Kanaliserede budskaber

ved Britt Wackerhausen

December

Stå aldrig i kø, gå din egen vej!

Når du kan lege med stjernerne, hvorfor så nøjes med månen?

Hvert et blad, hver en blomst - viser dig livskraftens formåen!

I lyset er kærligheden - i kærligheden er lyset!

I lyset er alle lige!

Hjælpen kommer når du mindst venter det!

Når du flyder med energien, flyder din kraft stærkest.

De små bump på vejen minder os om, at vi er mennesker

De små ting i livet giver den største glæde!

Inderst i dig selv kender du vejen - tillad dig selv at gå den fuldt ud!

I en ring af lys, kærlighed og glæde findes healing.

Intet kan slå dig tilbage, hvis du af et ærligt hjerte har bestemt dig!

Forandring kræver tålmodighed og omsorg for dig selv!

I en udrensningsfase vil en kortvarig forstærkning af symptomerne forekomme!

I en verden under forvandling er det svært, at finde fodfæste!

Et hvert problem kan løses med nærvær!

En ny dag, en ny begyndelse!

I et hvert liv, kan der være sandskorn - som er vokset så store, at de kan være svære at se forbi!

Når du er i stand til at se forbi egne behov, er du i stand til at se din videre vej!

En hvis orden må der til, men ikke mere end højst nødvendigt!

Glæden, som bobler i din mave, mangedobles over de næste år!

I overvejelser omkring ændringer i dit liv, skal du medtage følelsen i dit hjerte!

 

November

I enhver afslutning er der en ny begyndelse!

Når bindet for øjnene fjernes, er verden stor, lys og rummelig!

I en verden fuld af sorg, er det svært at finde lyspunkter.

Bed og du skal få!

Åben dine øjne og du skal se!

Se dig omkring - kærligheden strømmer imod dig!

Kunsten er at give slip!

I kraft af dig…. Er alting muligt!

I lyset er alle lige.

At forstå sig selv, og elske det man er, det er den største gave.

Få ting i livet er givet, som det faktum, at du skal elske dig selv, for at elske andre!

At være fast i sin overbevisning, er ikke det samme som at være urokkelig!

I livet er hver dag en glæde, finder du ikke glæden, kan det være, du skal ændre på dine input!

Omsorg kan vise sig i små, næsten usynlige gestuser.

At være tilstede i sig selv, i nuet - det giver balance og overskud.

Tillad andre at vise dig, det - du ikke kan se i, din blinde vinkel!

Mod og vedholdenhed skal der til, når nærvær og kærlighed er en del af livet.

Tag bare imod, du er på rette vej.

Overskud avles når du følger energierne!

 

Oktober

Det er ok, at være glad og tilfreds!

I lyset finder sjælen ro

Når du befinder dig i en tåge uden mulighed for at observere omgivelserne, er det vigtigt, at du lytter til og mærker efter, hvor du selv befinder dig!

Enhver tåge letter og dit udsyn forstørres, men uden den vigtige selvindsigt - nytter det større udsyn intet!

I mørket famler alle blindt, lad lyset tage plads i dit liv, og vejen ligger klar og let tilgængelig.

Søg ind til kernen i din sjæl - her findes løsningen.

Du er unik - tro det!

I hvilket "land" er smerte et ukendt begreb?

I ethvert liv er der udlagt spor, det er bare at samle dem op, når du kommer forbi!

Overalt hvor du færdes ses din glød, at kunne se genskinnet af den flamme af kærlighed du udsender, er et mirakkel!

Livet skal leves ikke overleves!

Intet er umuligt!

Behovsopfyldning kan være et livsværk - læg mærke til, hvis behov du opfylder!

For hvert lille korn der sås, øges mulighedernes mangfoldighed!

Sikkerhed kommer indefra, når ydre omstændigheder falder på plads.

Vilje kan få dig et langt stykke ad vejen, men overbevisning og viden er det der får tingene til at ændres!

I en udrensningsfase vil symptomerne kortvarrigt forværres!

I optimisten ligger grundstenen til fremgang!

Pessimisterne er dog de reneste tåber - de tror på det modsatte af, hvad de håber. Nej, de optimister, som livet beror på, er dem, som tør håbe på noget, de tror på. Piet Hein

Husk i livet, at være tro mod din indre kerne!

Tillad dig selv at slappe af i dit indre, du trænger til ro.

Det er ok, at slippe kontrollen og flyde med energierne.

I ethvert mørke findes der lys.

 

September

Intet, absolut intet - går så galt, som du i din fantasi forudser

Sjælens lys er det skarpeste - lad det lyse uhindret!

I lyset trives du, når du trives, er du i stand til uhindret at sprede kærligheden!

Lad englen i dit hjerte være synlig - også for dig selv!

Samsons kraft sad i håret, din kraft sidder i hjertet

Når du elsker trods fejl og mangler, elsker du betingelsesløst!

Overøs dig selv med kærlighed, du fortjener det!!!!!

Med hjertet fyldt med lys og kærlighed er alt muligt!

I ethvert liv findes kimen til lidelse. Lad dig ikke friste til at give denne kim for stor næring, for lige ved siden af findes kimen til kærlighed, lys og glæde, lad dette være det foretrukne i dit liv!

I din livscyklus indgår alle følelser, læg mærke til dine valg.

I kærlighedsenergien findes ingen grund til fortrydelse - nyd livet!

Lad verden udfolde sig på bedste vis, bare tag imod.

I lykkens nærvær er lyset let at modtage

Lykken afhænger aldrig af ydre omstændigheder, kun af de indre!

I en verden fuld af fart, er der stor omsorg i at vise nærvær.

Livet af i går, var ikke så gennemsigtigt, som livet af i dag!

At opholde sig i lys og kærlighed, kan være provokerende for utrænede sjæle!

I det inderste af dit hjerte, findes ankeret til din sjæl.

Når lys og kærlighed rammer dig for første gang, reagerer din krop promte.

 

August

I omsorgen for dig selv, glemmer du rent - tilgivelsen!

Ophold i blæsten giver renselse.

At være til stede i nuet, giver din sjæl styrke, kraft og lys!

Fra starten af livet, blev magien dig givet!

I mødet med ubetænksomhed, er det vigtigt - at se, hvad der virkeligt sker!

At arbejde i flowet, giver energi!

Du skal vide, at du er højt elsket!

Når du intet forventer, modtager du alt!

Glædens forventning overgår ikke virkeligheden!

Åbenhed skaber forandring, at forandre energiflowet i og omkring dig, giver anledning til nye strømme.

Følg din intuition - når du følger den, kan alt ske!

Omsorg for dig selv, betyder f.eks også - at skabe rum - til kreativitet, - til aktiv lytning, - til at være til stede i nuet!

I tilfælde af tvivl…. Tro da på følelsen i maven!

At være en engel, er ikke det samme - som aldrig at sætte grænser!

At slippe gamle overbevisninger, kan være hårdt/svært - men det er nødvendigt!

Lev livet i dag - til glæde og fornøjelse!

Jo højere du elsker dig selv, jo mere lyser du!

Jo bedre du er til at slippe tendensen til at bekymre dig, jo mere energi får du til livet.

Optimist - lad troen på det gode vinde!

I lyset er den dybeste renselse!

Selv i små frø, er der stor styrke!

At lytte kræver ærlighed,

At være i stand til at se nye veje, kræver dit evige nærvær!

 

Juli

Find roen - din krop trænger til hvile, lær at lytte til signalerne.

I et forunderligt/vidunderligt univers - findes præcis den vej, der for dig er den rigtige!

I en udrensningsproces, reagerer kroppen - smerter er en helt naturlig reaktion!

I centrum af cirklen findes en kraft, som giver dig al den energi, du har brug for!

I overgangen fra én bevidsthed til en anden ses klart, hvilke planer vi i livet har fulgt

I kærlighed forstås alt - jo længere ophold i kærlighed - jo mere forståelse

I hverdagens sorger overses ofte hverdagens glæder!

At være åben og modtagelig - betyder, at du i alle døgnets timer med hele din sjæl modtager åbenbaringer

Når uvejret viser sin styrke og kraft, er det svært at forstå, at solen kan skinne fra en skyfri himmel!

Lad dine sanser udfolde sig, de er veludviklede og du kan trygt stole på dine input!

Opfindsomhed lønner sig - lad din kreativitet udfolde sig.

Spil på de strenge du har - ingen grund til at udelade nogen.

love, love, love - give in and get free!

Når du udfolder din kreativitet og følger flowet, glider kærligheden ubesværet ind i dit legeme.

Når du arbejder i flowet, giver du størst muligt healing og omsorg til din krop og dit sind!

Energierne ændres - store forandringer forude, tillad dig selv at nyde turen!

At glædes over glæden, lader glæden udfolde sig til alles glæde!

At overgive sig til sine fornemmelser tillader livet, at udfolde sig fra den smukkeste side!

Øvelse gør mester, bliv ved, bliv ved, bliv ved!

At elske, giver mening til livet!

Jag ikke efter lykken, lad lykken finde dig, den viser sig naturligt, når du følger dit hjerte.

Oprigtig interesse - gør det muligt, at se det menneske, du møder!

Det er godt, at åbne dine øjne for de små sandheder, mennesker på din vej fortæller dig, via disse sandheder kan du udvikle dig som menneske!

En åndelig sult - opfattes ofte, som en fysisk sult!

Jo oftere du oplever følelsen af ét hele - jo nærmere kommer du forståelsen!

Kærlighed og kildevand - holder ilden ved lige!

Af lys er du kommet!

En dag i ro og eftertænksomhed, vil gøre dig godt!

En ny vej i livet kræver tålmodighed og nænsomhed.

 

Juni

At følge en plan, er ikke altid så enkelt, som at udtænke den!

Oplevelsen af at være skrøbelige sammen - forstærker de følelsesmæssige bånd.

Oplevelsen af et fælles hele - gør livet værd at leve.

I forvandlingen kommer gamle følelser frem, lad dem fare, du er ikke længere det menneske, som lader mindreværd definere, hvem du er!

Åbenhed overfor dig selv giver nye resultater, at du anerkender/genkender, hvilke følelser der igangsatte specifikke handlemåder - er en ny form for styrke.

Selv i styrken er du sårbar, at være sårbar er ikke en svaghed!

I cirklen finder du indsigt og styrke.

Tillad din kreativitet at udfolde sig, i kreativiteten åbnes din modtagelighed!

Naturen indeholder uendelige muligheder, lad dig indspirere og oversvømme.

Store følelser bringer dig tættere på en forståelse af dig selv

Din "lille" verden er en del af den "store" verden, ved at turde at være dig, giver du andre modet til at være sig!

I din indre hellige have, gror bevidstheden frem.

Lad ikke tristheden jage de glade tanker væk - se den i øjnene, anerkend den og lad den fare!

Engle flokkes i hobe omkring dig, hør deres sang!

I den verden, du kender som din, er der ingen ukendte faktorer…. Eller er der!

Husk i omsorgen for dig selv, at kæmpe lidt mere for dit velbefindende!

Mod fremkommer på mange måder, ikke alle ligner ved første blik - det mod handlingen afspejler!

I lyset findes kærligheden, i kærligheden findes roen!

I lyset af mørket skabes mange forandringer.

At slippe sine hæmninger fri er et tegn på styrke

Din styrke - er din evne til forandring!

Intet - andre kan sige eller gøre, har for alvor betydning, hvis du er i balance

I en verden, som er af lave, drejer det sig om at finde skønheden, skønheden findes alle vegne, giv dig selv lov til at værdsætte den!

Sorgen over et mistet familiemedlem, kan lindres ved visheden om, at vi aldrig for alvor skilles!

I rejsen mod en bedre forståelse/accept af dig selv, er du i øjeblikket i gang med at løsne op for de dybere lag.

Det er aldrig for sent at tilgive dig selv!

I tilgivelsen af dig selv, strømmer energierne let og store forandringer begyndes.

Når du klart ser, at du altid har gjort dit bedste udfra de vilkår, der var til stede, så er du virkelig på rette vej.

Som sagt - så mange gange tidligere… i roen kommer forståelsen/forandringerne flydende!

 

Maj

Når du slipper forsvarsværket, flyder informationerne i en lind strøm.

Tillad ikke dig selv, at overse - i hvilken retning dine tanker går!

Bekæmp med al din kløgt og intuition, din følelse af ikke at slå til!

For at forstå dig selv, må du forstå dit ophav!

Tilgiv dig selv - især, men også dine nærmeste, for tilgivelse vil sætte Jer fri!

Oplev verden i en tilstand af fuldstændig åbenhed...Tillad alle indtryk at trænge ind, og du vil forbavses over al den kærlighed som flyder.

Overskud opstår - når du lytter indad og "acter" udad!

Friheden til at vælge - er din for evigt!

Foretag dine valg, ud af kærlighed til dig selv!

Et skuespil er kun nødvendigt, hvis der forefindes tilskuere…. Du er ikke en tilskuer i dit eget liv!!

Livets lys skinner kraftigst, hvis du er i stand til at efterkomme dine inderste ønsker.

I ethvert liv, kommer der et tidspunkt, hvor det ikke længere er muligt, at lyve for sig selv!

Naturens overflod - er let tilgængelig, sug til dig, den er tilstede bl.a. for din skyld.

I naturen finder du ro, her er det muligt, at lytte til din sjæl!

Renselse af krop og sjæl er hårdt arbejde, men hele sliddet værd!

Bed og du skal få, vid - at det sker med sikkerhed!

Vid med sikkerhed, at du udstråler lysets kærlighed!

Alle dybfølte ønsker opfyldes, hvis de er ønsket af et rent hjerte!

Your journey started with the first step, on your journey - there will be many first steps...

Inderst i dit hjerte findes en uudtømmelig fontaine af kærlighed og lys

I hjertet af ethvert menneske findes vejen til sjælens lys.

Der findes orden i kaos også selv om du ikke umiddelbart er i stand til at se den!

Giv dig selv den glæde, at opleve verdens lys, verdens kærlighed og verdens overbærenhed!

Dumdristighed skal der sommetider til for, at springe videre til næste niveau.

Din far er stolt af dig, slap af i hans nærvær og åben din sjæl!

 

April

Fasthold glæden i livet også når det ikke falder let!

Livets lys stråler i dig og fra dig!

At miste fodfæstet er ikke farligt, når bare du ikke mister modet!

Opmærksomhed påkræves når du skal observere alle de ønsker, som allerede er blevet opfyldt!

I morgen kommer atter en dag, men lige nu er du her… Vær tilstede i nuet og nyd det!

Nærvær i livet, nærvær i døden - at være tilstede netop her, hvor du er, det er essensen!

At opretholde orden eller ej, er ikke et spørgsmål om disciplin, men et spørgsmål om, at være i balance/ubalance.

Frihed til at leve, frihed til at vælge, frihed til at mærke - hvem du er, din frihed er essentiel!

Hvem er du? - kunne du tænke dig, at vide mere…. Så lyt indad!

Hvem gemmer du dig for? Kom frit frem, vis dig i al din glans, du er smuk!

I omsorgen for andre, fremkommer omsorgen for dig selv…

I intetheden fremkommer den universelle lov.

I dit inderste findes den kerne af visdom, som guider dine skridt, følg din intuition.

Livet glider let - til tider, lad dig ikke skræmme af lettere modgang!

Overflod, glæde, overskud, glæd dig selv og glæd dine nærmeste, glæde spredes som ringe i vandet!

Faktorernes orden er ligegyldig, om du starter med at ordne indre rod eller ydre rod - resultatet er givet - forandring forude!

Hinsides denne verden, findes svarene du søger… Der findes ingen barrierer, kun dem du i dit indre sætter!

Når klarsynet rammer - ser du, hvad før var usynligt!

I ethvert liv, vil der flere gange være mulighed for at vælge nye veje!

Bestem dig for, hvilken vej du vil følge, og gå så beslutsomt fremad!

Skarphed ikke i ord med i klarhed, omsorg både i ord og i gerning, det er, hvad verden mangler!

Din tro på egne evner, har ingen skade af et lille boost!

Ingen kan vide, hvad der sker i morgen, men ved at være tilstede i det nu du har, lever du!

At øve sig i nærvær, er en disciplin, som kræver tålmodighed!

Litterære indslag behøver ikke indskrænke sig til avislæsning, lad dig inspirere af nye indslag!

 

Marts

Lad forårets milde brise bringe dig overskud og glæde.

Omformningen af dine forventninger er begyndt!

Du er blomsten, som viser omverdenen, hvor smuk du er!

Loven om tiltrækning - er ved at tage plads i dit indre, du har altid kendt til den - loven, men først nu forstår du konceptet!

En ny æra tager form, du er endeligt parat til at fralægge dig mindreværdet!

Overskud, omsorg for dig selv og velbefindende indfinder sig!

Livet - former vi selv, via vore valg!

Tillad en stor, stor mildhed, når du omtaler dig selv!

Den violette flamme renser din krop og din sjæl, brug den aktivt!

Du er omgivet af kærlighed, lad dig indhylde og læges.

I ethvert forhold - gælder det om at se sig selv, og se sin medpart, kun derved har begge mulighed for at gro!

Der findes ikke ofre - du er selv herre over dit liv.

Lad dig gennemstrømme af kærlighed, lad den rense dine sår og heale dig.

Lad din kreativitet udfolde sig, du indeholder store mængder af livsfyldt overskud, lad det komme andre til gode.

Overskud, glæde og livsmod - 3 meget vigtige ingredienser i dit nye liv!

Nye vinde blæser - et vist vovemod skal der til i en ændring!

Foråret bringer lys og glæde frem i din indre kerne.

Giv af/fra et godt hjerte, alt kommer tusindfold tilbage!

Lad din intuition føre dine skridt, således flyder informationen let.

En ven af hjertet, er en ven for livet!

Fuglesang, barnelatter og glade tillidsfulde øjne, forstørrer dit hjertes rummelighed.

Et opgør med fortiden er på vej, tillad ikke dig selv at blive bitter over fortidens valg!

En tillid så fin og ren, som den du er ved at åbne til universet, den skaber livsændrende forandringer.

Oppetid, nedetid, ventetid, forandringstid, arbejdstid, åbningstid - hvilken tid befinder du dig i?

I dit indre blomstrer forventningens glæde, en fysisk og mental oprydning har givet plads til ændring.

Robust, sikker i dine valg, og glad for livet….

Overskud er et valg - hvad vælger du?

Farvelæg din dag, farverne har enorm indflydelse på dit velbefindende!

Følelsen af familie og samvær,kan man ikke tage for givet.. Værdsæt dit nære netværk!

Oplevelsen af nærvær er forskellig for hvert eneste menneske - du kan ikke vide, hvordan oplevelsen er for andre end dig selv!

Vær ikke bange for at være til stede i dit "es"

Gå ud i den stærke vind, og lad den blæse alle bekymringerne bort!

 

Februar

Mærk dig selv, mærk livet, tillad dine følelser at komme til udtryk!

Lykke er et valg!

Prioriter din egen lykke, og du spreder lykke i verden!

Glæden er et valg!

Giv dig selv muligheden for at være lykkelig - se lykken i livet!

Gør noget for dig selv - følg din intuition!

Ved at lytte indad, stråler du udad!

Dit lys, hører ikke længere til under en skæppe!

Lykken breder sig som ringe i vandet, mærk den, lev den og din omverden forandres!

Når du slipper bekymringerne, glider livet lettere!

Husk loven om tiltrækning - prioriter glæden og de lyse energier!

Glæden er givet i bogen om livet!

Lyt indad - svarerne står i kø og venter på, at blive hørt!

Omsorg og nærvær - kan man aldrig få for meget af! Giv gerne i store mængder - og oplev, hvordan dit liv forandres!

Dårlig samvittighed standser din udvikling, tilgiv dig selv og slip fri!

Velsign dig selv og din omverden!

At sætte sit eget velvære først, er ikke det samme som at være egoist!

Når du prioriterer din egen sundhed, vil din evne til at vise andre vejen forstøres!

Velvære i sind og krop følges ad!

Lad dig inspirere af andres succes!

Være ikke bange for forandring, forandring skaber mulighed for nye energistrømme.

Gå ud i verden og vid, at alt er som det skal være, intet kan for alvor slå dig ud!

Dagen i dag giver dig mulighed for at tage det første skridt i en ny retning!

Forandring kræver vedholdenhed!

Lad bolden rulle - i kølvandet dukker forandringen op!

I din iver for at finde vejen, overser du signalerne!

Angsten for forandring spræller hårdt i din mave, dette er de sidste krampetrækninger!

Overøs dig selv med anerkendelse, du udvirker allerede nu mirakuløse forandringer i dig selv og i din omverden!

 

Januar

Glæd dig over livet – Livet glædes over dig!

Anerkend lyset i dit hjerte og du vil aldrig gå i mørke!

Ophold dig i kærlighedsenergien - og du mærker livets glæder

Are you able to feel the softness inside you?

Tak - et "lille" ord med STOR effekt!

See the change, accept it in your heart and outlive it!

Allow the ice in your heart to melt and feel the love from the universe.

Embrace your heart and your body with love

Trust the feelings inside you

Lyt til dit hjerte, et hjerte lyver ikke!

Du er unik - du er den eneste - som har svarerne, der gælder dit liv - LYT!

Elementernes rasen giver mulighed for nye indsigter!

Sand indsigt indfinder sig, når du finder ro i dit indre!

Gør hver dag mindst én gerning for dig selv, som du har svært ved at få gennemført!

Kærligheden er uendelig!

Forståelse og empati skaber en mere tolerant verden.

Lad glæden fylde dit hjerte og hjertet vil boble over med kærlighed!

Lyden af stilheden kan være skræmmende, men ophold dig i den i længere og længere tid, og du vil opdage dens healende kræfter!

Kun du - kan i sandhed - overse dig selv!

Overskud avles af valg som er rigtige for dig og din krop!