Kanaliserede budskaber

ved Britt Wackerhausen

27.12.08

Et nyt år gryr, en ny dag gryr, en ganske ny måde at anskue livet på - gryr !!

 

Det fornøjer os at se den udvikling, som tager plads i jeres midte !!

 

Det er ikke småting som ændres !!

 

Overbevisninger så gamle som Metusalem tages op til overvejelse. Nogle vejes og findes for lette, andre overvejes nok en gang, og andre igen får lov at slutte deres gang her på jorden. Det er ikke altid let at slippe en gammel overbevisning, det er ikke let at slippe gamle mønstre eller gamle måder at reagere på.

 

Det er jo med dette, som med alt andet nyt - tag et skridt ad gangen !!

 

Se frem - se hvilke undere du kan opnå med dine nye overbevisninger, ønsk dig at disse undere er virkelige for dig, se dig selv i nye situationer oplevende disse undere. Al forandring starter med dig selv, al forandring starter med dit ønske om at opleve virkeligheden på en ny og anderledes måde. En ny måde at anskue verden på!

 

Denne ændring i dit liv, kan komme mange andre til gode !!

 

Hvad ønsker du af dit liv i dag?

 

Hvad ønsker du af verden i dag ?

 

Ønsker du fred, overbærenhed, medmenneskelighed, overskud både menneskeligt og økonomisk, ønsker du evnen til at se det gode i alle mennesker, eller ønsker du dig mere gods og guld ??

 

Hver ting til sin tid !

 

Det ene afholder dig ikke fra det andet !!

 

Ønsket om gods og guld - det har vi i mange år dyrket mere, end ønsket om at se det hele menneske, og måske er det derfor, vi i så høj grad har glemt at sætte pris på rigtige venskaber. Vi har så travlt i vores hverdag, vi arbejder hårdt både ude og hjemme, vi uddanner os, vi dyrker sport og vi dyrker vore kroppe. Men i al den hast vi har, glemmer vi at se mennesket, vi glemmer at rumme andre, det være sig både andre mennesker og andre livsformer, for slet ikke at tale om verdens velfærd!!

 

Vi ser, at I er ved at åbne jeres øjne, vi ser, at I begynder at rumme andet end jer selv og jeres ønsker for livet. Vi ser, at I starter med også at tænke på naboen, både den rent fysiske nabo, men også naboen i naturen. I tænker på livet for jer selv, men også livet for jeres efterkommere, og det er dejligt at se og mærke den forandring, der allerede er startet i energierne rundt om jorden.

 

Men... det er slet ikke nok !!

 

I skal op på barikaderne, I skal delagtiggøre andre i jeres tanker, I skal vise andre med jeres handlinger, at I har forandret jer, at I gider interessere jer for andre end jer selv, at I ser med alvor på den opgave der ligger foran jer og hele verden !!

 

I skal vise at I rummer alt levende, at I tager vare på naturen og efterlader en klode, som også for jeres efterkommere er værd at leve på !!

 

Vi ved det godt !!

 

I er på vej !!

 

Men for søren - del dog ud af jeres guldkorn, elsk hinanden, sørg for bæredygtighed i alt hvad i producerer og i alle tiltag, her tænker vi ikke økomomisk men økologisk !!

 

Tro på det Guddommelige i alle væsner, og tro på at I alle hører sammen, I er ikke fjender men venner !!

 

Vi elsker hver og en af jer!!

 

Vi tror på jer og vi ser fremgangen uanset hvor uanselig den er !!

 

Der findes i verden mange måder at arbejde for freden på, find din måde og begynd i dag !!!!!

 

Gud er med dig !!

 

ALTID !!

29.11.08

Hvad er essensen af livet, hvorfor er vi sat her på denne jord. Hvad skal vi lære, og med hvilken ret mener vi, at vi kan skalte og valte med andre levende væsners liv og levned.

 

Hvorfor tror nogle kulturer at de har retten på deres side, hvorfor tror de, at det er de andre kulturer som er helt forkert på den og har misforstået og misfortolket Guds ord.

 

Der findes mange kulturer og mange mennesker med forskellige hudfarver, traditioner, levevis og måder at tilbede Gud på. Guderne hedder ikke altid det samme, og hudfarverne ændres efter hvor på kloden vi bor, traditioner og levevisen ændres i samme takt, hvormed vi flyver forbi de forskellige nationer og folk fra andre lande.

 

Hvorfor er det, vi mener at vores måde at leve på, er bedre end naboens ?

 

Hvad er det, der gør at naboens måde er helt forkert, hvad er det der gør, at vi går i krig med vores nabo ?

 

Det er bevidstheden om at vores måde er den bedste, men er den nødvendigvis det ?

 

Er vores måde den rette for andre end os selv ?

 

Vi vil i fremtiden komme til den indsigt at alle er lige, alle har vi ret til vore egne sæt af leveregler.

 

Men under den forandring vil vi umærkeligt ændre vore regler og vores barndoms tro, vi vil vide at der er meget vi ikke ved om vores Gud, og meget ville være anderledes, hvis vi turde ændre på vore opfattelser. Turde se at måske er de strenge regler og love, som blev nedfældet for mange tusinder af år siden, ikke det vi skal leve efter i dag.

 

Måske skal vores opfattelse af Gud ændres, Gud er ikke hævngerrig, Gud elsker alle mennesker, Gud straffer ikke, Gud elsker dig for den du er, Gud tilgiver dig din uvidenhed og søger at åbne dit sind for nye muligheder.

 

Gud har ikke et bestemt navn, alle navne kan bruges, og der findes ikke et som er bedre end et andet !

 

Der findes på jorden nogle ganske få kulturer, hvis evne til at føle sig et med alle levende væsner og alle undere skabt i naturen, de lever i harmoni med universet, lever i harmoni med og respekt for den natur og de levende væsner de omgiver sig med.

 

Dem kan vi lære meget af !

 

Hermed er det ikke sagt, at vi alle skal stige ud af vore liv og leve i naturen, men det er meningen, at vi i vore valg skal tænke længere end som så, vi skal tænke på konsekvenserne af vore handlinger. Det være sig både med hensyn til naturen og til de mennesker vi omgiver os med både lokalt og globalt!

 

Alle uoverensstemmelser eller krige er startet med at en af parterne har følt retten til at sætte den anden på plads, og denne ret udspringer af vores stålfaste tro på at vore egne værdier er de bedste.

 

Du skal tilgive, elske og forstå din omverden, du skal tro på at alle gør deres bedste, at ingen gør noget for bevidst at skade dig.

 

Når vi åbner vore hjerter og ser at også alle andre mennesker, er mennesker som har ret og lov til at leve, elske og fortolke deres Gud som de har lyst, da er vi kommet et langt stykke ad vejen.

 

Vores eksistens grundlag, er det at være tilgivende, elskende, overbærende mennesker. Vi er sat her på jorden som en del af vores udvikling, og vi er sat her for at lære noget.

 

Vi er kommet for at verden denne gang skal forandres til det bedre, vi er kommet for at se lysene i vore egne og andres øjne. Vi er kommet for at se kærlighed i vore egne og andres hjerter, vi er kommet for at lære at det er ikke nødvendigt at kriges.

 

Alle har deres ret til at leve og være, alle har deres måde at gøre det på.

 

Vi er bare én planet ud af mange, og vi er endnu på et stadie, hvor vi har et godt stykke at gå.

 

Du skal åbne op for den mulighed at måske er alle de løsninger som virker for dig, ikke de løsninger som virker for din nabo ! Når først du har åbnet dig for dette faktum, da er første skridt taget og verden er på vej i den rigtige retning.

 

Der findes ikke godt og ondt, der findes ikke rigtigt eller forkert. Der findes muligheden for at leve og være tilfreds med dig selv, dine vilkår, din familie og din omverden.

 

Start på rejsen i dag og se dig ikke tilbage.

 

Vi elsker dig og vi elsker din nabo !

 

Tro på et liv i fredelig sameksistens !

 

Du er elsket og vi lyser på din vej.

14.11.08

Har du været glad for nylig ? Har du følt dig elsket for nylig ? Har du set solen i dit liv for nylig ?

 

Hvordan føler du dig tilpas i dit hjerte, er det fyldt med tårer over livet, som er passeret, eller mærker du en varme, en glæde, en taknemmelighed over al den kærlige omsorg du har mødt ?

 

Måske føler du, du aldrig har mødt kærlig omsorg, da er du nødt til at tage dig kærligt af dig selv. For når du først tager omsorg for kærligheden i dit liv, når du ser, at du er et menneske, der er værd at elske, da får din omverden også pludselig øjnene op, for alt det vidunderlige du indeholder !

 

Har du grædt dine modige tårer over verdens uretfærdighed, så tak dig selv for, at du nu har muligheden for at vende skuden ! Du skylder dig selv, at bringe kærlighed og taknemmelighed ind i dit liv. Hvis du tør åbne din dør, hvis du tør vise din sårbarhed, så begynder blomsten at gro i dit hjerte.

 

Blomsten starter som en lille spirre, men den lille spirre har en fantastisk kraft !

 

Har den først slået rod, så er det næsten umuligt at slå den ihjel ! Den lille spirre udvikler sig, den gror og gror, sætter blade og knop, og til sidst blomstrer den i fuldt flor !

 

Lad underet ske, tro på at livet vil dig det godt. Tro på at også du har lov til, og ret til lykke.

 

Måske har du brug for hjælp ?

 

Har du det ?

 

Så lyt

 

...... sæt dig stille ned og lyt til stemmen fra dit indre, den vil fortælle dig, at du er et vidunderligt menneske. Måske kan du i første omgang ikke høre din indre stemme, ihvertfald ikke den, som fortæller dig om alt det smukke ved dig. Du er blevet så vant til at høre den anden stemme, den der fortæller dig om alle din fejl, alle dine mangler, alt det du har misforstået, misfortolket, alt det du burde have gjort eller sagt. For den stemme har du lyttet til i alt for lang tid, og du tror at denne stemme kommer fra dit indre. Du tager fejl ! Det er bare den stemme, som råber højest !

 

Stop den !

 

Når den starter i dit indre, så sig " slut nu ", " du er ikke den sande stemme, du har ikke længere magt, som du har agt " og

 

LYT SÅ !

 

Langt, langt inde meget, meget svagt lyder den kærlige stemme, du havde helt glemt lyden af den kærlige stemme, havde helt glemt at den talte til dig. Den fortalte om alle dine sejre, om alt det gode du har sagt og gjort, om hvor smuk du er, og om hvor mange som elsker dig.

 

LYT TIL DEN !

 

Denne stemme skal du have til at blive høj og klar, du skal tro på dens budskab. Du er et dejligt menneske, du bringer stor glæde ind i andre menneskers liv ! Vi tror på, du kan vælge at lytte til den rette stemme, vi tror på dig !

 

Vi elsker dig !

02.11.08

 

Livets cyklus er vidunderlig, tænk at man kan fødes på denne vidunderlige jord, tænk at man kan sætte sig et mål i dette liv, før man overhovedet er født !

 

Der har bare været den hage, at vi mennesker ikke har været i stand til at huske vore mål! Vi har ikke bevidst været vidende, om de ting vi skulle lære, vi har fumlet os frem, gået lidt mod øst, gået lidt mod vest, vi er gået lidt frem og lidt tilbage. Vore mål har ikke været synlige.

 

Men nu...

 

Nu fødes der verden over, nye sjæle på denne jord, som husker, de er helt klar over deres mål i dette liv, og de er helt klar over, hvilke midler de skal bruge for at komme frem til deres mål!

 

Dette er muligt fordi menneskeheden bevidst er ved at åbne for de skjulte reserver, det er blevet muligt at vise verden hvem man er, det er blevet muligt at se sig selv. Vi er parate til at se os selv, vi viser vores inderste frem.

 

Kærligheden er blevet mere synlig, hvis vi leder efter den, for vi kan også vælge, at se verden fra et andet synspunkt. Vi kan se lidelsen, vi kan se fattigdommen, sygdommen og alt det, vi som mennesker ikke har formået at ændre på!

 

Der er rigtig megen lidelse her på vor jord - og det er meningen, at vi skal op af stolen, det er meningen, at vi skal hjælpe vore medmennesker, det er meningen, at vi ikke længere skal være os selv nok !!

 

Er dit liv, som du ønsker, er dit liv, som du har drømt om, hvis dit liv ikke lever op til dine drømme, hvad forhindrer dig så ? Har du gjort dig klart, hvilke drømme - du kan leve med, aldrig bliver opfyldt, og hvilke drømme der nødvendigvis må opfyldes, inden du går videre fra dette liv ?

 

Sæt dig stille ned, skriv dine inderste ønsker ned, lav en plan over hvordan du vil opfylde dem, lav en plan over hvilke medmennesker du ønsker, der skal dele din drøm, og se den gå i opfyldelse.

 

Har du mere end én drøm, det er godt ! Har du opfyldt én drøm, så gå igang med den næste, og udvikl den 3. o.s.v

 

Du skal aldrig stoppe !

 

For livet har så uendeligt meget at tilbyde dig, du er ikke færdig med at leve, når du er 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 !!

 

Det er aldrig for sent ! Hav altid en ny drøm klar, og sørg for at indfri den ! De nye sjæle, de er klar over hvilken vej deres liv skal gå, de er klar over, at de kan forvente sig alt, de ser ingen hindringer, og verden udvikler sig til en verden uden grænser, en verden hvor ethvert menneske er din søster eller din broder, ethvert menneske er et menneske med værdi, og det er en værdi, du kan se !

 

Du er også et menneske af værdi !

 

Stil dig op foran spejlet og se dette værdifulde menneske !

 

Se solen bag øjnene, se kærligheden i hjertet og se det guddommelige i dit eget indre !

 

Du er et værdifuldt menneske, og vi elsker dig !

 

Elsk dig selv !

 

25.10.08

Jagten på lykke er gået ind, hvordan finder man lykken, hvor er den henne ??

 

Er den i et par nye bukser - størrelsen mindre end sidst, en ny bluse i præcis i den rigtige farve, er den i et godt måltid mad - nydt med din elskede eller dine gode venner ??

 

Hvordan definerer vi lykke ??

 

Lykken er ...... ikke let at definere !!

 

Den kan være hver eneste af ovennævnte, men lykke er mest af alt at føle sig glad indeni, at føle man er god nok, at føle man er værd at elske, at vide man er værd at elske !

 

Du er nødt til, som et minimum, at føle du er et menneske , der er værd at samle på !

 

Du må som et minimum - om ikke andet - så glimtvis, kunne se det fine menneske, du er indeni !

 

Vi må alle, som et minimum, kunne se alle de fantastiske kvaliteter, vi hver især indeholder.

 

Det er derfor, det er så bydende nødvendigt, at vi begynder at rose os selv, at vi kvæler enhver negativ tanke i fødslen ! Det er ikke let ! Men med øvelse går det bedre og bedre !!

 

Har du prøvet at finde 3 gode ting, hændelser, følelser om dig selv hver aften, og takke for dem ?

 

Finder du det svært ?

 

Al begyndelse er svær !

 

Måske kan du i aften kun finde én, som du mener helt ind i i dit hjerte - men led videre, der er flere, selv om du føler de er små og ubetydelige. Denne øvelse åbner op for jagten på lykke, den lærer dig at se de lyse og gode sider af tilværelsen. Den åbner dig op, så du bliver i stand til at modtage lyset, og ikke mindst, så du bliver i stand til at sende lyset videre.

 

Det er en altafgørende og skelsættende ny måde at møde livet på, det er en måde hvorpå du tager ansvar, ikke bare for dig selv men også for verden. Ikke bare for din egen lykke men også for verdens !!

 

Det at tage ansvar for dig selv, det at være ansvarlig for egen lykke, det kan være hårdt ! Det er hårdt pludselig at se, det er ikke manden/konen, arbejdet, børnene, vennerne, omstændighederne o.s.v. der er ansvarlige for lykken i dit liv, det er DIG !

 

DU HAR ANSVARET !

 

Tag det på dig, søg lykken - og gør det ved at sprede lykken og lyset, først i dig selv, siden til hele verden. Du har ret til lykke, du har ret til at elske, du har ret til at leve, ikke bare at være, du har ret til at mærke livet !!

 

Start NU, start med dig selv, tag dit liv alvorligt, du er værd at arbejde for, du er værd at arbejde med !

 

Du er som altid elsket, og vi støtter dig i din søgen efter lykke !!

13.10.08

Lykke, samvær, samhørrighed, gode og venlige mennesker. Det er en fremtid, der ligger ikke alt for mange år væk. Men sådan er det ikke nødvendigvis sikkert, at dit liv ser ud i dag !!

 

Du kan føle dig ensom, udelukket og ulykkelig !!

 

I dag kan du tage den beslutning, at fremover vil du bidrage til verdens lykke, og det kan du gøre ved at starte med dig selv.

 

Føl hver dag efter, hvilken lykke du i dag har mødt...

 

Er den lille, er den stor, har du delt den med andre mennesker, så du den mens den var der??

 

Der skrives i dette øjeblik historie, flere og flere får indsigt, flere og flere vælger lysets vej, flere og flere lærer at elske sig selv !!

 

Lærer du at elske dig selv, se og anerkende dine stærke sider, være overbærende med dine svage sider, og sende lys og kærlighed til verden, så vil ringene brede sig, først vil dine elskede lukke op for lyset, dernæst vil dine nære åbne sig, og sidst men ikke mindst vil din omgangskreds åbne op, for det lys som viser vejen frem mod den nye verden !!

 

Menneskeheden har siden Jesus korsfæstelse kæmpet mod modløsheden, kæmpet mod lysten til at gøre det forkerte. Lysten til at gå ad lysets vej, titter nu frem, og mennesker over hele kloden, kæmper for at få lyset ind i deres hverdag.

 

Det er ikke let !!

 

Rom blev ikke bygget på én dag, og nogle gange må man møde sin indre djævel, indtil flere gange, og modstå nogle gange, for andre gange at miste lyset i rette øjeblik.

 

Fortvivl ikke ikke - prøv igen - for hver gang du modstår djævlen i dit indre, bliver du stærkere !!

 

Pludselig vinder du kampen hver gang !!

 

Det er lykke at se jeres anstrengelser, for på trods af svære odds, vinder I oftere og oftere.

 

For hver gang I vinder spreder I mere og mere lys, ringene breder sig !!

 

TRO PÅ DIG SELV - TRO PÅ DINE NÆRMESTE - TRO PÅ DINE VENNER OG BEKENDTE

 

DIN TRO SKABER MIRAKLER.

 

Du behøver ikke Gud for at skabe mirakler, de kommer fra dit eget indre, og dit eget indre bliver stærkere og stærkere, for hver gang du vinder en indre kamp.

 

Vi tror på dig, og vi elsker dig uanset hvad !!

09.10.08

Vi mennesker, vi mødes, vi elsker, vi væmmes, vi forlader hinanden, vi sår tvivl, vi skaber grobund for håb, vi sårer hinanden fysisk og psysisk, vi helbreder hinanden, vi ser det halve menneske, vi ser skallen, vi ser måske lyset i hjertet og vi ser kærligheden bag masken.

 

Livet er ikke lutter lagkage, men heller ikke kun det sørgeligste af alt, livet er en palét fyldt med farver og følelser, og DU rummer dem alle!!

 

DU har mulighed for NU at tage hånd om dit liv, DU har muligheden for at vælge kærligheden, lyset, rummeligheden, overbærenheden, evnen til at se bag det ydre, og evnen til at tilgive, alt du skal gøre, er at sige Ja Tak !!

 

Gør det - vov det !!

 

Tag skridtet - du vil aldrig fortryde. Vi ved at menneskelig væren, menneskelig formåen er så meget mere, end det som i dag er synligt.

 

Du kan starte dit nye liv NU, du kan tage det første skridt af en lang række NU, du kan påbegynde din rejse NU.

 

Vi tror på DIG gør DU ??

 

Hvis du endnu ikke er helt i stand til at tro, så bare håb, og bed om at få lov til at være en del af de nye energier.

 

Vi vil så sende dig energier, og lede dine skridt i den rigtige retning. Intet er håbløst, selv om du føler du står i det inderste hjørne, uden mulighed for hjælp.

 

Bed om hjælp, kræv hjælp, forvent at få hjælp og hjælpen vil være der, måske kan du i første omgang ikke se den, men dybt i dit hjerte registrerer du de nye positive energier.

 

Livet er værd at leve, DU er et værdigt og værdigfuldt menneske, vi tror på dig og sender vores uendelige kærlighed.

 

27.09.08

 

Overskud, overbærenhed, kærlighed og glæde, det er de følelser, som vil fylde menneskeheden i de nærmeste år.

 

I troede det ikke muligt, for i alt for mange år har krig, had og nul tolerance været det, der har fyldt Jeres dagblade.

 

I troede at dette var nyheder, som verden ville vide, I så og hørte ikke alle de positivtladede begivenheder, som tog plads i Jeres midte. Ikke sært at I har svært ved at finde vejen til lyset. Men den er der - luk øjnene og følg stjernedrysset, det fører Jer til lyset, til glæde, til nye sider og til rummelighed.

 

Pludselig er det umuligt at se hvilke fejl og mangler, I før var så fokuserede på. Alt I øjner er verdens lys, jeres egne og andres lys, og I glædes og udvikles.

 

Selvfølgelig vil I glædes og udvikles i forskellige tempi, men vejen mod rummelighed, det at rumme andre mennesker, nationer, tankemåder og levevis, det er en af de evner, som vil ramme jorden først.

 

Denne rummelighed - den kommer ikke helt af sig selv - der kommer til at ske utroligt meget, som for mennesker ser frygteligt og værdiløst ud, katastrofer, ulykker, oversvømmelser o.s.v. men disse for Jer så uforståelige grusomheder, tænder en ny rummelighed og overbærenhed i Jeres hjerter, og uden disse evner ville vejen, mod den nye verden, være lang og næsten uden håb.

 

Der findes mening med alt - selv det, der kan virke meningsløst !!

 

Der findes kærlighed bag alt - selv det der kan virke kærlighedsløst !!

 

Der findes lys bag alt - selv det der ligner evigt mørke !!

 

Tænd lyset i dit hjerte, giv kærlighed til andre - uden forbehold, gør en god handling når andre mindst venter det.

 

OVERRASK - prøv det !!

 

Se hvilken effekt det giver, hvilken glæde det spreder, se ringene i vandet, glæde og kærlighed skaber mere glæde og kærlighed, start med dig selv og inden længe er hele verden involveret.

 

TÆNK POSITIVT, REAGER POSITIVT OG LEV POSITIVT.

 

Vi elsker dig og hjælper dig på vej.

21.09.08

Sørgmodigheden har bidt sig fast !!

 

Fortvivl ikke - hvis du er en blandt mange, som føler sig en smule - for ikke at sige meget ved siden af sig selv.

 

Der er lys forude, og du vil ikke vedblive med at opholde dig i den tunnel, som udelukker alt lys og kærlighed.

 

Gud vil, at du ser på alt det skønne i livet - der er masser - selv om du føler, det er svært at øjne !!

 

Prøv hver aften at slutte dagen af med at takke for ... 3 ... mennesker, oplevelser eller følelser du i dag har oplevet, og se at for hver aften du gør dette, er det lettere og lettere, du får nemmere ved også i hverdagen at se det positive, måske endda allerede når du oplever det !!

 

Gud elsker dig, vær aldrig i tvivl om dette faktum, spørgsmålet er nærmere

 

elsker du dig selv - accepterer du dig selv - ser du på dig selv, med milde eller hårde øjne ??

 

Prøv på hver dag at finde 3 pæne ting at sige om dig selv - til dig selv - og lær at mene disse 3 positive udtalelser !!

 

Alt kan virke håbløst, når man ser på al den ødelæggelse, al den krig og al det had der fylder verden af i dag.

 

Men pas på at det ikke altid er de negativt ladede hændelser, som fylder dit sind - der sker så uendeligt meget smukt i verden, kunne du, som jeg, se verden fra et andet plan.

 

Da ville du se al den kærlige omsorg der findes, alle de tiltag som findes... lysarbejde, meditationsgrupper, mennesker som støtter hinanden og verden, dette fantastiske arbejde udføres på tværs af befolkningsgrupper, landegrænser, oprindelse og tro.

 

Jeg glædes over den udvikling som foregår, jeg hjælper og støtter jer, fortvivl aldrig !!

 

I ER HØJT ELSKEDE.

07.09.08

Det er forandringernes tid ! Mange, mange mennesker oplever et tungsind, en sorg, en forandring i energien, som ikke altid føles rar. Det er helt naturligt, kroppen og sindet reagerer på alle de nye energier, som omgiver os.

 

"Det skal være skidt, før det bliver godt !" Sådan føles det på jorden, det er fordi, selv om I med hovedet har bestemt jer for forandring og nye tider, så tager det tid før hjertet og sindet kan følge med.

 

Det er ikke forkert at have disse følelser, så omfavn dem og forstå at I er på rette vej. Hvor som helst og når som helst I møder de nye energier, vil I kunne genkende dem, I vil glædes og til tider vil I føle jer helt opfyldte af de fantastiske energier, glæd jer over hver eneste gang dette sker, for - for hver gang I har genkendt en ny energi bliver det lettere og lettere.

 

Jo mere let det bliver og føles, jo bedre er I også til selv at mobilisere de nye veje at gå i jeres eget liv.

 

I vil indeholde så meget, meget mere overbærenhed, kærlighed, lyst til livet, frihed og glæde, så de nye veje ligger åbne og lige til at spotte !!

 

Vær glade for jer selv, jeres liv og jeres omgivelser, tak hver dag for alt I har oplevet og se at der hver dag er ny lærdom at modtage.

 

I er alle højt elsket.

22.08.08

Sorgen kan fylde os alle, pludselig overvælder den os, uden vi har nogen påviselig grund. Grunden er ofte, at vi længes efter helhed, den helhed vi ved findes, men som vi af den ene eller den anden grund endnu ikke har fundet i denne inkarnation.

 

Åbn dit hjerte, se alle de vidundere, som hver dag foregår lige foran dig! Se kærligheden som strømmer imod dig, se sommerfuglene, blomsterne, træerne .. ja alle levende væsner, som findes på denne dejlige jord. Værdsæt alt som findes, lev i overensstemmelse med naturen, brug ikke mere end nødvendigt, smid ikke ud uden grund, genbrug alt som kan genbruges, lev økologisk hvor muligt og spred så få fremmedlegemer som muligt i naturen.

 

Husk på - at mange af de dele vi fremstiller, er hundrede af år om at nedbrydes, og stopper vi ikke med dette evige smiden ud - uden videre grund, så forgår vore naturlige ressourcer.

 

Det er tvingende nødvendigt at menneskene begynder at blive ansvarlige, jorden har brug for et pusterum, brug for vores forståelse og vores hensyntagen. Lev dit liv ansvarligt tænk både på dig selv, dine børn, dine børnebørn, oldebørn o.s.v. men også på verdens helhed.

 

Verden trænger til DIN indsats.

 

Start i det små og bevæg dig fremad, på den måde vil verden blive et godt sted at opholde sig.

 

Vi mærker at flere og flere tager hensyn, men vi har brug for at flere tager del i ansvaret. Vi ser frem til den nye verdens opståen.

12.08.08

Menneskehedens idealer er under forandring.

 

Efterhånden som vi lærer at se det hele menneske, lærer vi at se sjælen bag legemet, og processen, som bringer os til dette punkt, er allerede i gang, og har været det længe.

 

Det gælder om at finde sit eget hele, sin egen sjæl, at se sig selv, uden de farver og meninger, som andre velmenende eller ikke så velmenende sjæle har udstyret os med. Dette gør vi ved at dykke ned i os selv, finde roen i vort indre, og se den lysende sjæl, som pludselig viser sig frem i hele sin lysende væren.

 

Når vi er nået til dette punkt, er vi klar til også at se andre sjæle for det, de virkelig er, se lige igennem handlinger, talemåder, kropsbygninger o.s.v. og genkende det guddommelige i hver eneste levende sjæl, som færdes på denne vor fantastiske jord.

 

Processen at komme til denne formåen er lang, den kan føles hård og ubamhjertig, for vi er nødt til at se bag hver eneste af vore handlemåder, hvorfor gør vi dette og hvorfor gør vi hint.

 

Men når først vi har frigjort os fra alle de snærende bånd og lænker, vi har pålagt os selv, så titter solen frem bag sky, og inden længe titter den ikke længere kun frem, den skinner fra en skyfri himmel og intet ondt kan længere nå os.

03.08.08

Livet leves !

 

Hvert menneske har sin mission her i livet, hvert menneske er kommet her til jorden for at lære noget nyt.

 

Dette nye kan være en stor eller en lille opgave at overkomme. Det kan være svært eller let, alt efter hvad mennesket har bestemt sig for på det ubevidste plan.

 

Nogle mennesker føler livet, som en tung byrde at bære, andre føler de glider let og ubesværet igennem tilværelsen, alle har I de samme muligheder for letheden i tilværelsen, men I har ikke alle lige let ved at få øje på dem.

 

Prøv at forestille jer at Gud altid er på jeres side, han viger aldrig væk, I kan altid regne med støtte, alt I skal gøre er at bede om den, og tro på at den kommer.

 

Gud er evigt nærværende og tilgivende.

30.07.08

Vi glædes !

 

I dette øjeblik er der i tusindevis af mennesker, som arbejder for en ny tid.

 

De samles i alle dele af verden og sender lyse, lette, kærlige og healende energier til menneskeheden, jorden og universet.

 

Vi ser disse energier som lys og glæde, disse energier sætter gang i det legende og impulsive menneske.

 

Dette fantastiske menneske kunne være DIG

 

De livsglade energier vækker menneskeheden af den slummer, som den har befundet sig i. Den fjerner alle indbyggede forsvarsværker og det levende frie mennesker kommer frem.

 

Vi ser jeres vilje til forandring og hjælper og opmuntrer jer.

27.07.08

Vi glædes !

 

I dette øjeblik er der i tusindevis af mennesker, som arbejder for en ny tid.

 

De samles i alle dele af verden og sender lyse, lette, kærlige og healende energier til menneskeheden, jorden og universet.

 

Vi ser disse energier som lys og glæde, disse energier sætter gang i det legende og impulsive menneske.

 

Dette fantastiske menneske kunne være DIG

 

De livsglade energier vækker menneskeheden af den slummer, som den har befundet sig i. Den fjerner alle indbyggede forsvarsværker og det levende frie mennesker kommer frem.

 

Vi ser jeres vilje til forandring og hjælper og opmuntrer jer.

26.07.08

Vi glædes !

 

I dette øjeblik er der i tusindevis af mennesker, som arbejder for en ny tid.

 

De samles i alle dele af verden og sender lyse, lette, kærlige og healende energier til menneskeheden, jorden og universet.

 

Vi ser disse energier som lys og glæde, disse energier sætter gang i det legende og impulsive menneske.

 

Dette fantastiske menneske kunne være DIG

 

De livsglade energier vækker menneskeheden af den slummer, som den har befundet sig i. Den fjerner alle indbyggede forsvarsværker og det levende frie mennesker kommer frem.

 

Vi ser jeres vilje til forandring og hjælper og opmuntrer jer.

25.07.08

Velfærd

 

Retfærdighed

 

Gode og venlige mennesker

 

En verden i udvikling

 

Hvert menneske er en lille brik i et stort puslespil !! Men selv en lille brik kan ikke undværes, og uden den ville verden være en anden !!

 

Hypotesen " Hvo intet vover - intet vinder " er kun alt for sand - på livets vej er hvert menneske nødt til at vove sig ud over egne grænser, for kun ved at bryde grænserne, kommer hvert individ videre.

 

Tag et lille skridt ad gangen, for selv med små skridt kommer man fremad, ser du dig tilbage er vejen ikke længere kendt, og den eneste mulighed er videre udvikling.

 

Hvert menneske er dyrebart for Gud.