Kanaliserede budskaber

ved Britt Wackerhausen

16.12.09

Et hvidt tæppe har lagt sig over jorden, og også over vore følelser!

 

Når vi mærker, at livet gør ondt, så dækker vi os af, vi lægger ligesom en dæmper på følelserne, vi sørger for, at vi ikke kan mærke alle de episoder, som gør ondt – men når vi ikke mærker alle de knapt så behagelige episoder, så mærker vi heller ikke de lykkelige, vi kan ikke kun lukke delvist af, vi udelukker alle følelser.

 

Når vi på denne måde udelukker alle følelser i vore liv!

 

Så udelukker vi selve livet!

 

Det er vigtigt at turde imødegå livet, at turde tage imod alt som skulle vise sig, for kun via selve det at gennemleve DIT liv, at mærke alt som rører sig, kommer du videre i din udvikling!

 

Det er en nødvendighed at gennemleve alt!

 

Det er en nødvendighed, at du accepterer, ser og mærker hvad der sker indeni dig, kun ved at turde være til stede i nuet, ved at mærke livet, lever du fuldt ud!

 

Vi er som mennesker ekstremt gode til at lukke af, vi tør ikke mærke, det som gør ondt – og vi er professionelle til, at videregive den evne der hedder ”vis aldrig din sande følelse”

 

Det at du videregiver denne evne, vil sige at du lærer dine børn, at det er farligt at føle, det er farligt at anerkende dine indre følelser….

 

Du tror, at dine børn ikke ser, hvad du byder dig selv, men de ser det, de mærker med al tydelighed at nu lukkes der af, nu kører du på autopilot! De mærker, at når du kommer ind i de grå områder, så er det sikrest at spille komedie, for så ser verden og du selv ikke hvor ondt det gør.

 

Giv dig selv en julegave, som er til at tage at føle på!

 

Sig til dig selv :

 

 

Jeg tør, jeg vil, jeg ønsker at åbne mig.

 

Jeg tør, jeg vil, jeg ønsker at mærke livet!

 

Jeg tør, jeg vil, jeg ønsker at leve i nuet!

 

 

Når du dagligt bekræfter din vilje til på denne måde, at acceptere det liv du har valgt for dig selv, er du klar til at videreudvikles!

 

Så er det de nye fantastiske følelser dukker op, du bliver i stand til at mærke kærligheden, den største gave af alle - den gave - du med disse ganske få ord er i stand til at forære dig selv.

 

Du vil bevæge dig, du vil ikke længere stå i stampe, dit liv vil udvikle sig, og du vil imødegå livet fuld af tillid til dig selv og alle andre, for når vi mærker os selv, så har vi også rum til at mærke andre, vi har rum til at lade andre være sig selv.

 

Når vi på denne måde indeholder overskud, tilgivelse og rummelighed, så spreder vi gode vibrationer og de breder sig som ringe i vandet.

 

Din forandring vil medføre at andre tør tage skridtet, din forandring vil medføre at verden forandrer sig.

 

Din forandring vil medføre, at dine børn ikke længere lærer at gemme sig, din forandring vil vise dem, at de skal være sig selv, at de er fantastiske mennesker, at alt de føler, og alt de gør, er det rigtige.

 

De vil ikke længere være bange for at vise deres sande jeg, og jo flere børn som kommer gennem barndommen med troen intakt, jo flere mennesker vil i fremtiden leve et helt liv, hvor de udvikles hele livet, og uden besvær lever deres opgave ud.

 

De behøver ingen sideveje, de går den lige vej, og de vil komme frem til deres mission i livet, meget tidligere end vi andre har været i stand til.

 

De vil tidligt i livet have klarhed.

 

På grund af denne klarhed, vil verden være et fantastisk sted at leve, for alle står ved sig selv, og alle giver uden bagtanke, i denne verden findes ingen nød, der findes ingen krige og der findes ingen mennesker, som er overladt til andres nåde…

 

I disse år åbner mange, mange mennesker op, det skaber en bølge, en bølge af accept, en bølge at udvikling, en bølge af uendelig kærlighed.

 

Denne bølge vil feje alle negative energier af vejen, den vil rense verden for al ulighed, den vil efterlade verden ren og fin og uden den grumsede film, som ellers har så let ved at sløre dit udsyn.

 

Tro på dig selv.

 

Tro på andre mennesker.

 

Tro på Gud.

 

Gud er nær – altid!

 

Gud er ikke en bestemt religion, eller et bestemt begreb, Gud har ikke et bestemt navn,

 

Gud er ren kærlighed!

 

Gud elsker DIG!

06.11.09

Det er på tide at fortælle lidt om de følelser, I alle gennemgår…

 

Ja ikke bare følelser, men direkte fysiske skavanker!

 

I har ondt i jeres led, I har ondt i knæene, I har ondt i jeres hoveder, og I kan ikke finde hvile. Tit og ofte ligger I vågne den halve nat – I er usandsynligt trætte, men kroppen finder alligevel ikke den tiltrængte hvile!

 

Det er de direkte og synlige skavanker, som kan forbindes med den turbulente tid I gennemgår.

 

Jeres DNA skal udskiftes, det skal gøres finere og lettere, dette for at I kan være mere i forbindelse med de nye energier, og for at I kan komme i stand til at nærme jer denne tilstand, må jeres kroppe undergå en forvandling!

 

I føler det.

 

I ser det - ikke bare hos Jer selv men også hos jeres kære, som lider de frygteligste kvaler, I føler Jer så trætte som et helt alderdomshjem, og dette på trods af alle de nye evner/muligheder I aktivt tilvælger, såsom et positivt sind, en positiv tilgang til alle de opgaver I udsætter Jer selv for i dette liv, det være sig enten lette eller svære!

 

Rigtig mange af Jer har valgt at skifte retning, nogle menneskeligt andre arbejdsmæssigt og atter andre igen begge dele, og disse individer som modigt begynder på et helt og aldeles nyt liv, de slider og slæber, byrderne føles tunge, selv om de er aktivt tilvalgte.

 

Vi føler Jeres modløshed komme til udtryk ind i mellem. Det har I svært ved at tilgive Jer selv, I ville gerne kunne ændre alt, gøre det i et nu og aldrig falde tilbage i Jeres gamle mønstre igen!

 

Det er muligt, men så skal I være kommet en del længere i Jeres udvikling, end tilfældet er for nuværende, så tag lige at vær lidt gode ved jer selv!

 

I er nogle fantastiske mennesker!

 

Se på en rose, eller en hvilken som helst anden blomst, det tager tid for en knop at folde sig ud til den smukkeste blomst, det tager også tid for Jer at folde jer ud til de smukke blomster, vi ved I er!

 

I skal bare have tålmodighed med Jer selv!

 

Når I ser Jeres eget værd – så vil I uden problemer se alle andres værd!

 

Tilbage til problemerne, I kan undgå dem ved at søge oplysning, se Jer omkring, der findes et væld af muligheder. Tag for Jer af retterne, I vil trives ved alt det nye, og trives I ikke, så gå videre og prøv det næste af.

 

En del mennesker vil i årene der kommer forlade denne verden, for at hjælpe til i processen, det er et valg, de selv har foretaget, og selv om nogle har valgt at forlade denne verden som ganske unge individer, så er det meningen, og de træder ud af dette menneskeliv uden sorg, for de ved, at de ved deres afgang, kommer til at hjælpe så mange mennesker videre i deres søgen på menneskelighed.

 

Den menneskelighed som indeholder alle, den menneskelighed som elsker alt levende på jorden, den menneskelighed som behandler jorden og dens levende væsner med respekt!

 

Vi skal se jorden og dens befolkning som ét hele, vi er en lille bitte del af et meget større hele, og vi er alle afhængige af hinandens ve og vel. Vi er ansvarlige for, at alle bliver behandlet som mennesker, at vi omfatter vores jord med omsorg og kærlighed, og behandler vores nabo, vores familie og vore ”ukendte medmennesker” med respekt og omsorg!

 

Giv til verden og verden giver til dig!

 

Smil til verden og verden smiler til dig!

 

Elsk verden og verden elsker dig!

 

Det lyder som klicher, men det er ikke desto mindre sandt!

 

Du tiltrækker - hvad du sender ud!

 

Sender du had og ondskab ud i verden, vil det være det, du mødes med.

 

Sender du kærlighed og omsorg ud i verden, vil det være disse følelser, som flyver imod dig!

 

Vælg aktivt – vælg at lade jorden lyse!

 

Vælg at sende din kærlighed ud, ikke kun til dig selv men til hele verden, hele universet!

 

Dette er vores mulighed for at vise, hvad vi er værd!

 

Dette er vores mulighed for at vise, at vi på trods af modgang kan rejse os, vi hiver os selv op af dyndet, vi finder sikker grund at betræde og vi viser alle andre vejen!

 

Den lysende vej!

 

Den vej som ikke lader tvivlen komme til udtryk!

 

Luk dine øjne og SE LYSET!

 

Luk støjen ude, og HØR ENGLENE!

 

Se forbi din krop og SE DIN LYSENDE SJÆL!

 

Din sårbarhed vil ikke blive ved, din sygdom vil forsvinde og din krop vil fornys!

 

MØD DE NYE TIDER MED OPREJST PANDE!

 

 

Vi elsker dig.

 

Vi hjælper dig.

 

Vi ser din lysende sjæl – helt klart!

07.10.09

Kære alle – det glæder os at se de anstrengelser, I alle gør jer for at finde de positive sider i livet frem!

 

Vi ved, vi sidste gang talte mest om de hårde og ubarmhjertige sider af livet. Så vi glædes utroligt over, hvordan I formår at finde de små og de store glæder frem, når alt synes sort og gråt.

 

Lad de små børn komme til mig, sådan skal det også være nu… I skal se, hvordan disse dejlige væsner har deres hjerter og deres indre åbne for alverdens undere. I skal lægge mærke til, hvordan de møder nye mennesker, I skal se, hvordan de elsker uden forbehold, og I skal nyde godt af den healing, de udsender ved deres blotte tilstedeværelse!

 

Åben jeres sind, se lyset, se kærligheden, se hvordan de modtager store som små, se hvordan husdyrene sværmer om dem, netop fordi de fornemmer, hvorledes kærligheden flyder frit i deres indre!

 

I bevæger jer fremad, sommetider kun stødvis, og sommetider går det vel hurtigt, I finder det svært at følge med… I skal ikke miste modet, når I for ene forandringer ikke kan overskue tilværelsen. Det er et trin på vejen frem, og selv om det skræmmer jer med alle disse forandringer, så lad dem være velkomne, I vil gro som følge af dem og den usikkerhed, som nu fylder jer, ikke bare med mismod men også sommetider med sorg, vil forlade sin bolig i jeres indre, og glæden vil tage over.

 

Den glæde - som I sommetider mærker så overvældende, at den nær tipper jer bagover!

 

Lad jer bare blæse omkuld, så kan I ligge der og nyde synet af solen, månen, skyerne, stjernerne – og ser I rigtig godt efter, vil jeres trofaste følgesvende se ned til jer og smile, så I rent blændes af synet!

 

De er så stolte, de er så fyldte med kærlighed, de følger jer i tykt og tyndt, og de sender healing til jer. I er aldrig ladt alene, og I skal vide, at I altid, altid kan bede dem om støtte og hjælp.

 

Selv når den lille djævel, som sidder på jeres skulder, minder jer om jeres mangler, minder jer om alt det I gør forkert, eller det I helt undlader at gøre, selv der omgives I af evig kærlighed, og I kan i tryghed læne jer mod deres bryst for at finde støtte og trøst!

 

Husker I at finde tid til en stille stund, kun i selskab med jer selv?

 

Det er yderst vigtigt!

 

I behøver ikke meditere, det I har brug for er at finde stilheden i jeres indre og lytte til den evige sandhed.

 

I må meget gerne omgive jer med farver - alle regnbuens farver, åben for jeres chakraer, sæt gang i energierne og tøm ud i de dårlige vibrationer.

 

Når I vænner jer til denne form for opladning, kan I slet ikke undvære den!

 

Husk det nu, sæt jer ned og lad jer fylde af evig kærlighed!

 

Nogle ting vil ændres, nogle ting vil stoppe, nogle forhold vil begynde, andre forhold vil ende…

 

Lad være med at holde så krampagtigt fast i det gamle - giv slip!

 

Sig tak, vær taknemmelig over alt du i tidens løb har delt med den, som indtil nu har været så stor en del af dit liv.

 

Sig tak, fordi du nu har chancen for at opleve noget nyt.

 

…. Ja …. vi ved, at det kan være angstfremkaldende, det kan være grænsebrydende, og du kan måske ikke se, hvor du skal starte eller hvor du skal slutte… Men hæng i!

 

Du vil komme helskindet igennem, og du vil gro som følge af dine oplevelser.

 

Omsorgen for dig selv skal fylde meget mere, end den gør i dag, du skal sørge for at lytte til dig selv.

 

Du skal gøre dig klart, hvad dine ønsker for livet er!

 

Hvad indebærer disse ønsker, opfylder du dem i dag?

 

Er din hverdag i samklang med dine indre ønsker, eller lever du et liv, hvor du dagligt modarbejder dig selv og dit inderste?

 

Tænk efter…

 

Hvis du hver dag modarbejder det, du i dit inderste vil – så er det på tide, du gør noget aktivt for at ændre på tingenes tilstand!

 

Tag bare et lille skridt ad gangen.

 

Det nytter ikke, at du farer frem med bål og brand, og ændrer på alle livsforhold på én gang.

 

Men du skylder dig selv, at reagere!

 

Du skylder dig selv, at du hver dag kan se dig selv i spejlet, og anerkende det du ser.

 

At du i dit inderste ved :

 

– jeg arbejder med det, jeg brænder for!

 

- - jeg møder mig selv og andre mennesker med respekt.

 

- Jeg arbejder for én hel verden.

 

- Jeg yder en indsats, som jeg kan være stolt af.

 

- Jeg ønsker det bedste for alle.

 

- Jeg er tro mod mig selv.

 

For kun på denne måde, bevæger verden sig frem ad, kun på denne måde – vil verden åbne op for alle sluser, så kærligheden kan strømme uhindret!

 

I dit inderste er du et nyfødt barn, der er stadig uanede mængder af energi, kærlighed, omsorg og glæde, tag for dig af retterne og lev et glædes- og kærlighedsfyldt liv. Hvor bægeret er fyldt så utroligt op, at der altid kan øses ud af godterne! Der er altid overskud til at dele ud af!

 

Du er så smuk!

 

Du er så god!

 

Du er så elsket!

22.09.09

Vi ser det hver dag, meningsløse drab, voldsomme bilulykker, folk som forlader livet på en voldsom og umenneskelig måde, det kan føles hårdt og uforståeligt.. Hvorfor al denne voldsomhed, hvorfor skal så mange mennesker lide en så grufuld død, og hvorfor involverer mange mennesker sig i det helt ”forkerte” liv..

 

Vi - som står i kanten og ser på, bliver dybt berørt, også selv om vi ikke er personligt involveret, det sætter noget i gang i vore indre.

 

Måske er vi ikke helt klar over det, men disse voldsomme hændelser er nødvendige, og selv om de udefra set virker meningsløse og uden grund, så er der en grund!

 

Vi har hver især, før vi indtog vort liv her på jorden, lavet aftaler med nogle af vore allernærmeste sjæle. De har hver især sagt ja til at spille en rolle i vort jordeliv, og disse roller udlever de i overensstemmelse med vore aftaler.

 

Hvorfor nogle af disse aftaler indeholder vold og drab, er for udenforstående uforståeligt, men de giver en ganske særlig mening i det/de liv der involveres. Vi må tro på, at alt sker af en grund, vi må tro på, at der findes en helt særlig dagsorden, som hjælper os med at blive bedre mennesker, og vi må tro på, at vi hver især i vores jordiske liv – bevæger os fremad på vores vej i lærdommens regi.

 

Heldigvis sker der jo ikke kun grufulde ting, flere og flere mennesker bliver socialt engagerede, de viser interesse for mennesker, som er uheldigere stillet end dem selv.

 

Deres bevidsthed vågner op - de ser, at her kan de hjælpe, de ser, at med en lille (for dem) indsats kan et andet menneske stilles foran en mulighed, som ellers kunne virke helt umulig.

 

I disse år, vil vi se mange flere af disse yderligheder, livet er ikke kun gråt i gråt, der vil være et spænd, som viser os de grufuldeste episoder samt de smukkeste og livsbekræftende episoder, som findes.

 

Disse hændelser vil tvinge os til at tage stilling, de vil tvinge os, til at vælge hvilken rolle vi vil spille i dette liv, vil vi gå i midten uden de store udsving/udfordringer, hverken de glade eller de grufulde, eller vil vi bevæge ud hvor livet føles… Der hvor vi kan mærke, at vi gør en forskel og vi beriger andre folks liv.

 

Kærligheden skal fylde så meget mere i vore liv, vi skal tvinges til at vise vores omverden, at vi elsker den! Vi skal tvinges til at hejse flaget for vore overbevisninger! Vi kan ikke længere gemme os, dukke hovederne og håbe på at blive overset, kom ud på forsvarsværkerne, kom frem og elsk!!

 

Elsk livet !

 

Elsk dig selv!

 

Elsk dine nærmeste!

 

Elsk din omverden!

 

Elsk de personer - du er uenig med!

 

Elsk de personer - der er mindst elskelige!

 

Send gode, rare tanker og følelser mod alle du møder, mod alle du end ikke møder og mod verden i særdeleshed!

 

Når du på denne måde sender positivitet ud i verden, vil verden ændre sig!

 

Denne glade og gode energi vil brede sig, og du vil mærke, at inden længe vil også du modtage den kærlighed - du udsender. Din hverdag vil forandres. Det - som før føltes hårdt og ikke foreneligt med din inderste kerne - vil ændre energi og blive til noget, du kan bruge, noget som bringer dig videre på din rejse.

 

Den rejse du påbegyndte, da du besluttede dig for at reinkarnere i denne verden på dette tidspunkt. Dette tidspunkt er velvalgt, for i disse år vil en revolution forekomme, menneskeheden vil ændre sig fra at være selvisk til at være altomfavnende. Vi vil i højere grad se vore medmennesker i andre lande som en del af et hele, det hele som hele verdens befolkning er en del af!

 

Vi kan ikke – så længe vi tillader at folk lider nød, forvente at vor verden er hel, vi må som menneskehed sørge for at menneskelige vilkår er noget, som bliver alle til dels!

 

Vi har ansvaret for vor jord!

 

Vi har ansvaret for vor tilstand!

 

Vi har ansvaret for at ingen del af menneskeheden lider under vilkår, som vi end ikke ville udsætte vore kæledyr for!

 

For at starte denne revolution – skal du starte op med dig selv! Du skal vænne dig til at søge stilheden, du skal lytte til den værdifulde viden, du har i dit inderste.

 

Du skal lytte til den viden, du uden problemer kan få del i, den viden som myldrer frem, når du bringer dine tanker i stå, når du lærer at lytte til den visdom, som kommer frem, når du er stille.

 

Den visdom vi alle kan tappe ind i, den visdom som flyder frit og er tilgængelig, uanset hvor du befinder dig.

 

Visdommen fra altet!

 

Den evige sandhed!

 

Den sandhed vi alle ved eksisterer, men som vi somme tider har en smule svært ved at finde vejen ind til!

 

Du har evnen til at finde stien, du har evnen til at gøre en forskel!

 

Vi følger jeres indre kamp, vi glædes - når det går fremad, og vi støtter jer - når det går tilbage!

 

Vi har en evig og sikker tro på, at du formår at ændre dit, og mange andres liv til det bedre!

16.08.09

rritation, magtesløshed, ude af stand til at tage beslutninger, sådan har et flertal af mennesker det.

 

Den forandring, som kommer væltende ind over menneskeheden i denne tid, kommer fuldstændig bag på os alle, selv om nogle af os har vidst det længe, så kommer forandringerne styrtende med en sådan hast, at vi bliver væltet bagover.

 

Har vi et arbejde, som vi egentlig burde have forladt, men har ikke selv taget skridtet, ja…. Så bliver skridtet taget for os.

 

Har vi en kæreste, som ikke længere passer til den vej, vi skal gå, så tager han/hun beslutningen for os !!

 

Er vore venner ikke gode for vore energier, og er vi ikke selv er stærke nok til at tage afsked, så forsvinder de af sig selv.

 

Det føles hårdt, vi føler os ensomme, vi føler os ude af trit med vores eget indre, og vi lider…..

 

Du må gerne lide, du må gerne være ensom, du må gerne føle dig uelsket, men du må aldrig svømme rundt i disse følelser, du må aldrig drukne dig i disse følelser, du skal videre !!!

 

Du må gerne registrere, at sådan har du det, og du må gerne anerkende, at sådan føles det, men du skal bruge følelserne konstruktivt.

 

Du skal vide og mærke, at dette er vejen frem, dette er vejen til forandring, dette er vejen, som bringer dig kærlighed, overskud, samvær, det er en del af det at sige farvel, sig farvel uden at se dig tilbage, uden at føle du går glip af noget, for du får i transformationen så meget nyt, og dit liv bliver så rigt og fyldt med kærlig omsorg.

 

Både omsorg for dig selv, for din måde at leve på, for den måde du behandler dig selv på, og for den måde hvorpå du omgås andre mennesker, og måden hvorpå du behandler dem.

 

Omsorgen for dig selv, kommer til at fylde meget mere i dit liv, du bliver ikke selvcentreret, men du opdager at denne krop, du er udstyret med, den er nok din, men du har den til låns, og du skal behandle den ordentligt !!!

 

Du tager skridt til at tage større ansvar for dit sind og din krop, du ændrer adfærd, det kommer lige så langsomt i starten, men pludselig gør du alt det rigtige, og din krop ”spinder” af velvære, du forandres både udefra og indefra, for samtidig med du forandres udenpå, vil du forandre din måde at opfatte verden på, du vil se den ”ægte” vare, du vil se de ”ægte” intentioner. Og du vil bevæge dig fra at være egocentreret til at være altomfavnende !!

 

Dette at være altomfavnende er ikke en ændring, som kommer fra dag til dag, den sniger sig ganske langsomt ind på dig.

 

Du føler ikke de store forandringer, sådan på en almindelig dag i en almindelig uge, men ind imellem kommer du ud for noget information, som flytter din overbevisning, du ”ser” pludselig meget klarere, du ser uden brug af farvede briller.

 

Det kan være et kursus, som flytter dig, det kan være en god bog, som flytter dig, det kan være en samtale med en rigtig god ven, eller måske en for dig ny ven, det kan være en tv udsendelse, der pludselig åbner dine øjne, en dvd – som du låner af en ven.

 

Ja - der er ingen grænser for indgangen til disse ændringer…

 

Så hold ud, selv om livet til tider føles ubærligt, så hold ud !!!

 

Vid - at det er en del af vejen mod indsigt.

 

Vid - at det er for dit eget bedste.

 

Vid - at det sker af en grund.

 

Nok er vi kede af at miste, det vi har kendt, enten en hel livstid, eller for en kortere periode, med vi vil gro, som følge af disse hændelser.

 

Opsøg nye og ”farlige” eller anderledes tænkende mennesker, se bag deres ydre, se bag det, de omgiver sig med, se deres handlinger, se hvordan de hjælper, måske gør de det i det skjulte, for de behøver ingen ros, de gør det ene og alene, for at hjælpe, ene og alene for at andre mennesker ikke skal lide, de gør det, for at de skal løftes op ad sumpen.

 

Grib din adgangsbillet til ”himlen” når den kommer forbi, grib den med en inderlighed, som gør dig ære, grib den, som om det var det sidste, du ville gøre i dette liv. Arbejd for din nye indsigt, arbejd for din nye måde at anskue livet på, den kommer ikke smertefrit, den kommer ikke ad sig selv.

 

Selv om du får serveret rigtig mange af de tiltag, som skal til, så skal du jo gribe dem …

 

Du skal tage udfordringen op.

 

Gå i dag ud i dit liv, og kig på det, som om det var første gang, du så hvad det indeholdt, se på dig selv med friske øjne, start forandringen i dag, bare start i det små, gør én lille ting anderledes, reager anderledes end du plejer, start i det små, og se hvilken forandring du ender med at have gennemgået.

 

Vi er med dig fra første tøvende skridt !!

25.07.09

Forandringens tid er begyndt !!!

 

Det betyder, at selv ganske almindelige mennesker er berørt….

 

Det betyder, at du, ja - også du, mærker de energier som rører sig, og det betyder, at du kan føle dig sorgfuld, træt, alene og uden energi til at foretage selv de mest almindelige dagligdags handlinger.

 

Det er helt normalt, du skal ikke blive bange, for disse forandringer trækker al din energi ud, og det trækker store veksler fra din krop.

 

Den eneste måde den kan reagere på, er den gamle… Det den mærker ( kroppen ) er forandringen fra den gamle kendte tilstand, til en tilstand som for den er ukendt, og som du ved, så er vi mennesker ikke meget for nyt…

 

Vi er lidt bange for alt det ukendte, og vores krop stritter imod alt det den kan, og vi mærker dette, vi mærker, at det er ”usikker” grund, vi betræder, så vi bliver bange og usikre.

 

Nogle mennesker vælger i disse tider helt at lukke af, de er kommet til et punkt, hvor de ikke længere er i stand til at åbne deres kroppe og liv op for alt det nye, og de melder sig ud af livet, ud af fællesskabet og ud af dit liv.

 

Det er en proces, som er nødvendig for dem, og lad dem gå denne vej i følgeskab med din kærlighed, også selv om det synes, som om de ikke er i stand til at modtage den.

 

Det kan være svært at acceptere alle disse forandringer, men prøv med et åbent hjerte at se mulighederne i stedet for forhindringerne, måske vendes der helt op og ned, på det du i dag kender og føler tryghed ved, men den forandring, som står for døren, og som allerede er begyndt at manifestere sig åbent mange, mange steder, den er af det gode og den skaber i sit kølvand endnu flere forandringer og endnu mere åbenhed, det bliver normalt at være oplyst, det bliver normalt at kunne se sammenhængen, det bliver normalt at sende og modtage kærlig energi uden forbehold.

 

Du føler, at du ikke dur, du føler at dine nære ser skævt til dig, og du føler at dine handlinger ikke modtages i den energi de udsendes. Alt dette forandres og det med en hast, som er mere hæsblæsende end det hurtigste eksprestog.

 

Det vi alle kommer til at opleve, som en naturlig del af vores hverdag, er det at søge indre stilhed, det at søge samværet med vore vejledere.

 

Vi vil i fremtiden som det naturligste i verden, hver dag sætte os stille ned, og modtage lærdom og energi i samarbejde med vore guider.

 

Denne fremtid er ikke alt for langt væk, faktisk står vi med vores ene tå på vej ind i den.

 

Flere og flere tiltrækkes af den ro, som omgiver mennesker der allerede har fundet vejen til indre fred og oplysning, og ringene breder sig.

 

Det er nu helt legalt at tale om, det er helt legalt at læse om og det er helt legalt at se film, som beskæftiger sig med disse ting.

 

Vi bliver ikke betragtet som underlige skæve væsner, blot fordi vi ser livet fra en anden vinkel, end den ”normale” dansker.

 

Har du endnu ikke taget springet, står du lige ved kanten og tøver… Så spring ud !!!

 

Spring ud på dybt vand, spring ud hvor du tror, det er umuligt at bunde, og se måske kan du virkelig ikke bunde, men du kan svømme og alene af den grund, går du ikke til bunds, du har allerede lært de mest basale små ting, som gør at du kommer videre, måske foregår det med ”hundesvømning” og du kommer langsomt frem, men du kommer dog frem og se… inden længe svømmer du brystsvømning og butterfly, det kommer til at gå bedre og bedre.

 

For hver gang du har modtaget forandring med et minimum af angst, en angst som godt kan mærkes, men som ikke holder dig tilbage… Bliver du bedre til at kaste dig ud i den næste forandring, for vi står aldrig stille, der vil altid være noget nyt, vi skal forholde os til, der vil altid være noget nyt at lære.

 

Det kan være, at det er hele dit liv, som smuldrer, men se hvilken blomst, som spirer af denne grøde, se hvordan den vokser og gror, den sætter gode rødder og den bliver stor, grøn og fuld af livskraft og overskud og de blomster, som skyder frem, de er farvestrålende og livfulde.

 

Vi slutter af denne gang i fuld forvisning om, at du sætter - ikke bare tåen, men hele foden inden for.

 

Du lever fremover forandringen.

 

For du ved, at forandring er af det gode, og du har intet at frygte.

 

Vi elsker dig.

 

Vi følger dig på vej.

05.07.09

Integritet, overskud, kærlighed, gennemført venskab, venlighed, charme, næste kærlighed, ja listen er lang, hvor er du henne på skalaen, når du ser dig omkring, er du dig selv nærmest ? ?

 

Kærligheden til din næste er et must, kærligheden til alt der omgiver dig er et must, og dette must skulle gerne komme indefra, du skulle gerne have lyst til det, ja nærmest ikke en gang tænke over det, det skal komme helt af sig selv….

 

Det skal være noget du lever, noget du er i hverdagen, og dette at ”være” at ”leve” i kærlighedens væsen, det kræver overskud, det kræver, at du har kærlighed til dig selv….

 

Du forventes at finde perlen i dig, du skal se lyset i dig, du skal sætte dig stille ned og observere lyset, som kommer indefra, du skal sætte dig ned og mærke stilheden, som kommer indefra, hvis du ikke giver dig selv lov til at mærke disse ting, kommer du aldrig i nærheden af kærlighed til dig selv, og dermed aldrig i nærheden af kærlighed til alt andet levende her på vor jord !!

 

Det er på tide, at du uden at være ”egoist” i ordets værste forstand, prioriterer dig selv, og dit behov for at se lyset i dig…

 

Hvis du aldrig ser lyset i dig, kommer du aldrig videre !!!

 

Når de udefra kommende lyde og forstyrrelser forsvinder, kommer du til et sandt sted, du kommer til din egen kerne, du ser, hvad det er for værdier, du har medbragt i dette liv, og du ser, hvad det er for værdier, du er i stand til at videregive…

 

Tro mig, du er smuk !!!

 

Tro mig, du er god !!

 

Tro mig, du er dejlig !!

 

Tro mig, du er klog !!

 

Tro mig, du er på rette vej !!

 

Tro mig, du er en blomst !!

 

Tro mig – lyset skinner stærkt, via dig ud til verden !!

 

Tro mig, du hjælper andre, på den bedste vis !!

 

Tro mig, du er fantastisk !!

 

Tro mig, du er en éner !!

 

Tro mig, du kan ikke undværes !!

 

Og tro mig, din vej er og bliver fantastisk !!

 

Når du i dit indre har fundet og set lyset, så er du i stand til at hjælpe ikke bare dig selv, men også alle andre på din vej, du er i stand til at vise vejen frem, og du vil gøre det uden at skulle tænke over det, for dine gerninger kommer helt af sig selv, og uden den tvivl, som ellers kan overrumple dig i den hverdag, som alle gennemlever….

 

Denne hverdag - kan virke… trist og grå, hvorfor ikke sætte farver på ?? Oplevelsen er så meget mere givende, den er så meget mere ” fuld af liv” sæt dog farver på din hverdag !!!!!

 

Hvis du oplever livet gennem sort/hvide briller, ser du jo ikke alle nuancerne, og hvorfor snyde dig selv for dette væld af smukke oplevelser ??

 

Når du smider de sort/hvide briller langt væk, får livet en helt anden klang, du kommer til at høre kærlighedens sang, og åååhhhh hvilken sang, den fylder din krop og dit sind, du løftes ud af hverdagens trængsler, og du kan fra dit nye udsigtspunkt, se livet i et helt andet perspektiv !!

 

Du løftes ud af mudderet, du løftes fri af dine lænker og du løftes op, så du aldrig mere har brug for at føle dig mindreværdig !!

 

Hvordan er det nu, du kommer her til ??

 

Søg dine indre ressourcer, søg stilheden i dig selv, og få øjnene op for dit indre lys, se hvor det stråler !!

 

I disse år, er der flere og flere som søger deres indre ressourcer, og det løfter jordens energi, når jordens energi løftes, tiltrækkes flere af det fantastiske energifelt, de ved ikke, hvad der er, men søger alligevel efter kilden til denne lethed, og når flere søger letheden, ja så bredes de gode vibrationer som ringe i vandet..

 

Du behøver ikke professionel hjælp, du kan sagtens starte selv, find ”din” vej til stilheden, find ”din” vej til lyset, intet er forkert, det som kunne være forkert, er slet ikke at gøre noget… ( men heller ikke det, er jo forkert, for alle har deres vej, og måske er det endnu ikke din vej, at gøre noget aktivt)

 

Der sker så mange forandringer omkring dig, ingen kan gå gennem hverken 2009 eller 2010 for den sags skyld uden at være forandret… Selv ganske almindelige mennesker, som endnu ikke søger efter deres indre ressourcer, kommer gennem en forandringsproces, og for nogle kan det virke som noget af en mundfuld.

 

I ved, hvem det er i jeres nærhed, som udsættes for disse voldsomme forandringer, send dem lys, send dem energi til at overvinde deres angst, og send dem kærlighed, så de tror på det gode i livet.

 

Tro på fremtiden, for den er lys og skøn !!

 

Tro på den, selv om vejen gennem trængslerne kan virke hård og ubarmhjertig.

 

Vi ved, at du klarer det.

 

Vi ved, at du forandres.

 

Vi ved, at du lever op til vores forventninger.

 

Lev livet, hele livet…

04.06.09

Livets trængsler føles sommetider uoverskuelige, vi trækkes ned af de energier, vi i nuet omgives af, og selvom vi spræller, så kan det være uendeligt svært at løsrive sig, fra de negative og lidet flatterende energier.

 

Det skal I ikke lade jer gå på af, for alle mennesker, føler det til tider nødvendigt, sådan at gennemgå ” lidelse” .

 

Heldigvis er det ikke kun lidelse, vi føler behovet for at gennemleve, vores hverdag forløser både glæde, alvor, latter, frihed og mange, mange andre følelser.

 

Men den følelse af sorg, mindreværd, ensomhed o.s.v som vi alle holder så tæt på kroppen, det er den sværeste at slippe igen…

 

Måske fordi vi har lært dels af vore forældre, dels af livets tiltag, at skulle glæden og livets lykke være svære at skue, så kan vi altid påtage os de ” negative” energier, for

 

noget skulle vi da omgive os selv med !!

 

 

Det vi skal lære i denne tid, det er at observere, vi skal lære at læse livet, vi skal lære at se på begivenhederne i vore liv, uden at lade vore følelser farve, af vore forud dannede meninger om dette og hint.

 

Vi skal se

 

….hov der drejede stien ad en rute, jeg aldrig før har set.

 

…. hov der fik jeg en mulighed, jeg aldrig havde anet, ville være en mulighed, som kunne overgå mig.

 

…. hov der fik mine kære eller mine omgivelser, foræret en ny mulighed, som på den ene eller den anden måde vil berige både deres og deres omgivelsers liv.

 

 

Ja … Livet vil ikke fortsætte ad den vej, det hidtil har gået.

 

ja… du vil højst sandsynligt komme ud for, at skulle afprøve nogle evner, du endnu ikke har taget i brug.

 

og ja… du vil være nødt til at forholde dig til en mængde nye mennesker, som ad den ene eller den anden kanal, vil komme ind og berige dit liv.

 

 

Måske skal du flytte fra hus og hjem, måske skal du starte i nyt job, måske forandres dine familie forhold, måske kommer du til at opleve nogle sider af livet, du endnu ikke har smagt på !!

 

Du skal prøve at gå disse forandringer i møde med oprejst pande, og en helt fantastisk nysgerrighed…

 

For hvor søren bringer fremtiden dig hen, med hvilke øjne ser du dig selv, om bare 1 år ??

 

Der sker i dette år så mange forandringer, at man helt kan tabe pusten, gå forandringerne i møde, som om det var et fantastisk eventyr, du skulle ud på !!

 

For det er det !!!!!!!

 

Nye muligheder skyder frem, hvor du mindst af alt venter det.

 

Ny evner skyder frem, når du mindst venter det.

 

Jublen vil, når dette år er omme, næsten ingen slutning tage… Heller ikke når det gælder DIG !!

 

Når dette så er sagt, så kan jeg føle, at du stadig sidder tilbage, med en følelse af angst, en følelse af at have mistet fodfæstet, du har brug for, at DU kan se lyset forude, og du føler, at det lys - det gemmer sig bag nogle meget store skyer….

 

Her er det, at vi får brug for de nye energier, her er det, du skal begynde, så småt at ændre de små ting i dit liv.

 

f.eks.

 

Du kan begynde at takke for bare én enkelt oplevelse, ét enkelt menneske eller én enkel følelse

 

- som du i dag har haft.

 

Du kan begynde at tale pænt til dig selv.

 

Fortæl dig selv

 

- at du er værd at elske

 

- at du i dag har gjort noget godt for, dig selv, din mand/kone, dit barn, din familie( bare find én lille ting, du i dag har gjort)

 

- at forandring ikke er farligt, men at det bringer nye vinde med sig, og at disse vinde er fulde af omsorg, glæde og kærlighed.

 

Fortæl verden

 

- at du elsker den

 

- at du favner de nye vinde

 

- at du med glæde betræder de nye stier

 

Når du starter med disse små ændringer i dit liv, først med museskridt, siden med syvmile støvler, så vil der gå længere og længere tid mellem dine behov for at synke ned i selvmedlidenhed, sorg, og selvpinsel.

 

Og det bedste af det hele, du vil selv være i stand til at se og mærke forskellen.

 

Vi sender dig oceaner af kærlighed, vi sender dig oceaner af overskud og vi sender dig oceaner af velvillighed til forandring.

21.05.09

Omgangsformen mellem mennesker er under forvandling, den fremtid vi alle bevæger os ind i, vil byde på helt nye måde at omgås hinanden….

 

I dette nu… er der rigtig mange mennesker, som ikke har et eneste menneske i deres nærhed, de heldigste har forbindelse med omverdenen via internettet, de uheldige må nøjes med sig selv !!

 

Uheldige – siger jeg…. Det er ikke i sig selv uheldigt, kun at være i selskab med sig selv, det der kan være uheldigt er, hvis man under disse forhold føler sig ensom og uden nogen værdi for andre..

 

Normalt – eller sådan har det været hidtil, vælger vi vore venner ud fra diverse interne regelsæt :

 

- Hvordan ser de ud

- Hvordan opfører de sig

- Hvordan behandler de deres omgivelser

- Hvordan behandler de sig selv

- Hvilket syn har de på verden

- Hvilket syn har de på sig selv

- Hvordan er de i forhold til det, vi har lært hjemmefra

- o.s.v. o.s.v

 

Fremtiden vil byde på helt nye måder at anskue andre mennesker på :

 

- Hvordan ser deres energier ud

- Hvordan stemmer deres handlinger overens med deres energier

- Og ellers så bærer vi over med rigtig mange af de ting, som i dag ville gøre, at vi fravalgte deres venskab.

 

Hvordan kan det være, at vi ændrer os ??

 

Det gør vi, fordi flere og flere mennesker bliver i stand til at se gennem handlingen, gennem det lag af forsvar vi har lagt omkring os, og gennem det slør vi omgiver os med.

 

Vi ser klart – vi ser det hele menneske og som noget helt nyt… Så accepterer vi det hele menneske, med alle dets mangler og goder !!

 

Vi stopper med at gøre os til dommere over egne og andre menneskers handlinger.

 

Hvordan kan dette være, hvordan kan vi bevæge os fra at være fordømmende til at være overbærende ??

 

Det skridt tager vi ved personlig udvikling, når vi via personlig udvikling lærer at acceptere os selv, og vore egne mangler og goder, så lærer vi at acceptere andre mennesker med hele deres bagage af goder og mangler, vi indser, at vi ikke er perfekte… Men at vi netop er perfekte, som det vi er !!

 

2009 er forvandlingens år, alle mennesker vil på én eller anden måde blive inddraget i forandringer, som fører dem ad nye veje, og selv om disse forandringer ved første øjekast kan virke hårde og ikke gavnlige, så vil vejen ud, vejen frem byde på nye indgangsvinkler, som du ikke i din vildeste fantasi kunne forestille dig.

 

Tag mod disse forandringer med åbent hjerte, tag mod disse forandringer som om dit liv afhang af det, vend dit liv på hovedet, og se hvor værdifuld du er, se hvordan du beriger både dit eget og andres liv på en fantastisk måde.

 

Prøv at forestille dig…. At du står uden for dig selv, og ser på dig og det liv du lever, se på dine gerninger, se på den kærlighed du videre giver til verden. Er der noget, du kan ændre til det bedre ?? Er der noget, du kan gøre for dig selv og for andre, som ville berige både dit og deres liv ??

 

Det behøver ikke være de store forandringer, selv en lille tue kan vælte stort læs, hvilket omskrevet kan sige, at selv den mindste ændring af gamle væremåder, kan få en helt ny side frem i dagens lys.. De gamle lag skrælles langsomt af, og den nye åbne, forandringsvillige du, viser sig frem i al sin strålen.

 

Når du begynder at ændre dig, så være opmærksom på at ting tager tid, du forandres ikke fra dag til dag, og dit gamle jeg titter frem en gang imellem, skæld ikke dig selv ud !!

 

Tal blidt og mildt til dig selv, sig : Nåå er du nu der igen, jeg genkender dig, og jeg accepterer at du er en del af mig, men fremover vil jeg tackle tingene på en ny og mere energimæssig let måde…

 

Du skal ikke blive gal på dig selv, for det bringer ingen forandring med sig, du må bare acceptere at dit gamle jeg, vil slå sig lidt i tøjlerne, dit gamle jeg har jo trods alt været en del af dig i mange, mange år.

 

Det lys der udstråler fra jorden, er blevet lysere og lettere, deraf følger at de energier som tiltrækkes til jorden er blevet lysere og lettere, det er en synergi effekt !!! Det har ikke krævet mange at ændre disse energier, men for hver ny som kommer til i hjælpen på at udsende disse lette energier, vil energierne mangedobles, det er en fornøjelse at se den udvikling som foregår.

 

Måske er I slet ikke klar over hvilken effekt, der er af jeres anstrengelser, men jeg kan fortælle jer, at når I sætter jer ned, enten alene eller sammen for at udsende kærlighed, så sammenkobles I med alle de andre, som I samme øjeblik udsender kærlighed, hver en lille søjle af kærlighed, samles til én stor søjle, og der vil på alle tidspunkter hele døgnet rundt, forefindes en sådan søjle fyldt med kærlighed på denne jord !!

 

De første mange år, var søjlen lille og knapt synlig, men i de senere år er den blevet mere og mere klar og tydelig, den er blevet mere og mere ren, og den er blevet større og større !!!

 

Jordens aura er blevet renere og renere, det betyder ikke at alle krige pludselig vil stoppe, for hvor der er ren energi, vil der også altid være en modpol.. Det kan føles, som om de gode bliver endnu bedre og de ”onde” bliver værre, men det er blot, for at I skal være i stand til at se forskellen !!

 

I skal aktivt tage stilling til hvilken side, I har lyst til at tilhøre !!

 

Vi er stolte af jer, vi er stolte af jeres måde at forny jer på, og vi er stolte af jeres aldrig svigtende vilje til kærligheden.

 

Vi elsker jer og sender jer energi til endnu en forvandling.

22.04.09

Sol og skygge, sorg og glæde, smil og tårer... Man får sjældent det ene uden også at mærke den anden del!! Det fintmaskede net, vi i livet er udstyret med, sørger for at fordele goderne, så vi får noget af hvert.

 

Der er bare det faktum, at selv om vi i vore liv omgives af alle slags følelser, gerninger og input, er det ikke sikkert, vi ser dem !!

 

Vi kan vælge at gå gennem livet fra fødsel til død, og ikke have en eneste solskinsdag, og vi kan vælge det modsatte !!

 

Mange vil påstå at de omstændigheder, familier de er født ind i, er roden til enten alt ondt eller alt godt !!

 

Men sandheden er, at vi selv vælger vores familie, vi har en aftale, allerede inden vi stiger ned til jorden, for endnu en gang at udleve et menneskeliv, for endnu engang at gennemleve eller ihvertfald have muligheden for, at gennemleve bestemte livshændelser.

 

Nogle sjæle er helt nye, nogle sjæle er her for aller første gang, og disse sjæle føler sig lige så meget frem, som vi andre, der har været her mængder af gange.

 

Når man ser livet i dette lys "at vi selv vælger vores vej", så bliver det lettere at tilgive selv slemme overgreb, for vi har jo selv valgt dette liv af en grund. Der har været en betydelig grund til, at vi har valgt et, lad os sige, " mindre let liv", det betyder bare, at vi har valgt, at disse omstændigheder skal være en del af vore liv i kortere eller længere perioder.

 

Vi skal jo lære noget af hændelserne, men vi skal også lære noget af de beslutninger, vi tager undervejs.

 

De første 30 år af vore liv, gennemlever vi følelserne fra nogle af vore forrige liv, men allerede når vi er ovre den første barndom, kan vi tage beslutninger, som fører til udfrielsen af først det ene og derefter det næste traume.

 

Sådan har det i hver fald været hidtil.... Men nu og allerede i nogle år er der født børn på denne jord, som ikke slæber traumer med fra deres forrige liv, som skal udleves !!

 

Disse børn kommer med en helt ny indsigt, de kommer med udtalelser, som vi voksne forbløffes over, vi tror ofte i første omgang, at vi hørte forkert !! Men det gjorde vi ikke !!

 

Hjælp disse børn, mød dem med kærlighed, forståelse og omsorg, hjælp til med at deres naturlige åbne kanal - ikke lukkes. Lyt til dem, se deres klare og intelligente øjne, lad dem smage livets goder og led dem med let og venlig hånd, mod et fortsat liv i nærvær med altet !!

 

Et liv hvor de hver dag kan hente energi, lærdom og kærlighed ikke bare fra jorden, men også fra andre sfærer. Disse børn ser lige igennem os, så lad være med at forstille dig, de kender dig på dine farver, din udstråling og dit hjerte, og de elsker dig, for præcis det du er.

 

Er du så heldig at have et sådant barn i din nærhed, så glæd dig, for det betyder, at også dine øjne og din udstråling har mulighed for at ændre sig !!

 

Når du lærer at vise dit sande jeg frem, uden at være bange, så vil dit liv beriges, og du vil møde verden på en ny og langt mere åben måde !!

 

Denne nye åbne levevis vil bringe dig i kontakt med kærligheden, ikke bare kærligheden til andre, men også kærligheden til dig selv, dit liv og din omverden, din måde at gå livet i møde på forandres.

 

Du vil åbne dig og omfavne livet i sikker forvisning om, at ingen eller intet vil dig noget ondt !!

 

Disse børn vil sprede kærlighed i verden, de vil hjælpe os videre, de vil åbne vore muligheder for at elske alle verdens væsner, at opfatte verden og alt levende, som en del af én organisme, én del af ét hele, vi er bare én lille del, men vores plads har betydning ligesom Joy fra Palæstina har sin uundværlige betydning.

 

Se på livet med andre øjne, værn om jordens velfærd !!

 

Vi elsker jer, sender jer evig kærlighed og vi forstår jeres tvivl, og bærer over med den !!

 

I kommer til at opleve undere, store, fantastiske forandringer og i jeres alderdom vil I se tilbage og forstå, at I ikke har levet forgæves !!

04.04.09

Der er forår i luften, det gør mig så glad, der er forår i luften....

 

Så nu er tiden kommet til at ryste vintermørket væk fra kroppen.

 

Tag dig tid til hver dag at sidde en stille stund i dit eget selskab. Skab tomrum i dine tanker og lad lette og lyse energier svæve ind i din hverdag.

 

Har du i mange år sukket efter meditationens velsignelser, men ikke haft overskuddet til at komme i gang ??

 

Du behøver ikke dyre bøger eller lærere - du skal bare sætte dig stille ned uden mulighed for afbrydelse af hverken telefon eller mennesker.

 

Find en stille plads enten ude eller inde.

 

Sæt dig stille ned og forestil dig, at dine tanker er synlige - de buldrer af sted...

 

Forestil dig 2 klippesider med en afgrund imellem, dine tanker kommer buldrende med 100 km i timen, de hopper, som Ronja Røverdatter, med lethed fra den ene klippeside til den anden. Der er en lind strøm af tanker, som på denne måde, springer fra den ene klippeside til den anden, man kan blive helt forpustet af at se på strømmen.

 

Prøv så at stoppe strømmen, forestil dig at afstanden mellem klippesiderne forøges, nogle tanker når ikke at se det og styrter i afgrunden, hyldende og skrigende, andre tager større afsæt og kommer helskindet over, men størsteparten af tankerne står på den ene klippeside afskåret fra at fortsætte !

 

Tag nu opmærksomheden væk fra tankerne på klippesiden, og koncentrer dig om mellemrummet mellem klipperne, det er næsten tomt bortset fra de få tanker, som tager større afsæt, bær over med disse tanker, i begyndelsen ser du dem meget tydeligt, men efterhånden er de ikke længere i stand til at distrahere dig !!

 

Når du er kommet til dette sted, så skal du løfte blikket og se dig omkring, se naturen, se himmelen, se om det er dag eller nat, og føl dig fri !!

 

Fri for bekymringer, fri for hverdagens belastninger og fri for den sygdom eller de smerter du måske til hverdag er underlagt.

 

Find et sted at sætte dig ned, føl vindens pustlen omkring dig, føl hvordan din krop og dit sind bliver lettere og gladere, sid i denne tilstand så længe, som du har tålmodighed til...

 

Så vender du om, går tilbage ad den vej du kom, finder klippesiderne og finder ind i din krop igen, du mærker, hvordan tankerne igen tager fart, og hvordan din hverdag igen er nærværende, men med den store forskel at letheden og glæden stadig bor i din krop og i din bevidsthed.

 

Dette skal du gøre et vist antal gange, til du er blevet vant til at finde ind til dit sted.

 

Når du finder dit sted med lethed og uden besvær stopper tankerne, så er det på tide at gå videre.

 

Nu er det på tide, at du åbner for budskaberne, det er tit en rigtig god idé, at du forestiller dig, du møder en læremester, pludselig en dag står han ved "din" plads og venter på dig. Følg ham - gør hvad han, måske endda uden ord, beder dig om at gøre, og du har åbnet op for en livslang kilde til visdom.

 

Når du har mødt din læremester, er du klar til at modtage budskaber, det kan være du bliver vist nye og lysere tanker, det kan være du vises nye og lysere måder at gå livet i møde på, og det kan være du føler lystes nærvær.... Alt kan ske !!

 

Du skal bare sige " jeg er parat til næste skridt"

 

Hvis du i første omgang, "kun" kan sidde stille i 2 minutter, så er det helt i orden....

 

Det tager tid at indstille kroppen og hovedet til stilhed, det tager tid at finde ro i sjælen.

 

Ofte kan det hjælpe at tage meditationsmusik i brug, så kan du lytte til musikken, mens du tømmer dit hoved for tanker, det er ofte lettere på denne måde, fordi der ligesom fyldes noget andet ind i stedet for tankerne.

 

Der er én meget vigtig detalje !!!

 

Du skal - når du sætter dig ned for at skabe ro, starte med at der fra dine fødder udgår rødder i alle retninger, de skal sørge for at jordforbindelsen holdes !!

 

Husk derfor altid at starte med rødderne !!

 

Vi glæder os til at møde dig på dit sted, vi glæder os til at give dig indsigt i livets hemmeligheder, og vi glæder os til at give dig ro og glæde i sjælens dyb.

 

Vi elsker dig.

 

 

22.03.09

Hvilke tanker - tænker du om dig selv ??

 

Har du gjort dig klart - hvilke evner eller mangel på evner, du dagligt skyder dig selv i skoen. Enten for meget af noget "måske knapt så godt" - i dine øjne, eller manglen på noget - i dine øjne - livsnødvendigt !!

 

Hvis du hver dag - som tusinder af ganske almindelige mennesker - fortæller dig selv, hvor dårlig du er til dette eller hint, så er det disse energier, du tiltrækker.

 

Prøv de næste 3 døgn, at lægge mærke til alt det, du tillægger dig selv....

 

Når disse 3 døgn er gået, så sæt dig ned og gør status !

 

I hvor stor en del af dine tanker nedgør du dig selv og dine evner, og i hvor stor en del af dine tanker, fortæller dig selv hvor dygtig, god og succesrig, du er ?

 

Er det 50/50, så er du allerede på vej, men er det 80/20 i det negatives favør, så har du noget at arbejde frem mod.

 

Det forholder sig nemlig sådan, at det vi tænker om os selv, det er den slags energier, vi tiltrækker, og er det ikke en skam, for verden og os selv, at vi allerede på tankens plan, vælger en dårlig energi ??

 

Når du, efter de 3 dage, har gjort status, og som så mange af dine medmennesker kommer frem til, at hovedbestanddelen af dine tanker er negativt ladede, så giv ikke op.

 

Prøv hver dag at starte dagen med en positiv tanke, - jeg er et dejligt menneske, - jeg elsker mig selv, - jeg er god til at............ Vælg lige præcis den positive tanke, som falder dig lettest !!

 

Lettest, tænker du...

 

Ingen af disse udsagn falder mig let !!

 

Gør de ikke...

 

Så har du det, som en stor del af verdens befolkning, men prøv alligevel at smage på sætningerne, en af dem vil falde dig mindre svær at sige end de andre.

 

Tag den, gør den til din daglige positive indsprøjtning !!

 

Pludselig en dag, tror du på sætningen, og du mærker en forskel på den måde, du går livet i møde på !

 

Når du føler dig godt tilpas, med din nye ét punkts positiv input hver dag, så udvid repatuaret ! Sig to positive ting hver dag... o.s.v.

 

En anden meget vigtig ting, i dit nye liv. Vil være at takke, takke for alt det fantastiske du har, eller oplever i dit liv.

 

Hver aften skal du takke, - for din dag, - dit liv, - din familie, - dig selv ... o.s.v.

 

Dette skal du gøre hver aften, inden du træder ind i søvnens verden. På denne måde vil du både starte og slutte dagen med positive tanker, og det vil gøre dig godt !!

 

Føler du, du lever - eller føler du, du overlever i en verden fyldt med stress og angst for arbejdsløshed ?

 

Hvornår følte du dig sidst levende ??

 

Tænk efter !!

 

Var det i går, - i sidste uge, - i sidste måned, - sidste år, eller er det endnu længere siden, du mærkede blodet rulle frit og glad i dine årer ??

 

Hvilken oplevelse gav dig denne følelse ??

 

Gav du slip på nogle af dine selvvalgte stramme bånd, eller glemte du i lykkerusen bare alt det, du normalt slår dig selv i hovedet med ?

 

Uanset hvad grunden var, så find den, sørg for at følelsen af at leve kommer oftere til udtryk, denne følelse er den, som giver dig overskud.

 

Overskud til at tænke længere ud, til at tænke på andre menneskers ve og vel ! !

 

Denne følelse giver dig evnen, til at bære over med andre, og til at bære over med dig selv. Denne evne er vigtig, det er den evne, som får dine øjne til at åbne sig for det positive i andre mennesker, for værdien af andre mennesker, uanset deres handlinger. Alle mennesker indeholder noget godt, nogle er bare bedre til at skjule det for sig selv og omverdenen.

 

Find det positive i alle mennesker og i alle situationer, prøv i hvert fald på det, bare forsøget bringer dig et lille stykke nærmere målet !

 

Målet værende at se alle mennesker, som et aktiv, som værende brødre og søstre, ja ikke blot brødre og søstre, men som ét hele.

 

Dit velfærd afhænger af alle andres velfærd, har nogle det dårligt, har helheden det dårligt. Er nogle befolkninger i krig, eller udsættes for undertrykkelse, er helhedens velfærd udsat... Dit velbefindende er udsat !!

 

På trods af forskel på farve, religion og overbevisning er jordens befolkning ét hele, alle er en del af helheden, og alle skal vi se hinandens værdier. Vi skal se, at nok har vi forskellige overbevisninger, - forskellige religioner, - forskellige farver, og forskellige livsbetingelser, men vi er ét hele og ingen eller intet kan eller skal undværes.

 

Vi skal lære, at ingen behøver at omvendes fra én Gud til én anden, for alle Guder er som én.

 

Gud findes i dig, - omkring dig, - overalt !!

 

Kærligheden sejrer.

 

Vi er med dig og dine.

08.03.09

Kærligheden mellem mennesker er uforudsigelig, sommetider tændes den øjeblikkeligt og brænder med en stærk flamme livet ud, og sommetider svækkes flammen eller den slukkes helt og uddør.

 

Det er en helt naturlig proces, for det er ikke altid meningen, at forhold skal vare hele livet. I vore liv er der meget, vi skal "lære", det vil sige, der er meget, vi skal fiske frem fra gemmerne og komme i tanke om.

 

For vi er født med al viden, den følger med vores sjæl til jorden. Det er meget sjældent, vi genåbner for al den lærdom som gemmes i vores sjæl, men efterhånden som de nye sjæle genfødes her på jorden, vil det være oftere og oftere, at vi som mennesker åbner mere op for den visdom, vi alle bærer på !!

 

Ikke nok med visdommen, som vi selv indeholder, vi bliver også i stand til at få adgang til visdommen fra altet, det alt - som allerede nu giver jer så mange informationer om verden, som den er og som den bliver, hvis de rette energier er tilstede og fastholdes.

 

Nå men - tilbage til kærligheden og den flamme, som er fraværende i så mange forhold !

 

Er I klar over, at I selv kan "nurse" flammen, at I selv kan få flammens ild til ikke bare at gløde, men til at være fyldt med liv og glæde over hinanden, over verden og over livet i al almindelighed !

 

Nå jo - det ved I jo godt, men husker I på at vise jeres kærlighed, ikke bare med ord, men også med gerninger og ved at vise jeres følelser åbent.

 

Det er et sats !!

 

Vi ved det godt - for når man åbner op for følelserne og viser dem, ikke bare i det små, men også i det store, så risikerer man at blive såret, det kan være , at omverdenen ikke reagerer på denne ændring, eller måske reagerer den bare ikke som forventet !

 

Hvad gør man så ??

 

Du er nødt til - på trods af ingen eller uventet adfærd fra din omverden, at blive ved med at åbne op, blive ved med at vise dit sande jeg ! For kun ved at vise dig selv og din omverden, hvem du virkelig er, kan de få mod til at vise dig, hvem de virkelig er .

 

Lyder det risikabelt ??

 

Det er det også!!

 

Du kunne komme ud for, at du bliver lykkelig !!

 

Og hvis du i dette liv er kommet frem til den overbevisning, at lykke - det er noget opreklameret fis, og ihvertfald ikke noget som du kan regne med, så må du til at revidere din opfattelse, ikke bare af dig selv, men af selve livet !!

 

Kærligheden skal "nurses", du skal fortælle, hvor meget din familie betyder for dig, du skal vise dem i handling og ord, at det du siger, det mener du helt ind i din sjæl !!

 

Efterhånden som de oplever at flere og flere ord og handlinger hænger sammen, ja så vil de også i det små åbne op, og med deres ord og handlinger vise dig, at også du er betydningsfuld for dem.

 

Det går for eksempel ikke, at du med ord siger " jeg elsker dig", hvis du med dine handlinger viser, at intet af det de står for og ingen lille centimeter af deres krop og sjæl kunne nærme sig kærlighed fra dig, at du ganske simpelt ikke er i stand at elske andre og end ikke dig selv.

 

Derfor skal enhver udviklingsproces altid starte med dig selv, du skal altid som det første lære at elske og acceptere dig selv.

 

Det at starte med sig selv, det er en hård omgang, for måske har du selv og din omverden hele dit liv fortalt dig, hvor værdiløs du er !!

 

Intet kunne være mere forkert !!

 

Ethvert menneske har værdi for Gud, ethvert menneske har noget at give verden.

 

Find via selvudvikling din værdi, lær at se dig selv som et værdifuldt aktiv, og se dernæst længere ud, find værdien hos din partner, dine børn, din familie, dine venner, dit job o.s.v.

 

Alt har værdi, du skal bare øjne den.

 

Måske føler du processen er svær, og du er tæt på at give op !!

 

GØR DET IKKE !!!!!!!

 

Lønnen i selvudvikling er enorm, det at blive et helt og oplyst menneske, er en følelse som ikke kan beskrives, pludselig vil du se meningen bag handlinger, og bære over med både dig selv og andre, hvis I et øjeblik var svage i troen, det at falde er ikke en dårlig ting, men det ikke at rejse sig og prøve igen, det er det, som skaber en sjæl uden tro og håb for verden og for dig selv.

 

Vi følger den menneskelige udvikling, og vi glædes over den hurtighed, hvormed det foregår.Hver dag finder flere og flere mennesker nytte i selvudvikling, de finder nytte i at se kærligheden, venskabet og den positive vej i livet.

 

Vi sender lys til jorden og glædes over alle, som kan se eller føle vores tilstedeværelse. Vi tror på menneskene, vi tror på livet og vi er vidende om livet efter livet !!

 

En ny dag gryr !!

15.02.09

Verden og livet er forunderligt sat sammen og sammensat !

 

Har I lagt mærke til de små tegn i hverdagen ?`

 

Det kan være en ven, som ringer, når du har mest brug for det, det kan være, et for dig helt ukendt menneske, som viser dig en retning eller et sted, eller en følelse, som gør hele forskellen.

 

Den forskel... at du i dag syntes " livet er til at holde ud ", eller " livet er da bare helt vidunderligt "

 

Disse små tegn, de optræder alle vegne i tusindvis hver eneste dag.

 

Spørgsmålet er bare : Ser du dem ??

 

Dem du ser, værdsætter du dem ??

 

De kan optræde de forunderligste steder. i dagblade, i ugeblade, på busser, i tv, i dit tog på vej til eller fra arbejde, i skoven, i byen, i dit hjem, der er ingen grænser !!

 

Hvis du ser efter disse tegn og genkender dem, da er du på vej mod en ny måde at leve livet på, en måde hvorpå du bruger dine sanser, og anerkender at livet er til for at leves, at vi er kommet her til denne jord for at lære noget.

 

Dette noget... har vi selv bestemt, og det er så viseligt indrettet, at vi også sørger for at tegnene, som vi kunne følge - vises for os!

 

Nu er det jo sådan, at der ikke kun er en vej, som er den rette, der er uendeligt mange, det er her den frie vilje spiller ind. Vi bestemmer nemlig selv, hvordan vi vil komme frem til vores lærdom, vi bestemmer selv om vejen, vi vælger at gå, skal være/føles lang og trættende eller sjov og berigende.

 

Det er normalt heller ikke et enten/eller, i et normalt liv findes der altid både gode og hårde tider.

 

Det vi skal være opmærksomme på, er nemlig ikke om tiderne er gode eller hårde, men hvordan vi forholder os til de omstændigheder, vore valg i livet har bragt os til.

 

Hvis du ændrer måden hvorpå du anskuer dit liv, så ændrer du måden hvorpå dit liv leves !!

 

Hvis du altid opfatter dig selv som offer, så vil du altid være et offer!!

 

Hvis du i de fleste tilfælde opfatter dig som herre i dit eget liv, og er taknemmelig for de situationer du befinder dig i, da vil du i de fleste situationer være omgivet af et lys, som skinner andre i møde.

 

Du vil møde livet på en åben og hjertelig måde, og alene af den grund vil livet føles som noget godt !!

 

Prøv at lægge mærke til dine hints, prøv at se hvilke tegn du har strøet foran din vej gennem livet..

 

Prøv at opfatte lykken når du møder den og nyd hvert sekund.

 

Se de lyse sider af livet, og opfat hvad du skulle lære af de grå, for opfatter du lærdommen første gang, så vil det aldrig være nødvendigt at udsætte dig selv for dem igen !!

 

Udsætte mig selv for dem !!!!!

 

Hvad mener du med det ????

 

Jeg har bestemt ikke valgt at miste, jeg har ikke valgt at blive fravalgt, jeg har ikke valgt at gå igennem livet i sko, som føles uendeligt tunge !!!!!!

 

Hvad bilder du dig ind - tænker du !!

 

Jeg ved det, ingen vælger bevidst et liv fyldt med sorg og ulykke, men pointen er heller ikke, hvilke situationer det er, du gennemlever i dette liv.

 

Pointen er, hvordan vælger du at gennemleve situationerne i dit liv, lader du følelsen af svigt eller sorg følge dig resten af livet, eller tør du vove dig ud af dit selvvalgte eksil, for at møde livet med nye og åbne øjne ??

 

Tro på at livet vil dig det godt, tro på - at også til dig findes der lykke, tro på dig selv og din evne til at vælge at være herre og ikke offer i dit liv !!

 

Vi tror på dig, vi tror på din evne til at vælge, og vi tror på din evne til at se og følge tegnene, så din vej gennem livet bliver en vej i lyset.

 

En vej fyldt med kærlighed og omsorg for andre og for dig selv. En vej der vil dig selv og verden noget godt. En vej hvor vi alle er søstre og brødre, en vej hvor vi ser hinandens værdier og elsker hver og en for det de er !!

 

Vi ser lyset skinne, husk du også at se det !!

25.01.09

Det kræver mod at være anderledes, det kræver mod at være tro mod sig selv, og det kræver mod at sige fra, når man står i en situation, hvor det kræver vold mod ens overbevisninger at fortsætte !!

 

Er du i dag - tro mod dit eget indre ??

 

Ved du i dag - hvad dit eget indre består af ??

 

Utroligt mange mennesker har ingen anelse om - hvem de er, - hvad de står for, - hvilke overbevisninger de tror på, eller hvad de selv føler inderst inde.

 

Er du et af disse mennesker ??

 

Føler du at hverdagene bare kommer og går, uden at der er noget lys for enden af tunnelen ?? Føler du, at du ikke har den ringeste anelse om, hvad du ønsker af livet ?? Eller ved du præcis, hvad du ønsker, men kan ikke se hvordan du kommer frem til et liv, som indeholder præcis det du ønsker ??

 

Du er ikke alene !!!

 

Du kan få hjælp - bed om hjælp, søg ind i dig selv, find roen i dit indre - find den ro, som giver dig mulighed for at lytte til dig selv, og mulighed for at føle om du er dig og har det godt !!

 

Der findes masser af måder at finde frem til sig selv, nogle gør det bedst alene, andre gør det bedst ved at opsøge hjælp. Det ene er ikke mere rigtigt end det andet, det det drejer sig om, er at Du finder den vej, som for Dig er den helt rigtige !!

 

Der findes i verden et utal af muligheder, et utal af mennesker som har gjort det til deres livsmål at hjælpe andre i nød, du kan hvis du har lyst, opsøge nogle af disse steder eller mennesker, bare du husker på, at nok kan de vise dig den vej, som for dem er åbenbar, men det er jo ikke givet at det er vejen for dig !!

 

De kan vise dig i retning af dine indre svar, men de kan ALDRIG, ALDRIG nogen sinde give dig svar, som du blindt kan følge, det kræver ALTID at du selv tager stilling !!

 

Vi ved, at du nogle gange er så langt fra dig selv og dine egne svar, at det letteste er at finde et andet menneske, som tror på sig selv, eller tror sig i stand til at give dig dine svar !!

 

Men pas på - ved at finde dine svar på denne måde, overgiver du dit eget velbefindende i et andet menneskes hænder !!

 

Selv om dette menneske er nok så dygtigt, nok så oplyst og nok så lysende, så er det stadig ikke dine svar, som kommer frem !!

 

Du kan opsøge råd og vejledning, men vejen frem - må du selv finde !!

 

Tro på dig selv, tro på at inderst inde har du svarene, som kan gøre dig lykkelig !!

 

Leder du efter spirituel vejledning, så prøv dig bare frem, enhver som er ren i sit hjerte vil hjælpe dig, uden at binde dig til faste aftaler, eller lange låste forløb, enhver som er ren i sit hjerte, vil også til enhver tid forstå og acceptere, når det ikke længere er ham/hende som skal fungere som vejviser for lige netop dig !!

 

Dette år 2009 er et åbningens år, et oplysningens år, et år hvor mange behandlere vil komme til den overbevisning, at alle har noget at give, ingen er bedre end andre, og samarbejde er vejen frem !!

 

De få brodne kar, som altid vil forsøge at lukrere på andre menneskers sorg og ulykke, vil blive frasorteret, og skulle du alligevel møde et sådant mennesker på din vej, vil du kunne kende ham/hende på, at det ikke er dit bedste som er dem for øje - men deres eget bedste !!

 

Tro altid på din egen intuition, den vil fortælle dig, om du står overfor et sandt og helhedssøgende menneske, eller et mennesker som kun vil sit eget bedste !!

 

Brug bøger, - internet, - aviser, - blade, - messer, - behandlere o.s.v. i din søgen, find de input som viser dig vejen mod dit indre, og brug bare flere stier på samme tid, intet er forkert, alt vil føre dig frem mod din vej !!

 

Vejen kan være kort eller lang, men den kan aldrig, aldrig være forkert !!

 

Din søgen vil altid føre dig præcis til det, du i dette liv havde bestemt dig til at lære !!

 

Gå i fred ud i verden og find din vej !!

 

Vi elsker dig og lyser for dit næste skridt !!

18.01.09

Stjernebørn og Krystalbørn - børn som er født og fødes i alverdens lande, de vil hjælpe os til at forstå. De vil med deres optræden og deres fantastiske væsner, vise os vejen mod et liv i forståelse af sammenhængen.

 

Alt det vi i vore indre kæmper for at forstå, det ved de som et faktum ! ! De har ikke den mindste tvivl i deres hjerter. De ved at dette liv er en del af af processen, de ved at denne vor krop kun er til låns, den er kun en del af det værktøj, som bruges når vi udvikles via et liv på jorden.

 

Dette vor liv er kun en lille del af vor udvikling, vi fødes, vi lever, og vi dør her på jorden - mange af os har svært ved at forstå at døden ikke er en afslutning - den er en begyndelse på næste fase, og dette vor liv på jorden er lige så smukt, som det vi oplever i vores videre udvikling.

 

Når vi i så lang tid har glemt hvad det hele handler om, og har glemt at døden ikke er afslutningen men begyndelsen af det næste trin, så er det fordi vi har valgt ikke at medbringe vores universelle hukommelse, vi har valgt at leve i uvidenhed afskåret fra universet !!

 

Den fejl begår vore nye sjæle - vore børn - ikke !!

 

De medbringer en viden, som kan virke voldsom og virkelighedsfjern for os, som endnu ikke har åbnet vore sjæle helt op, men tro på dem - børnene - for de ser og hører ALT !!

 

Lær at stole på dem, og lad dem beholde deres unikke væsen, uden at prøve at tildele dem, de sår som dit eget væsen har en så utrolig stor del af !!

 

Stjernebørnene var forløberne, de var de første som turde gå verden i møde med en åben sjæl, og deres lysende måde at møde verden på. Krystalbørnene er de børn som nu og i en årrække har valgt jorden som deres næste udviklingstrin. De er klar til at kæmpe for at åbne verdens sjæl ! ! De er vidunderlige, kærlige, åbne børn som altid ser det bagved liggende, de ser lige ret igennem dig ! ! De ser din smerte, de ser din glæde, de dømmer dig ikke - for de ved, hvorfor du var nødt til at reagere, som du gjorde.

 

De rummer dig på en måde, som er overvældende og for nogle mennesker skræmmende !!

 

De er kommet for at hjælpe alverdens befolkning det sidste stykke, de er kommet for at få os til at acceptere hinanden, vi er alle ét, vi har alle brug for hinanden, vi er alle en del af den samme Guddommelige sjæl, og vi har alle brug for at åbne vore øjne for dette faktum !!

 

Alle er lige for Gud, alle har vi vores at give til verden, og alle har vi vores plads i samfundet !!

 

Åben dine øjne - se det gode du selv indeholder, det gode din nabo indeholder, din chef, din kollega, kassedamen i supermarkedet, den hjemløse som går på gaden, den rige, den fattige, den syge, den raske, den person - som du føler nedgør dig, eller som gør dig ondt .... de har alle brug for at du ser bag deres handlinger og bag deres ydre, for bag denne skal finder du et lysende væsen - luk dine øjne og se disse lysende væsner !!

 

Krystalbørnene og generationerne efter krystalbørnene ser jeres væsner, dem der lyser, de ser formålet med vor tid på jorden, de ser sammenhængen - at vi alle skal arbejde med kærligheden for øje, og de arbejder for verdens hele.

 

Glæd dig over disse børn, glæd dig over din egen udvikling, glæd dig over dagen i dag, og glæd dig over det faktum at du lever et dejligt liv, du er et dejligt menneske og du yder en indsats for vores nye og mere tolerante verden !!

 

Vi elsker dig og hjælper dig mod et liv på den lysende vej, et liv i overensstemmelse med det Guddommelige, et liv hvor du ved at vi alle er ét og en del af noget større !!!!

10.01.09

Omsorgen for andre mennesker er ikke noget, som fylder alverden i dagens Danmark. Vi er alle sammen rige på værdier, men har vi ikke i jagten på goder, glemt værdien i at være tilstede for mennesker i nød ?

 

Der findes mange større hjælpeorganisationer, som yder en stor hjælp til verdens fattige og nødlidende.

 

Men det som gør størst indtryk, er når du i din travle hverdag åbner dit hjerte og dit hjem for et menneske, som ikke længere tror på det gode i andre mennesker !!

 

For mange år siden i en helt anden tid, der hvor ikke alle havde nok, men mange kun lige med nød fik hverdagen til at hænge sammen, da havde man overskud og hjerte til at rumme andre nødlidte, man delte af det lidt man havde, vel vidende at man måske også selv måtte gå i seng uden at maven var fuld og veltilpas.

 

Denne rummelighed findes også mange steder i dag, men langt størstedelen af Danmarks befolkning, tænker end ikke på - at selv i Danmark findes der mennesker, som ikke ved, hvor de skal skal få deres næste måltid, eller hvor de skal sove i nat.

 

Vi skal åbne vore øjne og se realiteterne i øjnene, vi skal se :

 

At selv om vi i økonomisk forstand er rige, så er vi i menneskelig forstand fattige !!

 

Vi ser ikke meget længere end til vore egne behov, vi lever vore egne mere eller mindre tilbagetrukne liv, men vi lukker ikke andre mennesker ind i vore hjerter !!

 

- Åbn jeres hjerter !!

 

- se jeres medmennesker !!

 

- vis omverdenen at den har betydning for jer !!

 

- og tænk på at berige et andet menneske med jeres oprigtige interesse !!

 

Hvis I lærer at rumme andre mennesker, med alle deres fejl og mangler, det er nemlig dem i ser.....

 

og lærer at acceptere alle mennesker, som de nu er.

 

Så er I blevet menneskeligt meget rigere !!

 

Bliver I menneskeligt mere rummelige og åbner I jeres hjerter op, så skal I se en forandring der sker med jeres omverden !

 

Livet får et andet skær, jeres aura forandres og hele jeres væsen bliver som født på ny.

 

Denne forandring er et af trinene mod en ny tid.

 

Et andet trin kunne være at åbne jeres hjerter for jer selv !!

 

For jer selv - tænker I, men er det ikke lige det vi er blevet udskældt for at gøre ??

 

NEJ !!

 

For I er ikke meget bedre i tankerne mod jer selv, end I er over for jeres omverden. I skal huske på at tænke milde tanker om jer selv, I skal se det gode I indeholder, hellere end det dårlige, og det dårlige er måske ikke så dårligt endda, det er en del af dig, accepter det eller lav det om, lad være med at spilde din energi med at tænke dårligt om dig selv !!

 

Et tredje trin kunne være at tænke økologien ind i jeres liv, og dermed tænke på livskvaliteten for jeres efterkommere, økologi er mange ting.... køb økologisk hvor muligt, spar på eller undvær helt tilsætningsstoffer, spar på energien, skær ned på dit overforbrug, tør vasketøjet på snor og ikke i tumbler - hvis muligt, køb ikke unødigt ind, giv hellere en skærv til Danmarks og verdens nødlidende, og gør det på en måde, som du finder bedst !!

 

Et fjerde trin.. Behandl jeres nærmeste, jeres børn, jeres omverden, jeres dyr, jeres jord, jeres luft og jeres vand med respekt, sørg for at ingen eller intet føler nød eller bliver udsat for misbrug.

 

Jeres verden har brug for en pause !!

 

Den har brug for en tid til at restituere sig, I har udsat den for megen vold og misbrug, men heldigvis er det endnu ikke for sent at vende udviklingen.

 

Start i dag !!

 

Start med dig selv !!

 

Og bevæg dig derefter ud ad i cirklen, starter du idag, da vil verden allerede i morgen være på vej i en ny og bedre retning.

 

Vi elsker jer og omgiver jer med kærlighed - ALTID !!