker lider bl.a. også her i Danmark.

 

Man kan risikere at være ensom, selv om man bor blandt mange andre mennesker.

 

Vi ser ikke, hvorledes et menneske går helt i hundene, selv om det sker for øjnene af os.

 

Vi bekymrer os ikke om det!

 

Det må være en andens hovedpine!

 

Det er der nogen andre, som må tage sig af!

 

 

Men hør nu her….

 

 

Vores velbefindende er så afhængigt af, at vi opdager disse tilfælde, at vi rækker en hånd ud!

 

At vi ser længere end til vores egen næsetip!

 

Gør i dag en indsats, som du i går - ikke ville have drømt om!

 

Overrask dig selv, overrask din omverden, overrask det menneske - som pludselig mærker solen titte frem bag sky(I form af DIG)!

 

Vi er så velsignede her i vores del af verden, ikke - at vi ikke kan finde emner, at beklage os over, men i det store hele, lever de fleste mennesker et liv uden de store bekymringer.

 

Se dit liv, som det betydningsfulde liv, det er – se alt det du tilbyder verden!

 

DU er unik, og via DIG kan verden ændres!

 

Find din energi i naturen, og træk den ind i dit legeme, fyld dit hjerte med livsglædens glød og del den flittigt med alle mennesker, du møder på din vej!

 

Vær den sol - du selv en gang i mellem - har brug for at møde på din vej!

 

Vi har så meget, der er værd at kæmpe for, så meget, som vi med glæde kan huske på.

 

Tro på dig selv.

 

Tro på din næste.

 

Tro på – at livet har alt at tilbyde dig.

 

Kun du sætter begrænsningerne.

 

The sky is the limit!

 

Lev dit liv uden begrænsninger, se muligheder – hvor du før så begrænsninger!

 

Ind i mellem føles og leves livet hårdt, vi er her så kort en tid, og indimellem glemmer vi vores kompas, vi lever på grænsen, vi lever et liv, som består mere af pligter end af fornøjelser, husk på at glæde dig over dit liv, husk på at give dig selv lov til at glædes!

 

Virkelig glædes – føl glæden helt ind i hjertet og helt ned i maven!

 

Mærk boblerne!

 

Mærk hvorledes befrielsen strømmer gennem din krop.

 

Glæd dig!

 

Elsk livet – livet elsker dig!

12.07.10

Himlen åbner for sin rigdom, der åbnes for kanaler, som i årevis kun har været for den indviede..

 

Disse kanaler åbnes for menneskenes skyld!

 

De åbnes, for at så mange - som muligt - kommer til indsigt!

 

De åbnes, for at vi alle har mulighed for at værne om Moder Jord, værne om hendes værdier, så ikke kun vi, men også generationerne efter os, kommer til at kunne leve ikke kun AF, men SAMMEN MED Morder Jord!

 

Vi er, som mennesker, nødt til at skifte helhedssyn, vi er, som mennesker, nødt til at se Moder Jord, som vores elskede medspiller og ikke som vores slave!!

 

Vi må takke for vores eksistens, for vores muligheder, for vores føde…

 

Hvis vi ikke omgås vore ressourcer med større respekt, vil vore muligheder, som væsen, på denne planet være talte..

 

Vi er heldigvis begyndt i det små, men det er yderst vigtigt, at vi alle kommer frem til at føle en større respekt for den natur, som omgiver os.

 

Naturen er ikke vores til at forbruge, den er vores medspiller, den sørger for at levere diverse fornødenheder til os, hvis vi vel og mærke bruger dem med omtanke.

 

Vi kan i dette forbrugssamfund hurtigt glemme, at ”mere” ikke er ønskeligt – at ”nok” er godt nok!

 

Vi glemmer tit vores respekt for ressourcerne, glemmer - at når vi tager fra Moder Jord, skal vi også sørge for at nyt spirer, så der til evig tid vil være mere at hente.

 

Mange organisationer, som omhandler om en fornyet og bedre respekt for naturen breder sig over den ganske klode, og vibrationerne fra disse organisationer breder sig, som ringe i vandet, det er så let at overhøre signalet, når man tror at andre gør, hvad man selv burde!

 

Start i dag!

 

Start din egen lille organisation!

 

Vis din taknemmelighed!

 

Tak - for hver en dag du lever!

 

Tak - for alt du oplever!

 

Tak - fordi du aldrig oplever virkelig sult!

 

Vis din kærlighed – til dig selv!

 

Vis din kærlighed – til dine nære!

 

Vis din kærlighed – til Moder Jord!

 

Vis din kærlighed – til hele menneskeheden!

 

Tro på, at du med din indsats kan gøre en forskel, stop ikke op fordi du tror, at din indsats kun udgør en meget lille dråbe, for udsender vi alle - mange små dråber, så vil kærlighedens ocean, snart kunne drukne alle negative og destruktive energier.

 

Den højeste energi vil altid vinde!

 

Send dine høje energier ud i verden, Moder Jord har brug for din healing.

 

Send hende healing, send hende din kærlighed, send hende al den omsorg, som du overhovedet er i stand til!

 

Lev i overensstemmelse med naturen.

 

Lev ikke i angst og afmagt, gør en forskel – gør din indsats!

 

Tro på, at din indsats gør forskellen!

 

Mød din ven med kærlighed, mød din ”fjende” med kærlighed, mød livet i kærlighed!

 

For kun i kærlighedens navn vil forandringerne kunne ske, kun i kærlighedens navn vil vi være i stand til at gro.

 

Send Moder Jord din ubetingede kærlighed, og hun vil være i stand til at læge sine sår!

 

Lad os sammen sende denne jords befolkning videre mod et liv i overensstemmelse med naturens ældste love!

 

Lev dit liv via dit hjerte!

 

Mærk hvad dit hjerte fortæller dig!

 

Hjertet lyver ALDRIG!

 

LYT TIL HJERTET!

 

Mærk Moder Jords hjerteslag, hun har brug for din indsats!

 

Hun har brug for DIG!

 

Vi takker for din tid og din omsorg og sender dig evig kærlighed.

09.06.10

Vind omsust, alene og overbevist!

 

Du føler, hvordan vinden suser i dit hår, du mærker beslutninger tage form i dit indre.

 

Du har trådt det første skridt ud på en ny og spændende rejse, som fører dig dybt ned i dit indre, og langt omkring i det ydre..

 

Denne vej er ikke beklædt med sylespidse sten, men med blødt mos, som skærmer dine trin.

 

Du vil blive vist hvert eneste skridt på din vej, og du vil ikke være i tvivl om det rette at gøre.

 

Dit indre bobler af glæde over endelig at have set og fundet den vej, som du føler, du har ledt efter hele dit liv.

 

Men du ved jo godt, at hvert eneste skridt mod denne dag, har været et skridt i den rigtige retning!

 

Vi glædes og fyldes med stolthed sammen med dig…

 

Vi omfavner dig, og mærker at du nu - mere end nogensinde - mærker vores tilstedeværelse.

 

Den vej, du føler, du lige er startet på, den er god for dig.

 

Den vil heale dit indre og ydre, du vil i løbet af kort tid mærke ændringer i dit velbefindende, ændringer som vel og mærke er til at tage at føle på.

 

Det er ikke kun de ændringer, der foregår i dit sind, det er ændringer med dit legeme, det er ændringer i din hverdag, det er ændringer, som omfavner hele din verden.

 

Vi ser, at du har set din ledestjerne, vi ser at dine øjne åbnes, du vil inden længe modtage informationer ad kanaler, du ikke tidligere har fornemmet.

 

Kanaler som ganske vist altid har været i din nærhed, men som du af forskellige grunde ikke har været i stand til at åbne for!

 

Disse kanaler åbnes nu i fuldt flor, du overbevises om deres styrke og du deler gerne og villigt ud af det velvære, som følger i kølvandet på disse åbninger.

 

Du har endnu kun set toppen af ”isbjerget” al styrken og alle kræfterne har ligget latent i dit indre og vil nu via disse kanaler flyde ud til verden i en fart, så du til tider føler, du ligger vandret.

 

Vi vil hjælpe og beskytte dig, du vil til enhver tid være i stand til at lade op, du vil til enhver tid kunne hente energier fra altet.

 

Energierne fra universet vil strømme ud i verden via dig, via din eksistens vil umådelige energier fordeles til trængende væsner overalt på planeten.

 

Du vil se, hvorledes du kan kommunikere med alt levende, hvorledes alt levende vil fortælle dig om, hvordan et samarbejde kan opstå, så verden og menneskene i den får mest muligt ud af det.

 

Så verden og dens beboere bevæger sig videre på deres færd mod et liv i samklang med evigheden.

 

Intet i denne verden er tilfældigt, intet kommer ud af den blå luft, alle beslutninger vi tager, sker som et led på vejen mod vores livsmål.

 

Du har været tro mod din vej, som du til tider har følt lang og pinefuld, men netop din vej, har hjulpet dig til forståelse!

 

Vi ved og føler, hvordan din taknemmelighed fylder dig, netop i taknemmeligheden - for det som du har oplevet hidtil - ligger vejen frem, og den vej har du nys fundet!

 

Hurra!

 

Hurra – for dig!

 

Hurra – for din vej!

 

Hurra – for din taknemmelighed!

 

Hurra – for din evne til at glædes!

 

Vi er for evigt med dig, vi er for evigt dine følgesvende.

30.04.10

We are all alike!

 

If you must, you must!

 

But do not think anyone else wants the same…

 

Sagt med andre ord, følg dit hjerte, men tilgiv at ingen andre føler trangen til at gå din vej!

 

Din vej er rigtig for dig!

 

Din vej fører dig ad stier, veje, motorveje, lettere, sværere, hurtigere, langsommere alle tilstande er mulige og umulige!

 

Du går din vej!

 

Ingen anden vej er mulig for dig!

 

Gå din vej, i fuld tiltro til det, som kommer, til de beslutninger - du tager, til de beslutninger - du springer let og elegant udenom..

 

Kort sagt, tro på - at du har kapaciteten til at vælge og fravælge i dit liv, du har magten!

 

Du har det, der skal til!

 

Du er unik!

 

Du er en ener!

 

Dit liv er en succes!

 

Du er til stor inspiration for din omverden!

 

Du er til stor glæde for din omverden!

 

Du er dig!

 

Hurra for alt, hvad du har lært.

 

Hurra for alt, hvad du kommer til at lære.

 

Hurra for alt, hvad du inspirerer din omverden til!

 

Sæt ikke dit lys under en skæppe, men lad dig heller ikke forblænde af det!

 

Modtag din oplysning i ydmyghed og taknemmelighed.

 

Se dit liv, som det er.

 

Vi er til alle tider omkring dig, vi fylder dit liv og dit univers med kærlighed, og du er ikke sen til at mærke, hvorledes denne kærlige energi transformerer dig, du er utroligt hurtig til at modtage essensen af vor lærdom, vi glædes ved at undervise dig, og vi glædes ved at se de energier, der spredes omkring dig.

 

Det kommer til at gå stærkt nu, du går ind i en ny fase, denne fase er fyldt med lærdom, som allerede ligger latent i dig, den vil derfor integreres med lynets hast, og du vil hurtigt komme til næste skridt.

 

Du har endnu mange skridt at gå, men vid at essensen, den indre… som du allerede har med dig, den vil du sprede omkring dig og den vil mangedobles i årene, som kommer, du vil se at alt vil lykkes.

 

Alt du bestemmer dig for, vil lykkes!

 

Du vil være god til at vælge, du vil lynhurtigt mærke, at dette er vejen, eller dette er ikke vejen, vejen vil stå lysende klart, vejen vil skinne i et lys, som aldrig slukkes!

 

Dit lys vil altid skinne, dit lys vil altid gå verden i møde, og i de kommende år, vil du komme på en indre og ydre rejse, som ikke kendes magen.

 

Du er dig!

 

Du er lyset!

 

Tak!

30.03.10

Livet er kort og føles alligevel til tider uendeligt!

Livet er langt og føles alligevel til tider, som om det slutter, før vi rigtigt er kommet i gang!

Vi har en lang vej at gå i vore liv, vi har en mængde, vi skal lære!

Sjovt som alt føles og mærkes svært, indtil vi har set det åbenlyse!

Når vi åbner vort sind for løsningen, når vi kaster forståelsens lys over den lærdom, vi i dette vort liv skal modtage og forstå, så fatter vi ikke at løsningen nogensinde har været en gåde!

Det samme gælder anerkendelsen af dig selv!

Når først du har set dit eget værd og anerkendt det, når først du har set dit eget lys, set hvordan det stråler verden i møde, så har du ikke længere brug for at sætte det under en skæppe, du har ikke længere brug for at lade dit mindreværd styre dit liv!

Dit ego forsvinder, du har ikke længere brug for bekræftelse, du lever i nuet, du giver og du modtager i glæde og uden skjulte agendaer!

Når du genfinder denne tilstand i menneskelig form, spreder du ro og velvære omkring dig.

Du vil med din udstråling og din væremåde bevirke at også andre finder vejen, vejen fremad, vejen som bringer ro, kærlighed og overskud til verden.

Denne vej fyldt medkærlighed er altid synlig – men fordi vores ego og mindreværd skygger for lyset ser vi den ikke!

Her i forandringens tid gælder det om at være opmærksom på dine reaktioner, hvad fortæller din krop dig?

Er du træt som et helt alderdomshjem?

Det er en helt naturlig følelse og mange mennesker døjer med en træthed, som føles unaturlig!

Er du øm i dine muskler og knogler, så er det også helt naturlige følger af den forandring, som vort DNA undergår!

Du kan også komme ud for at din krop undergår en forvandling, hvis du før har omgivet dig med et beskyttende lag, så er det ofte her i forvandlingen, at dette lag ikke længere er nødvendigt, giv slip uden angst!

Har du i dit ”tidligere liv” skabt afstand til andre mennesker, er tiden nu inde til at lade dem komme tættere på!

Har du i dette liv valgt at være ensom og indelukket, så ban dig vej ud af din kokon, og du vil se, at du forvandler dig til en smuk sommerfugl, som kan give håb til andre!

Vi ser at mange af vore lyskæmpere strides med sygdom og modgang, men lad Jer ikke slå ud, for den vej I viser, når I nedkæmper sygdommen og modgangen, den tjener til inspiration for en mængde kommende lyskæmpere, de ser Jeres beslutsomhed og Jeres tro og bliver på denne måde overbeviste i, at de er på rette vej!

Vi ved at I som lyskæmpere, sommetider overvældes af ensomhedsfølelsen, og vi vil gerne ad denne kanal indgive Jer håb!

Vi følger Jeres kamp, vi omgiver Jer med kærlighed, og vi er sikre på Jeres succes!

Tro på Jeres mission!

Tro på kærligheden!

Tro på Jer selv!

I evig kærlighed og taknemmelighed Jesus Kristus.

17.03.10

Hvorfor er vi her, hvorfor kommer vi igen og igen og igen…

 

Er det fordi vi er langsomt opfattende / eller bare ikke kan få nok af lidelse??

 

Når man ser på verden udefra, opfattes megen vrede, megen sorg, megen uro og megen usikkerhed!

 

I befinder Jer i en tid, hvor alle disse følelser frigives for fuldt tryk, alle undertrykte følelser kommer i udbrud, og det gælder både de negative og de positive!

 

I overvældes pludselig af en alt overskyggende vrede, en fuldstændig og uigennemtrængelig følelse af noget som maser sig vej op gennem maven ud i Jeres systemer og videre ud enten via udbrud, eller via fysisk aktivitet!

 

Ikke kun vreden kommer til syne, I overvældes lige så ofte af kærligheden, den fylder Jer med håb, I gennemtrænges af en pludselig lyst til at vise Jeres omverden, at I elsker den! At I elsker alle levende væsner, og især dem, som findes tæt på Jer.

 

Håbet tændes, troen tændes, viljen til at gøre noget godt, for dig selv, for dine nærmeste, for verden!

 

Når disse store følelser vælter Jer, mærk så efter… Bliver I bange, skynder I Jer at lukke af, eller omfavner I dem i troen på, at disse følelser er en del af Jer, en del som skal føles og anerkendes - omfavnes!

 

Vi indeholder alle det hele, vi er alle en meget lille brik i et meget stort hele!

 

Men vi hører sammen alle vi små brikker, og tilsammen udgør vi ”et stort hele”

 

Ja - vi ligner ikke hinanden, ikke af sind, ikke af hudfarve, ikke i troen eller så meget andet, men vi er ”et hele” og sammen er vi stærke!

 

Vi ser forskelligt på tilværelsens mange luner, vi reagerer forskelligt på vore livsvilkår, og vi spiser ikke den samme form for næring, hverken i almindelig forstand eller i overført!

 

Men vi er ens, vi har de samme behov, vi behøver en familie, som elsker os, vi behøver et sted, hvor vi hører hjemme, og vi behøver næring for at leve.. Denne næring skal være af både fysisk og psykisk art.

 

Uden tro er livet langt og uden håb, mange kalder sig ateister og de bekender sig ikke til nogen bestemt Gud, det betyder ikke, de er uden tro!

 

Tro er ikke afhængig af en Gud!

 

Tro er ikke afhængig af en kirke!

 

Tro er en overbevisning, en viden du har inden i dig selv!

 

Vid at din tro, din overbevisning, er den rette for dig!

 

Nu, hvor våren gør sit indtog, er livet lidt lettere, og rundt omkring i de små hjem, tændes håbet… Vi får lyst til livet!

 

Vi får lyst til at hjælpe livet lidt på vej, vi planter og sår, vi sætter gang i produktionen af noget, som er godt for øjnene og noget, som er godt for maven!

 

Flere og flere mennesker vågner op og opdager, at de, stik mod egen overbevisning, er naturmennesker, de får pludselig lyst til at dyrke deres have, de får lyst til at lade naturens produkter berige deres liv.

 

Dette gén i den menneskelige race har i nogle år været glemt i de rige lande, hvor det er muligt at købe hverdagens fornødenheder ganske let og uden problemer.

 

Nu dukker lysten ganske uventet op, nogen ved ikke, hvad det er for en trang, der spirer op, de ved bare, at de er nødt til at opholde sig noget mere i haven, eller de føler pludselig trang til at plante noget på deres altan, det er en helt ny oplevelse for dem, og den kommer ganske uventet… Følg din indre trang, vi har nødig at genopdage glæden ved selvfremstilling af vore fødevarer, og vi har nødig at lære vore børn, hvordan alting hænger sammen!

 

De skal vide at grøntsagerne, kødet, blomsterne o.s.v ikke bare dukker op, alt har sammenhæng.

 

Behandler vi ikke vor jord med omtanke, ender vi med at ødelægge vore muligheder for at brødføde menneskeheden. Når vi igen øjner sammenhængen, når vore børn igen får mulighed for at se og føle sammenhængen, vil de behandle verden med større respekt!

 

Vi har brug for børnenes indsigt!

 

Vi har brug for din indsigt!

 

Vi overøses med kærlighed, vi skal bare turde lukke den ind!

 

Nattelivet byder på uventede glæder, træd ud på din altan, gå ud i din have, mærk hvorledes dit sind bliver renset, mærk og se hvorledes din himmel lyser op, se stjernerne som viser dig vejen, og mærk hvorledes du får tilgivelse!

 

Tilgiv dig selv!

 

Rens dit hjerte og modtag vor velsignelse!

18.02.10

Hvad er essensen?

 

Hvad er meningen med livet?

 

Hvorfor er vi på denne planet?

 

Af hvilken grund vælger vi gang på gang at vende tilbage…

 

Essensen er livet, kærligheden og samhørigheden!

 

Meningen er livet, kærligheden og samhørigheden!

 

Vi er her for at finde vejen, vi er her for at finde roen, vi er her for at tage imod forandringen!

 

Vi er her for at lære, hvordan vi giver slip!

 

Vi er her for at lære, at selv om vi føler os trygge i de vilkår, vi for nuværende befinder os i, så er der ingen fare forbundet med at flytte os.

 

Måske kan vi komme ud for, at vi føler os alene, at vi føler os rodløse, ensomme, uden kærlighed.

 

Men vi er her for at se, hvordan vi gennem forandring kan flytte os, hvordan vi gennem forandring kan komme videre i vores udvikling!

 

Kun hvis du tør give slip på trygheden(den falske… den der luller dig i søvn) kommer du til næste skridt.

 

Tro på dig selv, tro på dit eget værd, tro på - at du som væsen har noget at tilføre verden.

 

For alle individer på denne jord hører sammen!

 

Vi er ét hele, vi er afhængige af, at vi alle har det godt, at vi alle yder vores bedste for helheden, og at vi alle giver plads til forskelligheden.

 

Når du som menneske forandrer dig, tør gå ukendte følelser i møde, måske en smule bange - men fast i troen på, at ud af denne forandring kommer, om ikke frelsen, så et skridt på vejen mod frelsen, så nærmer du dig din livsbane.

 

Vi har alle en mission af fuldføre i vort liv, vi har alle et mål, og hvis vi tør se fremad, hvis vi tør rulle persiennerne til siden og se ud af vinduerne, så vil vi se de mirakler, der allerede foregår.

 

Der findes allerede utallige lysarbejdere, som gør deres bedste for at brede kendskabet til samhørigheden ud, de arbejder ufortrødent på at give deres lys videre, at dele ud – sørge for flere kan have glæde af lyset.

 

Disse lysarbejdere har længe arbejde alene, de har længe været trængt op i en krog, hvor de ensomt men med stålfast vilje har kæmpet for at udbrede kendskabet til, hvorledes vi kan frelse - ikke bare os selv - men hele jordens befolkning!

 

Det, der sker i disse år, er at disse lysarbejdere vil finde sammen, de vil trods forskellige udgangspunkter, finde fællesskab og i stedet for at se hinanden som konkurrenter, vil de se hverandres styrker, og via deres nye og udvidede horisont, vil de være i stand til at vise dig, hvorledes du kan starte din rejse.

 

Du behøver ikke være alene, men du kan være alene, der er intet, som er rigtigt eller forkert!

 

Når blot vi, i vores søgning, gør os klart, at det er forandring, der gør udslaget!

 

Det at turde sige ”ja tak” til forandring, bringer os det første stykke.

 

Hvis vi fejlagtigt tror, at vi blot skal sige ”ja tak” en enkelt gang, ja - så må vi revidere vores overbevisning!

 

Vi skal i hele vort liv være parate til at flytte os.

 

Vi bliver aldrig for gamle til at lære nyt!

 

Vi kan udsende vore ønsker, vi kan bede om hjælp, og vi kan være 100 % sikre på at vore ønsker og bønner bliver hørt.

 

Det er bare sådan, at intet er gratis, vi skal yde en indsats, vi skal gøre et stykke arbejde for vores velbefindende, og alene dette at vores tålmodighed sættes på en prøve, kan afholde nogle individer fra overhovedet at prøve.

 

Vi er, som sagt, hver især en lille del af et ”stort hele”, og dette ”store hele” har et fælles vidensbibliotek, dette bibliotek kan vi alle tappe ind i, vi kan alle( og bliver det hver nat) tilføres viden fra dette bibliotek, denne viden er tilført biblioteket af millioner af mennesker før os, og det betyder, at vi ikke behøver opfinde den dybe tallerken nok en gang…

 

Vi kan bare åbne vore sanser, tage imod forandringen og vandre lige ind i dette paradis af informationer, dette informationscenter – som giver os muligheden for at leve og arbejde for alles bedste.

 

For jordens bedste!

 

For universets bedste!

 

Vi tror - på menneskehedens vilje til forandring.

 

Vi tror - på din vilje til forandring.

 

 

Vi tror på livet!

11.02.10

Vi er lige på trapperne med en ny måde at tænke på, flere og flere mennesker vælger aktivt at tænke og leve så livet omkring os føles godt!

 

Hvorfor er det, at mange mennesker, når de udfører dagens dont, tror at deres måde at gøre tingene på, er den eneste rigtige?

 

Hvorfor er det, at vi som mennesker tror, at andre udfører deres arbejde med en anden dagsorden end den, vi selv har…

 

En af de følelser vi som mennesker vil fravælge for fremtiden, er den, hvor vi føler, at andre mennesker ikke yder deres bedste.

 

Den følelse der udstyrer os med meningen om, at vi er de eneste personer, der arbejder og faktisk gør alt, hvad vi kan for helheden, for mennesket og for alles godt befindende.

 

Det kan godt være, vi udsender, at vi alene vide.

 

Men når vi kommer hjem, findes der en mængde følelser forbundet med os selv, som vi ikke formår at bearbejde, fordi vi i vores inderste er lige så fordømmende over for os selv, som vi er over for andre!

 

Derfor må vi starte med at tilgive os selv, vi må starte med at rose os selv, vi må anerkende de gode sider, vi faktisk indeholder, og elske de sider vi finder knapt så flatterende.

 

Vi skal ikke bare elske de dårlige sider, vi skal også elske de gode sider, og de sider hvor vi er middelmådige. For alle de evner vi indeholder, gør os til de mennesker, vi er.

 

 

Det er så utroligt vigtigt, at vores udgangspunkt er positivt, at vi elsker os selv!

 

 

For er vi først i stand til at elske os selv, så kan vi også elske vores omverden, og når vi elsker vores omverden, så er det, vi når frem til at tro det bedste om alle vore medmennesker.

 

 

Accept!

 

 

Vi skal acceptere, at der er flere måder at udføre et godt stykke arbejde på!

 

Vi skal acceptere, at der er flere måder at løse et problem på!

 

Vi skal acceptere, at der er flere måder at leve på!

 

Vi skal acceptere, at græsset ikke altid er grønnere hos naboen!

 

 

Vi skal acceptere, vores ophav, vores levevis, vores vaner og vores forandring!

 

 

En dag vågner vi op, ser på os selv, og tænker… hvordan, hvornår og hvorfor er det jeg reagerer, som jeg gør!

 

Når denne opvågnen kommer, vil vi stille spørgsmålet..

 

Hvordan griber jeg det an, når jeg vil ændre på de livsbaner, jeg indtil nu har fulgt.

 

 

Selvindsigt!

 

 

Start på dit projekt med at lære dig selv at kende, find ud af hvad du har lyst til!

 

Hvorfor har du lyst til dette..

 

Find ud af hvad du indeholder, hvilke retningslinjer der giver mening for dig.

 

Find ud af hvorfor du indtil nu ikke har hørt din egen indre stemme, og vær glad for at du nu er begyndt at lytte efter den…

 

 

Ikke altid…. men ofte nok til at du ved, hvordan den lyder, du mærker hvorledes det føles indeni, når du ikke følger dit indre, og du mærker hvorledes det føles, når du følger din indre overbevisning!

 

 

Stå ud af din seng hver morgen, og tak for endnu en dejlig morgen, endnu en dejlig dag, hvor du kan mødes med dem du elsker og trænge dybere ind i dit eget indre, helt derind hvor sandheden forefindes.

 

Tro på dit eget mod, din egen formåen og på dit eget værd.

 

 

Du er helt speciel, og dagen i dag, er den første i resten af dit liv!

 

 

Jeg kan fortælle dig, at dit ”gamle” jeg vil stritte imod, det er jo så vant til, at du lytter efter den forvrængede stemme, at det ikke giver sig uden sværdslag!

 

Lad dig ikke overvælde af modløshed, for alt er bare en overgang, og selv den forvrængede stemme fra dit ”gamle” jeg, vil en dag fuldstændig forsvinde.

 

 

Troen på et nyt og godt liv, den skal vi kæmpe for!

 

 

Kæmp alt hvad du har lært – for friheden til at være dig!

 

 

Forandringerne i verden – dem vi hver dag ser som forfærdelige jordskælv, flodbølger, konkurser, sygdom, sult og nød, de er endnu ikke ovre, faktisk har vi kun set toppen af isbjerget, og mange af de helt store omvæltninger, bliver os påtvunget af disse utrolige naturkatastrofer.

 

Kun det ægte overlever - kun de foretagender - som ønsker det bedste for verden vil overleve, og mange mennesker vil gå til i disse år, som følge af al den dårligdom, der alt for længe har haft overtaget på jorden.

 

Nu lyder det som et dommedagsprofeti, men der er ingen grund til bekymring, for alt er, som det skal være, og når jorden som følge af forandringerne vender tilbage til renhed og sandhed, vil alt være anderledes og menneskene ligeså.

 

 

Jeg giver dig mod til at se ind i dit indre, og mod til at starte på dit livs pilgrimsrejse.

 

 

Jeg er klar over, at træthed, sygdom og mismod kan være hårde ods at kæmpe mod, men løft din fakkel højt over hovedet og gå din fremtid i møde med åbne øjne og mod på livet.

 

 

Jeg hjælper dig med at bære din byrde, og giver dig overskud til at bekæmpe forhindringerne.

19.01.10

En ny viden fordeles, den fordeles ad mange kanaler, en kanal er ikke mere rigtig end en anden!

 

Du skal opsøge denne viden, og du skal opsøge den ad den kanal, som falder dig lettest at forstå.

 

Hverdagen forandrer sig, det som var normalt for ganske kort tid siden, er ikke længere det rette at gøre, og disse forandringer kan være svære at håndtere.

 

Du skal gå ud i disse forandringer med åbent sind, og du skal tilegne dig ny viden, selvom du troede, at du vidste alt, hvad du havde brug for at vide, så skal du nu opsøge en viden, som du normalt ikke ville skænke mange tanker.

 

Vi skal til at omforme vores samfund, vi skal til at tænke anderledes, når det gælder, behandlingen af ældre mennesker, - børn, - syge mennesker, - medarbejdere, - kollegaer, og selvfølgelig vore kære, som er os allernærmest!

 

Ikke bare vore medmennesker skal vi til at behandle med omtanke, vi skal også til at omgås naturen og andre levende væsner, på en måde som vi ikke troede var mulig.

 

De evner som bl.a. indianerne og andre naturfolk var udstyret med, de vil returnere til menneskeheden.

 

Vi bliver i stand til at føle, se og høre hvorledes vore omgivelser har det, vi vil derfor behandle vore omgivelser med omtanke.

 

Flere og flere fællesskaber vil opstå i et fælles ønske om oplysning og evnen til at rumme de nye informationer.

 

Den reformation jorden og universet vil undergå er ikke til at beskrive, og det lys, der vil udgå fra alle hjerter, lyser med en klarhed, som ikke er til at overse.

 

Du tror måske, du ikke er værdig til denne forandring - men alene det - at du opsøger viden, at du opsøger fællesskaber, det gør dig værdig, det viser, at du er klar til forandring.

 

Du har i dit indre lagt en plan, du tror, du ved, hvor din vej går hen, men du kan ikke i din vildeste fantasi forudse hvilken lysende vej, du er på vej ned ad. Du vil foruden at hjælpe dig selv, hjælpe i tusindvis af andre fortabte sjæle, som vandrer rundt på denne jord.

 

Du vil i din forvandling møde en mængde nye mennesker, der som du søger og sammen skal I finde.

 

Du vil opleve at bladene bliver grønnere, lige som græsset, frugterne bliver mere smagfulde og maden vil indeholde ren energi og ingen tilsætningsstoffer, det vil være almindeligt at foretrække økologi og din fremtoning, som et rent og raskt menneske vil tage sin form.

 

Stjernerne vil lyse klarere og der vil dukke flere op i Jeres solsystem, først en enkelt men derefter vil de dukke op som en stjerneregn, disse stjerner omgiver Jer med en renhed som forplantes til menneskeheden, jorden og alt levende, jeres have og søer bliver rene, og forureningen forsvinder som dug for solen.

 

Du har del i forvandlingen, start op nu

 

Søg viden!

 

Søg forandring!

 

Søg renhed i sjælen!

 

Søg medmenneskelighed!

 

Søg efter kærligheden til dig selv!

 

 

Jorden forandres.

 

 

Du forandres.

 

 

Kun Gud forandres ikke.

 

 

Men menneskehedens forståelse af Gud forandres!

 

 

Gud er kærlighed!

 

Gud er rummelighed!